Gebruiksaanwijzing SIEMENS KI18RV60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI18RV60. Wij hopen dat dit SIEMENS KI18RV60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI18RV60 te teleladen.


SIEMENS KI18RV60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1069 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KI18RV60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. Hoe meer koelmiddel het apparaat bevat, des te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat wordt opgesteld. In een te kleine ruimte kan bij een lek een ontvlambaar mengsel van gas en lucht ontstaan. [. . . ] Daarna wordt automatisch omgeschakeld naar de vóór het superkoelen ingestelde temperatuur. : S vóór het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen; S om dranken snel te koelen. 52 nl Let op omgevingsĆ temperatuur en beluchting De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje. Hiermee wordt aangegeven bij welke omgevingstemperatuur het apparaat gebruikt kan worden. Klimaatklasse SN N ST T toelaatbare omgevingstemperatuur +10 °C tot 32 °C +16 °C tot 32 °C +16 °C tot 38 °C +16 °C tot 43 °C Apparaat opstellen Geschikt voor het opstellen zijn droge, ventileerbare vertrekken. Het apparaat liefst niet direct in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of andere warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht: naast een elektrisch fornuis 3 cm. Beluchting De lucht aan de achterwand van het apparaat wordt verwarmd. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. 53 nl Apparaat aansluiten Na het opstellen van het apparaat dient men minstens ½ uur te wachten alvorens het in gebruik te nemen. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt de binnenkant van het apparaat schoonmaken (zie Schoonmaken). het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht , randgeaard stopcontact op 220ć240 V/ 50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A tot 16 A. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Het apparaat mag nooit worden aangesloten op elektronische energiebesparende stekkers of op omvormers die gelijkstroom omzetten in 230 V wisselstroom (bijv. instellen van de temperatuur De instelwaarden kunnen veranderd worden. Door de fabriek zijn de volgende temperaturen aanbevolen en als zodanig ingesteld: Koelruimte +4 °C Gevoelige levensmiddelen niet warmer dan bij +4 °C bewaren. 3 Op de achterwand van de koelruimte vormen zich dooiwaterdruppels of een laagje rijp. S De koudste zone bevindt zich tussen de aan de zijkant afgebeelde pijl en de glasplaat eronder afb. Tijdens het serveren behoudt de kaas zijn aroma en de boter blijft smeerbaar. [. . . ] 58 nl Kleine storingen zelf verhelpen Ga, alvorens de Servicedienst in te schakelen, aan de hand van de volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. Over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Eventuele oorzaak Oplossing In sommige gevallen is het voldoende om het apparaat gedurende 5 minuten uit te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KI18RV60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KI18RV60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag