Gebruiksaanwijzing SIEMENS KF18WA40IE/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KF18WA40IE/01. Wij hopen dat dit SIEMENS KF18WA40IE/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KF18WA40IE/01 te teleladen.


SIEMENS KF18WA40IE/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (352 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KF18WA40IE/01INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij vragen vooral met betrekking tot het plaatsen van het apparaat staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking. Verdere informatie en een overzicht van onze produkten vindt u op onze Internetsite: http://www. siemens. nl/huishouden Lees a. u. b. de gebruiksaanwijzing en alle andere meegeleverde informatie over uw droogautomaat door en handel zoals is beschreven. Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een latere bezitter van het apparaat. 4 Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat dKans op stikken! Laat geen kinderen met de verpakking of de onder delen daarvan spelen. [. . . ] i Zonder een druk op de toets wordt de instelling na 4 seconden automatisch in het geheugen opges lagen. U kunt nu andere instellingen intoetsen. 19 A1 Starttijdkeuze De start van het programma wordt tot max. - Na afloop van de gekozen tijd start het ingestelde programma automatisch. Toets Start/Stop indrukken. A2 Zeer voorzichtig Speciaal programma voor erg temperatuurgevoelig, kreukherstellend (strijkvrij) wasgoed van synthetische en gemengde weefsels en van kledingstukken met geschuimde opdruk, bijv. Als u deze functie hebt gekozen, brandt tevens het indicatielampje van de toets Voorzichtig. i Na afloop van het programma blijft de toets Voor zichtig ingeschakeld. 20 A3 Vergrendeling van het apparaat Beveiliging tegen onbevoegd gebruik Als het apparaat wordt uitgeschakeld, dan kan het na opnieuw inschakelen niet bediend en gestart worden. Vergrendeling opheffen: Toets Start/Stop indrukken en ingedrukt houden tot de indicatie uitgaat. A4 Fijnafstelling van de droogtegraad Het apparaat is op een zo zuinig mogelijk energiever bruik afgesteld. De droogtegraden van de programma's vanaf Kast droog kunnen droger worden ingesteld. Dit is aan te raden bij hard water of bij koele omgevingstemperatu ren. De instelling door de fabriek is "0". A5 Signaal aan het einde van het programma De geluidssterkte van het signaal kan op vier standen (0, 1, 2, 3) worden ingesteld. 19). A6 Centrifuge toerental van de wasautomaat De nauwkeurigheid van de resttijd indicatie wordt ver hoogd als het centrifuge toerental van uw wasauto maat wordt ingesteld. Na afloop van de 90 minuten geeft de verloopindicatie "Antikreukfase/Einde" aan. Het programma be gint van voren af aan. 25 Schoonmaken van de luchtkoeler De luchtkoeler drie tot vier maal per jaar schoonmaken. De twee sluithendels naar elkaar toe draaien (in de richting van de pijlen). Luchtkoeler eruit trekken. dLuchtkoeler niet beschadigen! De luchtkoeler alleen met water schoonmaken. 10. Afdichting van de onderhoudsklep van pluizen en ander vuil ontdoen. 11. Onderhoudsklep links en rechts tegelijkertijd aan drukken tot de vergrendeling vastklikt. i De deur kan alleen gesloten worden als de onder houdsklep goed dicht is. 26 Lampje van de binnenverlichting vervangen U hebt gereedschap en een nieuw lampje nodig. - Lampje voor ovens, E14, 15 W. dLevensgevaar! Door elektrische spanning bestaat levensgevaar. Schroef aan de lampafdekking in de richting van de pijl eruit schroeven. een schroevendraaier) in de openings sleuf steken en de afdekking voorzichtig eraf wippen. Lampkapje zorgvuldig en voorzichtig (met niet te veel kracht) vastschroeven. dGeen accu schroefmachine gebruiken! [. . . ] Overtuig u ervan dat: - de stekker in het stopcontact past; - de diameter van de elektrische leiding groot ge noeg is; - het aardingssysteem volgens de voorschriften geïnstalleerd is. Vervanging van de aansluitkabel (indien nodig) mag alleen door de Servicedienst of een vakkundig mon teur worden uitgevoerd. Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of ver lengkabels gebruiken. De kabel altijd aan de stekker uit het stopcontact trek ken. 34 Toebehoren en opties De droogautomaat kan achteraf met toebehoren aan uw wensen worden aangepast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KF18WA40IE/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KF18WA40IE/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag