Gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/04. Wij hopen dat dit SIEMENS LI44630/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/04 te teleladen.


SIEMENS LI44630/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13839 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS LI44630/04INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ❑ Het vetfilter neemt de vettige bestanddelen van de keukendamp op ❑ Het koolstoffilter bindt de reukstoffen. Als er geen koolstoffilter wordt gemonteerd, worden de reukstoffen in de keukendamp niet gebonden. ṇ 27 Vóór het eerste gebruik Belangrijke aanwijzingen: ❑ Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. [. . . ] 15 minuten) op de hoogste stand, anders bestaat er kans op brandwonden bij aanraking van de oppervlakken van de behuizing en gevaar van beschadiging van de afzuigkap. Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat waarvan gelijktijdig drie of meer gaskookzones worden gebruikt, moet de afzuigkap op de maximumstand worden gezet. Denk eraan dat een grote brander met meer dan 5 kW (wok) overeenkomt met het vermogen van twee gasbranders. Vlammen van gaskookapparatuur moeten altijd met een pan zijn afgedekt. 28 Vóór het eerste gebruik Veiligheidsvoorschriften ṇ Onder de afzuigkap niet flamberen. Volwassenen en kinderen mogen het apparaat nooit zonder toezicht in gebruik nemen: – wanneer zij lichamelijk, zintuiglijk of mentaal niet in staat zijn, – of bij gebrek aan kennisen ervaring om het apparaat op een juiste en veilige wijze te bedienen. De kookzones moeten altijd zijn bedekt ṇ ṇ ṇ ṇ ṇ Boven een fornuis voor vaste brandstoffen (steenkool, hout e. ) is het gebruik van de afzuigkap alleen beperkt toegestaan (zie montagevoorschrift). Aansluiting en ingebruikneming mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een andere gekwalificeerde vakman, om gevaren te voorkomen. verpakkingsmateriaal volgens de voorschriften afvoeren (zie het montagevoorschrift). Steek daartoe de filters op de pinnen aan de zijkanten van de ventilator. Draai de filters tegen de pijlrichting en trek ze er buitenwaarts af. Vervangen van het actieve-koolfilter: ❑ Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2 uur) moeten de filters met actieve kool ongeveer 1x per jaar worden vervangen. Afvoer van het oude actieve-koolfilter: ❑ Actieve-koolfilters bevatten geen schadelijke stoffen. Wanneer de filters goed zijn gemonteerd, kunnen ze niet meer worden losgetrokken. Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). 32 Reiniging en onderhoud Wasemafzuigkap stroomloos maken door de stekker uit het stopcontact te trekken of de zekering uit te schakelen. De wasemafzuigkap niet reinigen met schuursponsjes of met zand-, soda-, zuurof chloorhoudende schoonmaakmiddelen! Gebruik voor het reinigen van de wasemafzuigkap een heet sopje of een mild schoonmaakmiddel voor het reinigen van ruiten.  Vastgekoekt vuil niet loskrabben, maar losweken met een vochtige doek.  Als de vetfilters worden gereinigd, moet vetaanslag van de bereikbare delen van het huis worden verwijderd. [. . . ] Instelling van de verzadigingsaanduiding Als een verandering van de afvoerkap (werking met luchtafvoer of met luchtcirculatie) nodig is, moet de verzadigingsaanduiding voor de filters overeenkomstig worden ingesteld (zie het montagevoorschrift). Ook nadat ze zijn uitgeschakeld bestaat er nog enige tijd verbrandingsgevaar. Storingen Wanneer op de indicatie een # of een ã wordt weergegeven: ❑ Zie de paragraaf "Filters en onderhoud". Als de afzuigkap niet kan worden bediend: ❑ De afzuigkap uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te trekken of de zekering uit te schakelen en gedurende ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS LI44630/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS LI44630/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag