Gebruiksaanwijzing SIEMENS KG49NXI30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG49NXI30. Wij hopen dat dit SIEMENS KG49NXI30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG49NXI30 te teleladen.


SIEMENS KG49NXI30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1024 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KG49NXI30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bei Türöffnung, schaltet die Anzeige wieder auf die normale Beleuchtung um. 46 nl Aanwijzingen over de afvoer x Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat De verpakking beschermt uw apparaat tegen transportschade. De gebruikte materialen zijn onschadelijk voor het milieu en kunnen opnieuw worden gebruikt. Help daarom mee en zorg dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd. [. . . ] Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht: naast een elektrisch fornuis naast een CVĆinstallatie 3 cm. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. Apparaten met aangebrachte handĆ grepen moeten aan de aanslagzijde minstens 55 mm afstand tot de muur hebben, zodat de deur 90° kan worden geopend. Apparaat aansluiten Na het plaatsen van het apparaat moet u minimaal een ½ uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt de binnenkant van het apparaat schoonmaken (zie SchoonĆ maken). Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randĆ geaard stopcontact met een zekering van 10 ampère of meer, op 220ć240 V/50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A of meer. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeĆ plaatje controleren of de aansluitĆ spanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Omgevingstemperatuur De klimaatklasse staat op het typeplaatje Hierdoor wordt aangegeven binnen welke omgevingstemperaturen het apparaat gebruikt kan worden. Aanwijzingen bij het gebruik S Door het volautomatische NofrostĆ systeem blijven de diepvriesruimte en de koelruimte ijsvrij. S De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. S Als de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet meteen weer geopend kan worden: twee tot drie minuten wachten tot de ontstane onderdruk is opgeheven. Instellen van de temperatuur Insteltoets voor de temperatuur in de koelĆ of diepvriesruimte een aantal keren indrukken tot het gewenste temperaĆ tuurlampje brandt. Het apparaat heeft een in de fabriek ingestelde basisinstelling van: Koelruimte: Diepvriesruimte: +4 °C -18 °C NettoĆinhoud De gegevens over de nettoĆinhoud vindt u op het typeplaatje in uw apparaat. energiebesparingsmodus Alleen de noodzakelijke lampjes branden nog met verminderde lichtsterkte. Bij het openen van de deur, schakelt de indicatie weer op de normale verlichting om. Het ijsbakje eruit halen, voor ¾ met water vullen en weer in de diepvriesĆ ruimte zetten. Als de ijsblokjes bevroren zijn: de draaigreep van het ijsbakje een aantal keren naar rechts draaien en loslaten. 6 Bij het langdurig opslaan van groente, sla, fruit de regelaar helemaal naar rechts schuiven. de beluchtingsopening is open ć lage luchtvochtigheid ć de temperatuur wordt kouder. [. . . ] S De achterkant van het apparaat af en toe met met een stofzuiger of borstel reinigen om toename van het energieĆ verbruik te voorkomen. Schoonmaken van het apparaat S Stekker uit het stopcontact trekken resp. S Het apparaat met lauw water met een scheutje afwasmiddel schoonmaken. Geluiden die gemakkelijk verholpen kunnen worden Het apparaat staat niet waterpas Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KG49NXI30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KG49NXI30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag