Gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M660/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M660/05. Wij hopen dat dit SIEMENS HF22M660/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M660/05 te teleladen.


SIEMENS HF22M660/05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (987 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HF22M660/05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitschakelen in een vliegtuig Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Storingen De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur. Speciale voorschriften Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren. Stand van de telefoon Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). [. . . ] U kunt dan alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst, mits uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Een snelkeuzetoets toewijzen aan de telefoonnummers die u het meest belt. Naam zoeken Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen. Nummer toevoegen Snelkeuzelijst 25 Menuopties Menu Beschrijving Menu Beschrijving Eigen nummer Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Alle contactpersonen op de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren, of alle contactpersonen in de telefoonlijst verwijderen. Ook kunt u geheugeninformatie met betrekking tot contactpersonen in de telefoonlijst bekijken. Nummers diensten Groep instellen De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Beheer Oproepenlijst Menu Beschrijving Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken. 26 Menu Beschrijving Netwerkdiensten Menu Beschrijving Alles wissen Gespreksduur Alle gegevens van elk type oproep wissen. De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIMkaart. Oproepen doorschakelen Gesprekskosten Instellen dat de telefoon inkomende oproepen doorschakelt naar een door u opgegeven telefoonnummer. Instellen dat de telefoon u waarschuwt als iemand u belt terwijl u in gesprek bent. Oproepen blokkeren Wisselgesprek 27 Menuopties Menu Beschrijving Extra's Menu Beschrijving Netwerk kiezen Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen. Instellen dat uw telefoonnummer niet zichtbaar is voor degene die door u wordt gebeld. De lijn selecteren die u wilt gebruiken, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Spraakrecorder FM-radio Spraakmemo's en andere geluiden opnemen. Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten. Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar heeft het een andere titel. Nummerweergave Bluetooth Actieve lijn SIM AT 28 Geluidsinstellingen Menu Beschrijving Menu Beschrijving Toetstoon Inkomende oproepen Berichten De geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen. Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het scherm aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt. Welkomtekst Taal 34 Menu Beschrijving Menu Beschrijving Vliegtuigstand De telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld. Uw PIN-code activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Beveiliging Wachtwoord wijzigen Beveiliging Privacy Beveiliging SIM blokkeren Het telefoonwachtwoord wijzigen. De toegang tot contacten, oproepenlijsten, berichten en bestanden blokkeren. Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor SIM-vergrendeling toe te wijzen. Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt. 35 Beveiliging PIN controle Beveiliging PIN wijzigen Beveiliging Telefoonblokkering Beveiliging FDN-modus Menuopties Menu Beschrijving Menu Beschrijving Beveiliging PIN2 wijzigen Beveiliging Mobiel opsporen Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt. Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund. Autom. herhalen De telefoon instellen om een telefoonnummer maximaal tien keer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen. Helderheid stem Omgevingsgeluid wegfilteren en de kwaliteit van het oproepgeluid verbeteren, zodat de andere partij u goed kan horen. [. . . ] Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Verzorging en onderhoud De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HF22M660/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HF22M660/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag