Gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M560/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M560/05. Wij hopen dat dit SIEMENS HF22M560/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M560/05 te teleladen.


SIEMENS HF22M560/05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (987 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HF22M560/05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. Opgelet -Kookvertraging: bij het koken en vooral bij het naverwarmen van vloeistoffen (water) kan het gebeuren dat de kooktemperatuur weliswaar bereikt is, maar de daarvoor karakteristieke stoombellen nog niet opstijgen. Deze zogenaamde kookvertraging kan bij het verwijderen van de beker of kom door een lichte trilling tot een plotselinge stoombelvorming en daarmee tot overkoken leiden. [. . . ] De inhoud van babyflesjes en potjes met kindervoeding moet worden omgeroerd of geschud en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd. Maaltijden met schil of huid zoals eieren, worstjes, gesloten conserveren in een glas enz. Mogen niet in magnetronapparaten worden verwarmd omdat ze kunnen exploderen ­ zelfs als de verwarming door de magnetron al is beëindigd. Wanneer het/de deurframe/deurafdichtingen en aangrenzende delen verontreinigd zijn, dienen deze met een vochtige doek te worden gereinigd. reinig de magnetron regelmatig en verwijder de levensmiddelresten uit de binnenruimte. Wanneer het apparaat niet regelmatig wordt gereinigd, kan het oppervlak onherstelbaar worden beschadigd, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en tot gevaarlijke situaties kan leiden. Waarschuwing: wanneer de deur of de deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het kookapparaat niet worden bediend voordat het door daarvoor opgeleid persoon is gerepareerd. Waarschuwing: repareer het apparaat in géén geval zelf, maar neem contact op met een geautoriseerde vakman. Het is voor iedereen, behalve voor de vakman, gevaarlijk onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren die een verwijdering van de afdekking vereisen. de afdekking waarborgt de bescherming tegen stralenbelasting door magnetronenergie. Hier ontstaat géén warmtestraling en dus ook nauwelijks bruinering. om het gaarproces te onderbreken , zet u de schakelklok op "0". Verwarm géén gerechten met schaal of vel, bijvoorbeeld eieren en worstjes, en ook géén gesloten inmaakpotten enz. Schakel het apparaat in het magnetron- of combibedrijf nooit in als het leeg is. De magnetron is uitsluitend bestemd voor: ­ het ontdooien van diepgevroren/gevroren levensmiddelen ­ het snel verhitten/verwarmen van gerechten of dranken ­ het garen van gerechten Gebruik alléén geschikt serviesgoed zoals: ­ glas, porselein, keramiek, hittebestendig kunststof- of speciaal magnetronserviesgoed. Belangrijk: leg bij zuiver magnetrongebruik een magnetronkap over de levensmiddelen. Deurkozijn/-afdichting en naburige delen moeten, als zij vuil zijn geworden, zorgvuldig worden schoongemaakt met een vochtige doek. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. [. . . ] Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daardoor een nieuwe garantieperiode!Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HF22M560/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HF22M560/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag