Gebruiksaanwijzing SIEMENS LD97AA670

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS LD97AA670. Wij hopen dat dit SIEMENS LD97AA670 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS LD97AA670 te teleladen.


SIEMENS LD97AA670 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3476 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS LD97AA670

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening. Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer de luchtafvoer plaatsvindt in een ruimte met een vuurbron die gebruikmaakt van de aanwezige lucht. [. . . ] Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal. Bij het in- of uitschuiven kunnen het apparaat of aangrenzende kookplaten worden beschadigd door voorwerpen die erop geplaatst zijn. 28 Milieubescherming Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke wijze. Gebruiksmogelijkheden U kunt dit apparaat gebruiken voor luchtafvoer en circulatielucht. Circulatiefunctie De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actief koolfilter gereinigd en weer teruggeleid naar de keuken. Gebruik met afvoerlucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd. Aanwijzing: De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rook- of afvoergasschoorsteen, noch via een schacht die dient voor de ontluchting van ruimtes met stookplaatsen. – Aanwijzing: Om geurtjes bij het gebruik van de circulatiefunctie te voorkomen, dient u een actief koolfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in de prospectus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak , de klantenservice of de Online-shop. Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dan dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen. Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken. – Kennismaking met het apparaat Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen en krijgt u informatie over de toebehoren. Bedieningspaneel    Verklaring 1 2 3 4 5 6 7 Toestel in-/uitschuiven, ventilator in-/uitschakelen Verlichting inschakelen Ventilator op lagere stand zetten Display Ventilator op een hogere stand zetten Intensiefstand Naloop ventilator        1 2 3 Bedieningspaneel Verlichting Filterafdekking 29 Bediening van het apparaat Dit apparaat functioneert alleen in volledig uitgeschoven toestand. Aanwijzing: Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Na 10 minuten schakelt de elektronica automatisch terug naar de eerder ingestelde ventilatiestand. Wilt u de intensiefstand beëindigen voordat deze tijdsduur afloopt, druk dan op de toets ›. Apparaat naar uit-/inschuiven Beklemmingsgevaar bij het in- en uitschuiven van het apparaat. Bij het in- of uitschuiven nooit met uw handen in het bewegingsbereik van het apparaat komen. De ventilator loopt 15 minuten in stand 1 en schakelt na afloop van deze tijd automatisch uit. [. . . ] risico van beschadiging van de elektronica doordat er vocht kan binnendringen. Bij het reinigen van de metalen vetfilters ook de houder van de vetfilters in het apparaat reinigen met een vochtige doek. De metalen vetfilters kunnen in de afwasautomaat of met de hand worden gereinigd. ■ ■ ■ 31 Metalen vetfilter demonteren Actief koolfilter vervangen (alleen bij de ventilatiefunctie) 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS LD97AA670

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS LD97AA670 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag