Gebruiksaanwijzing SIEMENS KA63DA71/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KA63DA71/02. Wij hopen dat dit SIEMENS KA63DA71/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KA63DA71/02 te teleladen.


SIEMENS KA63DA71/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4499 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SIEMENS KA63DA71/02 SUPPLEMENT (887 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KA63DA71/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. [. . . ] Druk op toets (E) en de zoemer gaat uit (zie ook het deel over "alarm te hoge temperatuur" ) het knippert nog steeds en op het dispictogram Kies, voor een juiste conservering van het voedsel, de Ecomodusfunctie, deze garandeert dat de volgende temperaturen worden ingesteld: +5 °C in de koelkast -18 °C in de vriezer · Wacht tot de temperatuur in het vak -18 °C bereikt heeft, voordat u levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Zie "Temperatuuregeling" om een andere temperatuur te kiezen. Uitschakelen Het apparaat wordt uitgeschakeld door de toets (A) langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Gedurende die tijd wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven. functiemenu Door het indrukken van toets (D) activeert u het functiemenu. Als de keuze na enkele seconden niet bevestigd is, wordt het menu op het display gesloten en wordt de normale toestand weergegeven. De volgende functies worden aangegeven: Koelvak Keuze/Schakelaar uit/Schakelaar aan Vriesvak Keuze/Schakelaar uit/Schakelaar aan Omgevingstemperatuur Functie Kinderslot Boodschappenfunctie Ecomodusfunctie Functie Snelvriezen DrinksExpress functie Temperatuurregeling Druk op toets (D) om het vak te kiezen en daarna toets (B) om de gewenste temperatuur in te stellen. Schommelingen van een paar graden rond de ingestelde temperatuur zijn normaal en zijn geen storing van het apparaat. vakantiefunctie "H" De vakantiefunctie stelt de temperatuur in op +15°C. Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode (bijv. Om de vakantiefunctie in te schakelen gaat u net zo te werk als om de temperatuur te wijzigen. Druk op toets (D) (meerdere keren, indien nodig) tot de indicatie verschijnt. U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. U hoort de zoemer en op het display verschijnt een animatie met streepjes. Vak, dat is Leg het in te vriezen voedsel in het namelijk het koudste punt. De functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot de indicatie gaat knipperen, druk daarna op toets (E). Alarm hoge temperatuur Een stijging van de temperatuur in een vak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen) wordt aangegeven door: · De temperatuurwaarde blijft knipperen Wanneer u op toets (E) drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogst bereikte temperagedurende entuur in het vak op het display kele seconden. Daarna wordt de normale werking weer aangegeven met de temperatuur van het gekozen vak. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. [. . . ] 10 electrolux Draai de schroeven los, plaats het afstandsstuk onder de kop van de schroef en draai de schroeven weer vast. Waterpas zetten Zorg bij het plaatsen van het apparaat ervoor dat het apparaat horizontaal staat. Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KA63DA71/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KA63DA71/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag