Gebruiksaanwijzing SIEMENS KI24RV62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI24RV62. Wij hopen dat dit SIEMENS KI24RV62 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI24RV62 te teleladen.


SIEMENS KI24RV62 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1116 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KI24RV62

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment Ć WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Technische veiligheid S Het apparaat bevat een geringe hoeveelheid van het milieuvriendelijke maar brandbare koelmiddel R600a. [. . . ] Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact met een zekering van 10 ampère of meer, op 220ć240 V/50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A of meer. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Als de omgevingstemperatuur tot onder de toelaatbare temperatuurgrens daalt, dan kan het in de diepvriesruimte te warm worden. Apparaten met een omgevingstemperatuurĆschakelaar kunnen na het inschakelen bij een omgevingstemperatuur van +16 °C tot +10 °C gebruikt worden. In het apparaat blijft de binnenverlichting met verminderde helderheid branden. Als de omgevingstemperatuur boven +16 °C stijgt, de schakelaar weer uitschakelen. Aanwijzingen bij het gebruik De temperatuur in de koelruimte wordt tijdelijk kouder: S door het invriezen van grotere hoeveelheden verse levensmiddelen in de vriesruimte. De temperatuur in de koelruimte wordt warmer: S als de deur van het apparaat te vaak geopend werd, S door het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen, S door een hoge omgevingstemperatuur. Instellen van de temperatuur Voor gevoelige levensmiddelen adviseren wij de levensmiddelen niet warmer dan bij +4 ºC op te slaan. Een hogere instelling betekent een lagere temperatuur in de koelĆ en diepvriesruimte. Wij adviseren: S voor het kortstondig opslaan van levensmiddelen: lage instelling (energiebesparend gebruik) S voor het langdurig opslaan van levensmiddelen: gemiddelde instelling S een hoge instelling alleen tijdelijk instellen: als de deur vaak geopend wordt en bij het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen in de koelruimte. € De koudste zones bevinden zich aan de achterwand tussen de aan de zijkant afgebeelde pijl en de glasplaat eronder afb. Tijdens het serveren behoudt de kaas zijn aroma en de boter blijft smeerbaar. koelcapaciteit De temperatuur in de koelruimte kan door het inladen van grotere hoeveelheden levensmiddelen of dranken tijdelijk warmer worden. 62 nl Attentie bij het inruimen De levensmiddelen goed verpakt of afgedekt inruimen. Bovendien voorkomt u dat de levensmiddelen naar elkaar gaan smaken en dat de kunststof delen verkleuren. Attentie: U kunt de legplateaus in de binnenruimte naar wens verplaatsen: plateau naar voren trekken, iets laten zakken en zijdelings naar buiten zwenken. 4 Wij adviseren de levensmiddelen als volgt in te ruimen: S In het vriesvak*: diepvrieswaren, ijsblokjes, consumptieĆijs S Op de legroosters/plateaus in de koelruimte (van boven naar beneden): brood en gebak, klaargemaakte gerechten, zuivelproducten, vlees en worst. S In de deur (van boven naar beneden): boter, kaas, eieren, tubes, kleine flesjes, grote flessen, melk, pakken vruchtensap. Temperatuurindicator (Niet bij alle modellen) De temperatuurindicator niet direct aan de zon blootstellen of in de mond nemen. [. . . ] Geluiden die gemakkelijk verholpen kunnen worden S De laden wiebelen of klemmem. Controleer of ze juist geplaatst zijn en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. 68 *alleen bij apparaten met vriesvak nl Kleine storingen zelf verhelpen Alvorens de Servicedienst in te schakelen: Ga aan de hand van de volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KI24RV62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KI24RV62 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag