Gebruiksaanwijzing SIEMENS HF35M562/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF35M562/04. Wij hopen dat dit SIEMENS HF35M562/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF35M562/04 te teleladen.


SIEMENS HF35M562/04 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1494 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SIEMENS HF35M562/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS (495 ko)
   SIEMENS HF35M562/04 (1523 ko)
   SIEMENS HF35M562/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS (495 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HF35M562/04

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft. [. . . ] Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. OPGELET - KOOKVERTRAGING: bij het koken, vooral bij de naverwarming van vloeistoffen (water) kan het gebeuren dat de kooktemperatuur weliswaar bereikt is, maar dat de karakteristieke kookbellen nog niet opstijgen. Door deze zogenaamde kookvertraging kunnen zich bij het uitnemen van de schaal of de kom door een lichte stootbeweging plotseling kookbellen vormen en de vloeistof doen overkoken. Als u een gelijkmatig kookproces wilt bereiken, moet u een glazen staaf (geen metaal !Schakel het apparaat uit bij rookontwikkelingen trek de steker uit de contactdoos. De inhoud van babyflesjes en potjes met babyvoeding moet geroerd of geschud worden en de temperatuur moet vóór de consumptie worden gecontroleerd. Aanwijzingen voor grilleren en gecombineerd gebruik Bij het grilleren en het gecombineerde gebruik wordt gewerkt met stralingshitte. Als u alléén maar grilleert, mag u ook metalen en aluminium voorwerpen gebruiken. Gebruik altijd de grillstandaard om het product tot bij het verwarmingselement te brengen. Na afloop van de tijd schakelt het apparaat uit en u kunt het gerecht uit het apparaat nemen. Belangrijk: leg bij zuiver magnetrongebruik een magnetronkap over de levensmiddelen. Deurkozijn/-afdichting en naburige delen moeten, als zij vuil zijn geworden, zorgvuldig worden schoongemaakt met een vochtige doek. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CErichtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daardoor een nieuwe garantieperiode!Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. [. . . ] Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. *) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het complete apparaat. de reparatie van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HF35M562/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HF35M562/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag