Gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/03. Wij hopen dat dit SIEMENS LI44630/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/03 te teleladen.


SIEMENS LI44630/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13839 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS LI44630/03INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte. – Een ventilatiekast in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen. [. . . ] Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1). Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken. Bij het in- of uitschuiven nooit met uw handen in het bewegingsbereik van het apparaat komen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Schakel het apparaat wanneer u kookt altijd in om condensvorming te voorkomen. roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal. Bij het in- of uitschuiven kunnen het apparaat of aangrenzende kookplaten worden beschadigd door voorwerpen die erop geplaatst zijn. 28 Milieubescherming Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke wijze. – Omschakelen van het display voor circulatielucht Voor gebruik met circulatielucht moet het display van de elektronische besturing worden omgeschakeld ■ ■ Uitschakelen Druk op de toets #. intensief-stand Bij sterke geur- en dampvorming kunt u de intensief-stand gebruiken. Toets “+” gedurende 2 seconden ingedrukt houden, tot ’ op het display twee keer oplicht. Door meerdere keren op de toets te drukken wordt de elektronische regeling weer op de ventilatiefunctie gezet (’ licht één keer op). – Reiniging en onderhoud Het apparaat wordt heet tijdens de bereiding. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Schoonmaakmiddelen Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde schoonmaakmiddelen beschadigd raken, dient u zich te houden aan de opgaven in de tabel. Gebruik ■ ■ ■ ■ Reinig sterk verzadigde metalen vetfilters niet samen met serviesgoed. – geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen, geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen, geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes, geen hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten. Met de hand: Aanwijzing: Bij hardnekkig vuil kunt u een speciaal vetoplosmiddel gebruiken. Neem alle aanwijzingen en waarschuwingen in acht die bij de reinigingsmiddelen vermeld worden. [. . . ] Actief koolfilter met de metalen beugels weer aan het Aanwijzing: Ondering de filterhouder kan zich vet ophopen. De filterhouder niet horizontaal houden om te voorkomen dat het vet eruit druipt. Let op de volgende aanwijzingen voordat u contact opneemt met de klantenservice. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS LI44630/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS LI44630/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag