Gebruiksaanwijzing SIEMENS HF35M562/35 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF35M562/35. Wij hopen dat dit SIEMENS HF35M562/35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF35M562/35 te teleladen.


SIEMENS HF35M562/35 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (495 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HF35M562/35INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om gevaren te vermijden, mag een defecte netkabel alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een gekwalificeerde vakman door een gelijkwaardige kabel worden vervangen. Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct invallende zonnestralen, vocht, scherpe randen en dergelijke. Schakel het altijd uit wanneer u het niet gebruikt, zelfs voor een kort ogenblik. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en laat het nooit hiermee in aanraking komen*). [. . . ] Door dit zogenaamde vertraagde kookeffect kunnen bij het uitnemen van het glas of de kom door lichte trilling plotseling kookblaasjes ontstaan waardoor de vloeistof kan overkoken. ) staafje in glas of kom plaatst, zal de vloeistof gelijkmatig gaan koken. Verwarm nooit afgesloten producten zoals eieren, worst, conserven in glas enz. Gebruik in de magnetron nooit metalen vaatwerk of vaatwerk met metalen randen (bijv. Plaats voor de veiligheid na gebruik altijd een beker of glas water in de gaarruimte. Wanneer de deurafdichting / de deuromlijsting beschadigd is, mag u de magnetron niet in gebruik nemen, maar moet het toestel eerst worden gerepareerd door een erkende servicemonteur. Servicewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een door de fabrikant geschoolde servicemonteur. Houd, wanneer u rook constateert, de deur van het toestel gesloten en schakel het toestel uit. wanneer u producten in wegwerpverpakkingen van kunststof , papier of andere brandbare materialen in de magnetron verwarmt of kookt , dient u het toestel en de inhoud te observeren. De inhoud van flesjes en potjes met babyvoeding moeten vóór consumptie worden omgeroerd of geschud. Houd rondom het toestel een veiligheidsafstand aan van tenminste 10 cm. Express koken Druk herhaalde malen EXPRESS / START in om deze functie te starten. Het gaarproces begint meteen en wordt voor elke keer dat u de toets indrukt, met 30 seconden verlengd. Automatisch koken: Met behulp van de automaatfunctie kunt u bepaalde hoeveelheden van een product automatisch laten garen. stel met de AUTO TIMER (Easy-Tronic) het gewenste programmanummer in. Druk op de GEWICHT-toets totdat ongeveer het gewicht van het te garen product verschijnt. Vlees aan een spies * * Bij de programma's met de nummers 7, 8 en 9 wordt u na de helft van de gaartijd door een pieptoon gewaarschuwd dat het gaargoed moet worden omgedraaid. automatisch ontdooien: Voor het automatisch ontdooien van bevroren vlees , gevogelte en visproducten handelt u als volgt: Druk op de STOP-toets. Stel met de AUTO TIMER (Easy-Tronic) menupunt 10 in en draai dan verder voor het instellen van het gewicht van het vriesproduct (100 g - 4000 g) Druk op EXPRESS / START om de functie te starten. Grill: Bij het grillen en gratineren handelt u als volgt: Druk op de STOP-toets Druk op de GRILL-toets Stel met de AUTO TIMER (Easy-Tronic) de gewenste grillduur in op een tijd tussen 10 seconden en 60 minuten en druk op de EXPRESS / START-toets om de functie te starten. Combinatie Bij deze instellingen werken magnetron en grill afwisselend binnen de ingestelde tijd in onderstaande verhouding: COMB 1 COMB 2 30 % van de gaartijd - magnetron 70 % van de gaartijd - grill 55 % van de gaartijd - magnetron 45 % van de gaartijd - grill Stel met de AUTO TIMER (Easy-Tronic) de gewenste gaartijd in op een tijd tussen 10 seconden en 60 minuten en druk vervolgens op de EXPRESS / START-toets om de functie te starten. Automatische herinnering: Na beëindiging van een gaarproces wordt u om de 2 minuten door een pieptoon gewaarschuwd dat het product uit de magnetron moet worden genomen. [. . . ] Door het openen van de deur of het indrukken van de STOP-toets wordt deze herinnering uitgeschakeld. Blokkeren : Door het langer indrukken van de toets STOP wordt het toestel geblokkeerd of vrijgegeven. Deuromlijsting / deurafdichting en de delen eromheen moeten zorgvuldig worden gereinigd met een vochtige doek. Wij verlenen op het door ons verkochte apparaat een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HF35M562/35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HF35M562/35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag