Gebruiksaanwijzing SIEMENS KI34VA20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI34VA20. Wij hopen dat dit SIEMENS KI34VA20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI34VA20 te teleladen.


SIEMENS KI34VA20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2986 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KI34VA20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Reifschicht verschlechtert die Kälteabgabe an das Gefriergut und erhöht den Stromverbrauch. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als de aanwijzingen en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. [. . . ] Voor onze apparaten kunnen netvoedingsinverters en sinusinverters worden gebruikt. Netvoedingsinverters worden gebruikt bij fotovoltaïsche installaties die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Op schepen of in berghutten) die geen rechtstreekse aansluiting op het openbare elektriciteitsnet hebben, moet een sinusinverter worden gebruikt. Temperatuurindicatie koelruimte De cijfers bij de temperatuurindicatielampjes komen overeen met de temperaturen in °C in de koelruimte. Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B Lichtschakelaar Hoofdschakelaar Aan/Uit Bedieningselementen/Verlichting Glasplaat Groentelade Diepvrieslade Diepvrieskalender* Boter en kaasvak * Voorraadvak voor tubes en blikjes Eierrekje Vak voor grote flessen Koelruimte Diepvriesruimte 4 Inschakelen van het apparaat Het apparaat inschakelen met de hoofdschakelaar Aan/Uit, afb "/1. Het apparaat begint te koelen, de verlichting is ingeschakeld wanneer de deur open is. Wij adviseren een temperatuurinstelling van +4 °C voor de koelruimte. 83 nl Aanwijzingen bij het gebruik De temperatuur in de koelruimte wordt warmer: ■ als de deur van het apparaat te vaak geopend werd, ■ door het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen, ■ door een hoge omgevingstemperatuur. de ingestelde temperatuur wordt aangegeven op de temperatuurindicatie 3. Vriesvermogen volledig benutten Om de maximale hoeveelheid diepvrieswaren in te ruimen, kunnen alle uitrustingsonderdelen worden verwijderd. de levensmiddelen kunnen dan rechtstreeks op de legplateaus en op de bodem van de vriesruimte worden gestapeld. Onderdelen eruit halen Diepvriesladen tot aan de aanslag uittrekken, vooraan optillen en verwijderen. # 84 nl De koelruimte De koelruimte is de ideale bewaarplaats voor bereide gerechten, bakproducten, conserven, gecondenseerde melk en harde kaas. De diepvriesruimte De diepvriesruimte gebruiken ■ ■ ■ Attentie bij het inruimen De levensmiddelen goed verpakt of afgedekt inruimen. Bovendien wordt voorkomen dat de levensmiddelen naar elkaar gaan smaken en de kunststof onderdelen verkleuren. Voor het opslaan van diepvriesproducten, om ijsblokjes te maken, om levensmiddelen in te vriezen. Aanwijzing Let erop dat de deur van het diepvriesruimte goed gesloten is!Let op de koudezones in de koelruimte Door de luchtcirculatie in de koelruimte verschillen de koudezones: ■ Maximale invriescapaciteit Gegevens over de maximale invriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje. 1 De koelste zone bevindt zich tussen de aan de zijkant afgebeelde pijl en de glasplaat eronder. Kaas kan zo zijn aroma verder ontwikkelen en de boter blijft goed smeerbaar. De diepvriesproducten liefst in een koeltas transporteren en snel in de diepvriesruimte leggen. [. . . ] Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden. % De glasplateaus optillen, naar voren trekken, laten zakken en zijdelings eruit zwenken. M Attentie ■ ■ ■ Gebruik geen schoonmaak of oplosmiddelen die zand, chloride of zuren bevatten. Het apparaat schoonmaken met een zachte doek en lauw water met een scheutje pH neutraal schoonmaakmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KI34VA20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KI34VA20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag