Gebruiksaanwijzing SIEMENS KD42NVI20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KD42NVI20. Wij hopen dat dit SIEMENS KD42NVI20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KD42NVI20 te teleladen.


SIEMENS KD42NVI20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3479 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KD42NVI20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] I CH 800-018346 0848 840 040 Linea verde 70 nl nlIn houd nlGebruiksanawizjni g Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als de aanwijzingen en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. [. . . ] 2 De lucht aan de achterwand en aan de zijwanden van het apparaat wordt verwamd. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. 74 nl ã=Waarschuwing Het apparaat mag in geen geval worden aangesloten op elektronische energiebesparingsstekkers. Voor onze apparaten kunnen netvoedingsinverters en sinusinverters worden gebruikt. Netvoedingsinverters worden gebruikt bij fotovoltaïsche installaties die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Op schepen of in berghutten) die geen rechtstreekse aansluiting op het openbare elektriciteitsnet hebben, moet een sinusinverter worden gebruikt. Verwisselen van de deurophanging Wij raden u aan de deurophanging door de Servicedienst te laten verwisselen. Vóór de ombouw: stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. */A De juiste plaats Geschikt voor het opstellen zijn droge, ventileerbare vertrekken. Het apparaat liefst niet in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of een andere warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht: ■ ■ Naast elektrische of gasfornuizen 3 cm. Bij apparaten met uitstekende deurgrepen moet aan de kant van de aanslag minimaal 55 mm afstand tot de wand in acht worden genomen zodat de deur 90° geopend kan worden. 75 nl Apparaat horizontaal zetten Het apparaat op de daarvoor bestemde plaats zetten en stellen. Kennismaking met het apparaat De laatste bladzijde met de afbeeldingen uitklappen. Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. 1-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bedieningselementen Temperatuurregelaar IJsbereider * Voorraadbakje voor ijsblokjes * Lichtschakelaar Chillervak Luchtopening Verlichting Legroosters/plateaus in de koelruimte Groente- en fruitlade Schroefvoetjes Eierrekje Voorraadvak voor tubes en blikjes Vak voor grote flessen 76 nl Bedieningselementen Afb. Temperatuurindicatie Diepvriesruimte De cijfers bij de temperatuurindicatielampjes komen overeen met de temperaturen in °C in de diepvriesruimte. De fabriek adviseert de volgende temperaturen: ■ ■ 2 Koelruimte: +4 °C Diepvriesruimte: –18 °C 3 Aanwijzingen bij het gebruik ■ Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperaturen zijn bereikt. Door het volledig automatische No Frost-systeem blijft de vriesruimte ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. Bij een gemiddelde instelling wordt de temperatuur in de koudste zone ca. [. . . ] Schoonmaken van het apparaat ã=Attentie ■ ■ Gebruik geen schoonmaak of oplosmiddelen die zand, chloride of zuren bevatten. Glasplateaus eruit halen De glasplateaus naar voren trekken en verwijderen. – ■ ■ ■ Het apparaat in een droge, goed te ventileren ruimte plaatsen!Het apparaat niet direct in de zon of in de buurt van een warmtebron plaatsen zoals een verwarmingsradiator of een fornuis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KD42NVI20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KD42NVI20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag