Gebruiksaanwijzing SIEMENS SE20290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SE20290. Wij hopen dat dit SIEMENS SE20290 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SE20290 te teleladen.


SIEMENS SE20290 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3111 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SE20290

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. Het foliemateriaal van polyetheen (PE) bestaat voor een deel uit secundaire grondstoffen. De banden (indien aanwezig) zijn van polypropeen (PP). Bij de installatie Het apparaat volgens het installatieen montagevoorschrift plaatsen en aansluiten. Tijdens het installeren mag de afwasautomaat niet op het lichtnet zijn aangesloten. [. . . ] Doordat de reinigingstabletten van verschillend fabrikaat op een verschillende manier oplossen, is het mogelijk dat bij korte programma's niet de volle reinigingskracht wordt bereikt. Voor deze programma's is een reinigingsmiddel in poedervorm beter geschikt. 10­15 ml afwasmiddel extra in het speciale vakje van het apparaat strooien. Het afwasmiddelbakje sluiten bij geheel geopende deur. Afwasmiddelbakje sluiten bij half geopende deur. Tijdens het afwassen wordt het deksel van het afwasmiddelbakje automatisch geopend en het afwasmiddel weggespoeld. Hierdoor is na afloop van het programma het deksel geopend. 17 nl Deur openen en sluiten Om de deur van het apparaat te openen: aan de deurgreep trekken. Vóór het starten van een afwasprogramma en na afloop van het programma kan de deur gemakkelijk geopend worden. Instellen van het apparaat Inschakelen van het apparaat Kraan helemaal opendraaien. Apparaat met de hoofdschakelaar 1 inschakelen, eventueel een gebrek aan zout en glansspoelmiddel verhelpen (zie de hoofdstukken , , Vullen met onthardingszout", , , Vullen met glansspoelmiddel"). Hierna verschijnt het startmenu. Automatisch afwassen Opties Start Na het inschakelen wordt in het startmenu altijd het programma , , Automatisch afwassen" aangegeven. Instellen van het programma In het startmenu kunt u, uitgaande van het programma , , Automatisch afwassen", achtereenvolgens uit de volgende programma's kiezen: Automatisch super ­ Automatisch afwassen ­ Automatisch soft ­ Snel afwassen ­ Alleen voorspoelen. Bij de automatische programma's , , Automatisch super", , , Automatisch afwassen" en , , Automatisch soft" wordt het programmaverloop automatisch aan de hoeveelheid en de mate van vervuiling van het serviesgoed aangepast. Hierdoor worden het energie- en waterverbruik zo laag mogelijk gehouden. Met behulp van het volgende programma-overzicht kunt u voor het soort serviesgoed en voor de hoeveelheid resp. Ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk , , Instellen van de wateronthardingsinstallatie". 21 nl Dosering glansspoelmiddel U kunt de dosering van de hoeveelheid glansspoelmiddel instellen. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display , , Glansmiddel 4" (ingesteld in de fabriek). Deze instelling alleen veranderen als er strepen (instelling verlagen) of watervlekken (instelling verhogen) op het serviesgoed achterblijven. U kunt een waarde tussen 0 en 6 instellen. Standaardprogramma's Naast de afwasprogramma's die in het startmenu worden aangeboden, kunt u, uitgaande van het programma , , Normaal", achtereenvolgens uit de volgende standaardprogramma's kiezen: Normaal extra ­ Normaal eco ­ Normaal ­ Normaal plus. Als u geen van de aangegeven standaardprogramma's wilt instellen, ga dan via de toets o , , Terug" naar de indicatie , , Standaardprogramma's" en van daaruit weer naar het startmenu. Als u de keuze van een standaardprogramma in het startmenu wilt annuleren, kies dan de optie Standaardprogramma's. Druk hierna de toets , , Startmenu" en de toets of tegelijkertijd in. Het startmenu met het programma , , Automatisch afwassen" wordt aangegeven. Taal De vóór het eerste gebruik van het apparaat gekozen taal (zie hoofdstuk , , Vóór het eerste gebruik") kan veranderd worden. Bij keuze van de optie Taal verschijnen op het display verschillende afkortingen. Bij het kiezen van een afkorting wordt de tekstindicatie op de onderste regel van het display in de daarbij behorende taal aangegeven. Normaal extra Soort serviesgoed Hoeveelheid etensresten Toestand van de etensresten Normaal eco Normaal Normaal plus gemengd serviesgoed weinig tot veel weinig aangekoekt De bijbehorende programmagegevens (duur, energie- en waterverbruik) vindt u in de korte handleiding. In principe raden wij u aan de automatische programma's te gebruiken omdat hierin op grond van het variabele programmaverloop het energie- en waterverbruik zo laag mogelijk wordt gehouden. [. . . ] De gegevens van de watertoevoer en -afvoer en de elektrische aansluitwaarden moeten met de vereiste criteria overeenkomen zoals deze in de volgende alinea's resp. Bij de montage de juiste volgorde van de handelingen aanhouden: ­ bij aflevering controleren ­ plaatsen ­ aansluiten op de waterafvoer ­ aansluiten op de watertoevoer ­ elektrische aansluiting Aflevering Uw afwasautomaat werd in de fabriek zorgvuldig getest op functioneren waardoor kleine watervlekken zijn achtergebleven. Deze verdwijnen na de eerste afwas. Plaatsing De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. Let erop dat het apparaat stevig staat. Aansluiten op de waterafvoer De noodzakelijke handelingen vindt u in het montagevoorschrift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SE20290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SE20290 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag