Gebruiksaanwijzing SIEMENS KG36VX44

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG36VX44. Wij hopen dat dit SIEMENS KG36VX44 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG36VX44 te teleladen.


SIEMENS KG36VX44 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6732 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KG36VX44

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het signaleren van een externe oproep: Volume van het belsignaal wijzigen. Basisstation Gigaset SX685 isdn Let op: u Als het antwoordapparaat via een LED handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen, kan het niet via de basis worden bediend. u Als de LED knippert terwijl het antwoordapparaat uitgeschakeld is, bevindt er zich ten minste n nieuw, nog niet beluisterd bericht op het antwoordapparaat. 7 1 6 5 2 3 4 Basisstation Gigaset SX680 isdn 1 Aanmeld-/paging-toets: Kort indrukken: handset zoeken "Paging", zie pagina 54 Lang indrukken: handsets en DECT-toestellen aanmelden, zie pagina 53. LED knippert: er is ten minste n nieuw bericht opgeslagen. Aanmeld-/paging-toets: Kort indrukken: handset zoeken "Paging", zie pagina 54 lang indrukken: handsets en DECT-toestellen aanmelden, zie pagina 53. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzicht van de handset . [. . . ] Start de wizard Aanmelden en laat u automatisch registreren (zie pagina 36). Laat het toestel (opnieuw) registreren voor SMS-ontvangst. Ontvangst is alleen overdag mogelijk. Het toestel is in de database van uw SMSaanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat u niet meer bent geregistreerd. Start de wizard Aanmelden en laat u automatisch registreren (zie pagina 36). Laat het toestel (opnieuw) registreren voor SMS-ontvangst. 44 Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset SX685 isdn bedienen Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset SX685 isdn bedienen In het basisstation is een antwoordapparaat gentegreerd dat u via de toetsen van het basisstation (zie pagina 2), de handset of op afstand (ander toestel/mobiele telefoon) kunt bedienen. Eigen meldteksten of memoteksten kunt u alleen via de handset inspreken. v Antwoordapparaat MSN toewijzen ~ Evt. a Lang indrukken (ruststand). Let op: Als geen van de handsets over een gemeenschappelijke MSN met het antwoordapparaat beschikt, wordt de antwoordapparaatlijst (pagina 33) op geen enkele handset weergegeven. De instellingen van het antwoordapparaat via het antwoordapparaatmenu kunt u in dat geval via alle handsets invoeren. Meldtekstmodus U kunt twee verschillende modi op het antwoordapparaat instellen. u In de modus Meldtekst hoort de beller de meldtekst en kan deze vervolgens een bericht voor u inspreken. u In de modus Memobericht hoort de beller de meldtekst ook, maar kan er geen bericht worden ingesproken. Antwoordapparaat in-/uitschakelen Antwoordapparaat bedienen via de handset Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker van de handset automatisch ingeschakeld. Als de handset en het antwoordapparaat een gemeenschappelijk MSN gebruiken kunt u met de handset u de instellingen van het antwoordapparaat via het antwoordapparaatmenu invoeren, u toegang krijgen tot alle berichten op het antwoordapparaat (ook op berichten van "vreemde" MSN's). Zodra u een andere modus selecteert (pagina 47), wordt de functie Wisselen automatisch uitgeschakeld. Berichten beluisteren Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, pagina 10) en tijdens het afspelen weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven. Meldtekst en memobericht afwisselend instellen Met de instelling Wisselen kunt u de modus op een door uzelf vastgelegd tijdstip wijzigen. Als u Wisselen inschakelt en een periode instelt (bijvoorbeeld 18. 00 tot 08. 00 uur), wordt het antwoordapparaat binnen deze periode in de modus Memobericht geschakeld. Buiten deze periode, dus van 8. 01 tot 17. 59 uur, is de modus Meldtekst ingeschakeld. v Antwoordapparaat Aankondiging Modus Wisselen ( = aan) Gegevens in meerdere regels wijzigen: Van: Begin van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens). Tot: Einde van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens). Nieuwe berichten beluisteren Bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten wordt in het display het symbool weergegeven en gaat de toets f op de handset knipperen. U hoort een melding die aangeeft, of er nieuwe of alleen oude berichten zijn opgeslagen. Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, wordt het eerste nieuwe bericht direct na deze melding afgespeeld. Na het laatste nieuwe bericht hoort u de eindtoon en wordt de tijd gemeld die nog beschikbaar is voor opnamen. Als de datum en tijd voor het bericht zijn opgeslagen, worden deze voor het afspelen gemeld. 47 Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset SX685 isdn bedienen Oude berichten beluisteren Oude berichten kunt u beluisteren als er geen nieuwe berichten meer zijn. Start de weergave zoals beschreven onder , , Nieuwe berichten beluisteren". [. . . ] Datum met de cijfertoetsen invoeren. 82 Over deze gebruiksaanwijzing De toets s indrukken. Tijd: Uren/minuten invoeren - 4 tekens. SMS-berichten/namen schrijven (zonder SnelSchrijven) Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken. De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd. Tijd met de cijfertoetsen invoeren. Standaardtekens 1x 2x 2) 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x Wijzigingen opslaan. De handset gaat naar de ruststand. Tekst schrijven en bewerken Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels: u De cursor verplaatst u met u v t s. u Sterretje-toets * indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KG36VX44

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KG36VX44 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag