Gebruiksaanwijzing SIEMENS LB79585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS LB79585. Wij hopen dat dit SIEMENS LB79585 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS LB79585 te teleladen.


SIEMENS LB79585 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2016 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS LB79585

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie. Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer de luchtafvoer plaatsvindt in een ruimte met een vuurbron die gebruikmaakt van de aanwezige lucht. Apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. [. . . ] dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Energie besparen ■ Zorg tijdens het koken voor voldoende toevoer van lucht, zodat de afzuigkap efficiënt werkt en weinig geluid geeft. Wanneer er in de keuken al kookdamp is ontstaan, dient de afzuigkap langer te worden ingezet. Filters dienen binnen de aangegeven periodes te worden gereinigd of vervangen, om de effectiviteit van de ventilatie te verhogen en het risico van brand tegen te gaan. – ■ ■ ■ ■ ■ Gebruiksmogelijkheden U kunt dit apparaat gebruiken voor luchtafvoer en circulatielucht. Gebruik met circulatielucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actief koolfilter gereinigd en weer teruggeleid naar de keuken. Gebruik met afvoerlucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd. Aanwijzing: De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rook- of gasafvoer, noch via een schacht die dient voor de ontluchting van ruimtes met vuurbronnen. – Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of gasafvoer die niet in gebruik is, dan dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen. Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken. Aanwijzing: Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een actief koolfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in het prospectus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. De daartoe benodigde toebehoren zijn verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of de Online-shop. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. Aanwijzing: Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Bedieningspaneel Interval-ventilatie Bij de interval-ventilatie wordt de ventilatie automatisch gedurende tien minuten per uur op de laagste stand ingeschakeld. Na afloop van de 6 minuten schakelt het apparaat terug naar de laatst gekozen ventilatiestand. De intensiefstand kan in uitgeschakelde toestand geactiveerd worden, na afloop van de 6 minuten wordt het apparaat weer uitgeschakeld. – Naloop ventilator Bij naloop van de ventilator loopt het apparaat op de als laatste ingesteld stand na en wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld. Het toestel wordt heet tijdens de bereiding, vooral in de buurt van lampen. Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. [. . . ] Ze zijn verkrijgbaar bij speciaalzaken, de klantenservice of in de online-shop. – De actief koolfilters kunnen niet worden schoongemaakt of opnieuw worden geactiveerd. 25 Actief koolfilter demonteren (alleen bij gebruik met circulatielucht) Om het niveau van de geurafscheiding te waarborgen, dient u de actief koolfilters regelmatig te vervangen. Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2 uur) moet een actief koolfilter na maximaal 12 maanden worden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS LB79585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS LB79585 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag