Gebruiksaanwijzing SIEMENS KS38WA40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KS38WA40. Wij hopen dat dit SIEMENS KS38WA40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KS38WA40 te teleladen.


SIEMENS KS38WA40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1065 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KS38WA40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat nooit met een stoom‐ reiniger ontdooien of schoonmaken! de hete stoom kan in de elektrische onderdelen terechtkomen en kortsluiting veroorzaken. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om een laag ijs of rijp te verwijderen. Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden. [. . . ] Daarvoor eerst met de selectietoet­ sen koelzone onder 4 of koelzoen boven 5 de in te stellen koelzone se­ lecteren. 3 Temperatuurindicatie De ingestelde temperatuur wordt aangegeven: Bovenste temperatuurindicatie: Indicatie van de temperatuur in de bovenste koelzone Onderste temperatuurindicatie: Indicatie van de temperatuur in de onderste temperatuurzone 4 Onderste koelzone: Toets indrukken – op het display wordt †“£ ƒ aangegeven. Het bovenste deel van de kast kan niet kouder worden ingesteld dan het onderste deel. Apparaat opstellen Geschikt voor het opstellen zijn droge, ventileerbare vertrekken. Het apparaat liefst niet direct in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of andere warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht: naast elektrische‐ of gasfornuizen 3 cm. Hiermee wordt aangegeven bij welke omgevingstem­ peratuur het apparaat gebruikt kan wor­ den. klimaatklasse SN N ST T toelaatbare omgevingstemperatuur +10 °C tot 32 °C +16 °C tot 32 °C +16 °C tot 38 °C +16 °C tot 43 °C 54 nl Beluchting Afb. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energie­ verbruik toeneemt. Klap daarom de aanwezige wandaf­ standhouders aan de achterkant van het apparaat omhoog om de noodzakelijke afstand tot de wand te bereiken Afb. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Waarschuwing Het apparaat mag nooit worden aangesloten op elektronische energiebesparende stekkers of op omvormers die gelijkstroom omzetten in 230 V wisselstroom (bijv. Apparaat aansluiten Na het plaatsen van het apparaat moet u minimaal een 1 uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. vóór het eerste gebruik de binnenruimte van het apparaat schoonmaken (zie hoofdstuk Schoonmaken). het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht , randgeaard stopcontact op 220–240 V/50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A tot 16 A. Af-fabriek heeft de bovenste koelzone een basisinstelling van +18 °C en de onderste koelzone een basisinstelling van +10 °C. Instellen van de temperatuur De instelwaarden kunnen gewijzigd worden, zie de beschrijving bij het bedieningspaneel. Met de toetsenvergrendeling kan het apparaat tegen ongewild uitschakelen en temperatuurwijziging beveiligd worden. Door de toetsen Æ en Ç gedurende 3 seconden tegelijkertijd in te drukken wordt de toetsenvergrendeling weer uitgeschakeld. [. . . ] Alvorens van de wijn te genieten, moet deze langzaam op temperatuur komen (chambreren). Let erop dat wijn altijd iets kouder gekoeld moet worden dan de ideale schenktemperatuur omdat hij tijdens het inschenken in het glas onmiddellijk ca. ' Het aantal flessen kan bij een andere vorm of grootte van de flessen van het aangegeven aantal afwijken Om de goede luchtcirculatie in het apparaat te behouden mogen de flessen de achterwand van de koelruimte niet raken. n n n Netto‐inhoud De gegevens over de netto‐inhoud vindt u op het typeplaatje in uw apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KS38WA40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KS38WA40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag