Gebruiksaanwijzing SIEMENS LC98BA540

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS LC98BA540. Wij hopen dat dit SIEMENS LC98BA540 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS LC98BA540 te teleladen.


SIEMENS LC98BA540 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (869 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SIEMENS LC98BA540 (1084 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS LC98BA540

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afzuigkap [nl] Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift é Inhoudsopgave ]k[nlGalebruiszjnewigstvor cfhri GEBRUIKSAANWIJZING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Milieuvriendelijke afvalverwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Gebruiksmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken en de klantenservice bellen. Brandgevaar, verwondingsgevaar!Een beschadigde aansluitkabel moet door een erkend vakman (elektromonteur) worden vervangen. Een defecte lamp altijd direct vervangen (lamp eerst laten afkoelen) om overbelasting van de andere lampen te voorkomen. Gebruiksmogelijkheden U kunt dit apparaat gebruiken voor luchtafvoer en circulatielucht. ■ Indien de afvoerlucht door de buitenmuur moet worden geleid, raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken. Gebruik met afvoerlucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd. Gebruik met circulatielucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actieve-koolfilter gereinigd en weer teruggeleid naar de keuken. Aanwijzing: De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rook- of afvoergasschoorsteen, noch via een schacht die dient voor de ontluchting van ruimtes met stookplaatsen. ■ Bij afvoer van afvoerlucht via een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen. Aanwijzing: Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een actieve-koolfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruikten, vindt u in de prospectus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of de Online-shop. De toebehorennummers vindt u achterin de gebruiksaanwijzing. Bediening Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. Aanwijzing: Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Bedieningspaneel variant 1 Bedieningspaneel variant 2   /LFKW DDQXLW Bedieningspaneel variant 3  9HQWLODWRUVWDQGHQ  $DQXLW , QGLFDWLH YHQWLODWRUVWDQG /LFKW DDQXLW  9HQWLODWRU RSâHHQ ODJHUH VWDQG VFKDNHOHQ 9HQWLODWRU RSâHHQ KRJHUH VWDQG VFKDNHOHQâLQWHQVLHIVWDQG   9HQWLODWRUVWDQGHQ  3 , QWHQVLHIVWDQG /LFKW DDQXLW 4 Ventilator inschakelen: Variant 1 De aan/uit-knop indrukken. Intensief-stand Bij sterke geur- en dampvorming kunt u de intensief-stand gebruiken. Toets @ meermaals indrukken tot ˜ / › verschijnt op de display. Het apparaat schakelt daarna automatisch op een lagere ventilatorstand. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal. Beschadiging van het oppervlak door scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen. ■ Reinig de oppervlakken met een zachte vochtige doek en afwasmiddel of een zacht glasreinigingsmiddel. Niet geschikt zijn droge doeken, schuursponsjes, schuurmiddelen, zand, soda, zuur, of chloride bevattende of andere agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik voor de bedieningselementen geen staalreiniger en geen natte doeken. ■ ■ ■ ■ 5 Metalen vetfilter reinigen De aangebrachte metalen vetfilters nemen de vette bestanddelen van de keukendamp op. De metalen vetfilters bij normaal gebruik (1 à 2 uur per dag) ca. Aanwijzingen ■ Geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen gebruiken. ■ In de afwasautomaat: Aanwijzing: Bij reiniging in de afwasautomaat kunnen lichte verkleuringen optreden. Dit heeft geen invloed op de werking van de metalen vetfilters. ■ Reinig sterk verzadigde metalen vetfilters niet samen met serviesgoed. De metalen vetfilters mogen niet worden vastgeklemd. ■ Bij het reinigen van de metalen vetfilters ook de houder van de vetfilters in het apparaat reinigen met een vochtige doek. De metalen vetfilters kunnen in de afwasautomaat of met de hand worden gereinigd. Met de hand: Aanwijzing: Bij hardnekkig vuil kunt u een speciaal vetoplosmiddel gebruiken. [. . . ] ¨ De wand moet vlak en loodrecht zijn en voldoende draagvermogen hebben. De diepte van de boorgaten moet overeenkomen met de lengte van de schroeven. De bijgevoegde schroeven en pluggen zijn geschikt voor massieve muren. gipsplaat, poreus beton, poroton-stenen) moeten bevestigingsmiddelen worden gebruikt die daarvoor geschikt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS LC98BA540

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS LC98BA540 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag