Gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/01. Wij hopen dat dit SIEMENS LI44630/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS LI44630/01 te teleladen.


SIEMENS LI44630/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13839 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS LI44630/01INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - L'apparecchio deve essere installato in maniera tale che la spina sia accessibile. - El apparato tiene que ser instalado en modoal que el enchufe se encuentre ubicado en una posición accesile. - Apparatet må installeres slik at støpslet er tilgjengelig. - Produkten måste installeras så att kontakten är lättillgänglig. [. . . ] Het metalen vetfilter wordt verwijderd (zie pijl afbeelding 5) indien men het: · greepje naar beneden trekt en het metalen vetfilter verwijdert. Het metalen vetfilter wordt weer geplaatst (zie afbeelding 5 ­ tegengestelde richting van de pijl) indien men: · het vetfilter vasthoudt; · het achterste deel van het filter op de passende plaats invoert; · de veer van het greepje indrukt; · het voorste gedeelte van het filter in de juiste stand zet; · de veer van het greepje zo indrukken dat de houders met de spleten ineensluiten. 4. 3 MONTAGE EN VERWIJDEREN VAN KOOLFILTERS Indien u de wasemkap met afvoerfunctie gebruikt, dient u de volgende alinea te lezen. Indien de afzuigkap met luchtcirculatie gebruikt wordt, is de montage van koolfilters beslist noodzakelijk. Voordat de koolfilters geïnstalleerd worden, dienen de metalen vetfilters verwijderd worden (zie punt 4. 2). De koolfilters bevatten actieve kool, zijn toebehoren en verkrijgbaar bij elektrospeciaalzaken. Als de vetfilters verwijderd zijn, is het mogelijk het soort koolfilter te herkennen (zie afb. Indien het afbeelding 6a getoonde koolfilter gebruikt werd, dient u de montage als volgt uit te voeren: · let op de vorm van de sluitingen; · het achterste gedeelte op de passende plaats invoeren; · het voorste gedeelte van het koolfilter tot de aanslag optillen; · het filter bevestigen door de sluitingen 90° te draaien; Om een koolfilter te verwijderen dient u het volgende te doen (zie afbeelding 6a tegen de richting va de pijl): · · · de 2 sluitingen 90° draaien; het voorste gedeelte van het vetfilter naar beneden trekken; het achterste gedeelte compleet uit het omhulsel trekken. Indien het in afbeelding 6b getoonde koolfilter gebruikt werd, dient u de montage als volgt uit te voeren: · pak het buitenste deel van het filter met beide handen vast (het gedeelte zonder filterhouder); · let op de vorm van de bajonetsluitingen van de motor; overeenkomstig deze vorm dient u de filters te draaien om deze te bevestigen; · druk de kant van het filter met de drie filterhouders zo tegen het gedeelte van de motor, dat iedere filterhouder in zijn passende bajonetgleuf ineen sluit; · overtuig u, dat de drie filterhouders correct ineensluiten en draai het filter tot de aanslag; · vergewis u dat her koolfilter correct gemonteerd is door het los te laten en probeer deze vanaf de motor naar buiten te bewegen; · indien het filter heen en weer beweegt of zelfs eraf valt, is het niet correct gemonteerd, in dit geval dient u alle handelingen vanaf het begin te herhalen totdat alles correct geïnstalleerd is. Om de 2 koolfilters te verwijderen dient u het volgende te doen (zie afbeelding 6b tegen de richting van de pijl): · leg uw handpalm op het te verwisselen filter; · draai het filter in de enige mogelijke richting; · de filterhouders komen nu uit de bajonetgeulen en u zult merken dat het filter vrij is; · neem het filter nu en verwijder het uit z'n omhulsel. 4. 4 BEVESTIGING De afzuigkap dient als volgt aan het plafond te worden gemonteerd: · breng een ontluchtingsopening aan; · bevestig de metaalhouder; · installeer de ontluchtingspijpen voor het model met afvoer; · breng de decoratieschacht aan; · bevestig de kap. ATTENTIE: enkele fases van de montage van de eiland-afzuikap dienen door 2 personen worden doorgevoerd. 4. 4. 1 HET AANBRENGEN VAN EEN ONTLUCHTINGSOPENI NG Indien u de kap met luchtafvoer gebruikt, dient u een ontluchtingsopening aan te brengen. 10 minuten na het koken uitschakelen. O T VERLICHTING: in- en uitschakelen van de verlichting; UITSCHAKELKNOP VAN DE MOTOR: voor uitschakeling van de motor; TIMER: wanneer de knop wordt ingedrukt, indien de kap op de reeds voorgeprogrammeerde stand functioneert, wordt de timer geactiveerd. Gedurende deze tijd ziet u op de display de capaciteit, en het LED-display knippert; vermindering van de snelheid van de motor; + P verhoging de snelheid van de motor; INTENSIEVE CAPACITEIT: de intensieve capaciteit is de hoogste capaciteit van de motor. Deze functie dient slechts kort voor het afzuigen van grote hoeveelheden damp gebruikt te worden. Men kan de capaciteit uitschakelen, indien men of de + of ­ knop indrukt. In ieder geval schakelt deze snelheid na 5 minuten automatisch uit, en de kap gaat terug naar de snelheid die voor het indrukken van de knop P in functie was. OPMERKING: De elektronische besturing van deze kap is met een zelfbeschermings- en terugschakelsysteem uitgevoerd. Dit systeem beschermt de elektronische besturing tegen toevallige storingen en contacten, die bijvoorbeeld ook door de druktoetsen kunnen worden veroorzaakt. Indien u de druktoetsen te snel indrukt, kan de elektronische besturing deze beweging als mogelijke storing onderscheppen. In die geval treedt zelfbescherming in werking en wordt de stroomtoevoer naar de motor onderbroken en de toetsen functioneren gedurende 2 à 3 seconden niet meer. Na deze 2 à 3 seconden worden de toetsen hergeactiveerd en de kap functioneert weer normaal. Het apparaat mag in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt (zie boven). Zoals in paragraaf BEDIENINGSPANELEN is beschreven, is de wasemschouw met 3 verschillende bedieningsmechanismen uitgevoerd: SCHUIFSCHAKELAAR, DRUKTOETSEN OF ELEKTRONISCH. [. . . ] 10. 2. 1 VERNIEUWEN VAN DE KOOLFILTERS De koolfilters dienen beslist na 4 maanden vernieuwd te worden, zodat de functie van het apparaat gewaarborgd blijft. Indien de afzuigkap intensief gebruikt wordt dienen de koolfilters binnen een kortere periode worden vernieuwd (bijv. Voordat de koolfilters worden vernieuwd, dienen de vetfilters eruit gehaald te worden en na vernieuwing van de koolfilters weer correct op hun plaats worden gezet (zie 4. 2). Het verwijderen en herplaatsen van de koolfilters dient overeenkomstig punt 4. 3 te geschieden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS LI44630/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS LI44630/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag