Gebruiksaanwijzing SIEMENS KG36NAX3A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG36NAX3A. Wij hopen dat dit SIEMENS KG36NAX3A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG36NAX3A te teleladen.


SIEMENS KG36NAX3A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3458 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KG36NAX3A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die +/- Tasten, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Drücken Sie die +/- Tasten, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Die Temperaturanzeige zeigt für 5 Sekunden die wärmste Temperatur an, die im Gefrierraum geherrscht hat. Gefriervolumen vollständig nutzen Um die maximale Menge an Gefriergut unterzubringen, können Sie die Behälter entnehmen. [. . . ] Controleren of het koelapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk (WLAN) bevindt. Koelapparaat verbinden met app Home Connect Het koelapparaat kan pas met de app worden verbonden als er een verbinding tussen het koelapparaat en thuisnetwerk is gemaakt. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de lock-toets wordt ingedrukt. De lock-toets opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven. De °C-toets net zo vaak indrukken tot de indicaties PA (Pairing = met app verbinden) en oF aangeven. Zodra het koelapparaat en de app verbonden zijn, geeft de indicatie on aan. Als het koelapparaat niet automatisch wordt weergegeven, in de app op Apparaat toevoegen klikken en de instructies volgen. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de lock-toets wordt ingedrukt. De lock-toets opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven. In de tweede indicatie verschijnt een waarde tussen 0 (geen ontvangst) en 3 (volledige ontvangst). De router en het koelapparaat dichter bij elkaar plaatsen, ervoor zorgen dat de verbinding niet door afschermende wanden wordt verstoord of een repeater installeren om het signaal te versterken. Home Connect Instellingen terugzetten Als het niet lukt een verbinding te maken of als u het koelapparaat in een ander thuisnetwerk (WLAN) wilt aanmelden, kunnen de Home Connect instellingen worden teruggezet: 1. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de lock-toets wordt ingedrukt. De lock-toets opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, controleren of het mobiele eindapparaat met het thuisnetwerk (WLAN) is verbonden. Als de indicatie Er aangeeft, de Home Connect instellingen terugzetten en het instellen vanaf het begin opnieuw uitvoeren. Signaalsterkte controleren Als er geen verbinding kan worden gemaakt, kunt u het beste de signaalsterkte controleren. – Aanwijzing over gegevensbescherming Wanneer uw Home Connect koelapparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een WLAN-netwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het koelapparaat de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie): Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule). – Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen. Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie hoeft pas te worden uitgevoerd wanneer u Home Connect voor het eerst wilt gebruiken. – ■ De indicatie geeft een korte animatie weer en vervolgens weer oF. [. . . ] Over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen!Eventuele oorzaak Oplossing In sommige gevallen is het voldoende om het apparaat gedurende 5 minuten uit te schakelen. Als de temperatuur te warm is: na enkele uren controleren of de temperatuur de temperatuurinstelling genaderd is. Als de temperatuur te koud is: de volgende dag de temperatuur nogmaals controleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KG36NAX3A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KG36NAX3A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag