Gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M260/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M260/05. Wij hopen dat dit SIEMENS HF22M260/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M260/05 te teleladen.


SIEMENS HF22M260/05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (987 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HF22M260/05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. Waarschuwing: wanneer de deur of de deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het kookapparaat niet worden bediend voordat het door daarvoor opgeleid persoon is gerepareerd. Waarschuwing: repareer het apparaat in géén geval zelf, maar neem contact op met een geautoriseerde vakman. [. . . ] de afdekking waarborgt de bescherming tegen stralenbelasting door magnetronenergie. Waarschuwing: Verhit de vloeistoffen niet in gesloten kommen of glazen. Waarschuwing: kinderen mogen het kookapparaat alleen zonder toezicht gebruiken wanneer een voldoende duidelijke instructie werd gegeven waardoor het kind in staat gesteld wordt, het kookapparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren van een verkeerde bediening te begrijpen. Wanneer u uw magnetron in een kas of op een schap of iets dergelijks wilt plaatsen, dient u erop te letten dat aan alle zijden van het apparaat een minimale ventilatieafstand van 10 cm tot kasten, wanden enz. Gebruik alléén geschikt serviesgoed zoals: glas, porselein, keramiek, hittebestendig kunststof- of speciaal magnetronserviesgoed. Bij het opwarmen of koken van maaltijden in brandbare materialen zoals kunststof- of papierbakjes moet de magnetron vaak worden gecontroleerd vanwege een mogelijk brandgevaar. In geval van rookontwikkeling dient het apparaat uitgeschakeld en de netsteker uit de contactdoos getrokken te worden. Opgelet -Kookvertraging: bij het koken en vooral bij het naverwarmen van vloeistoffen (water) kan het gebeuren dat de kooktemperatuur weliswaar bereikt is, maar de daarvoor karakteristieke stoombellen nog niet opstijgen. Deze zogenaamde kookvertraging kan bij het verwijderen van de beker of kom door een lichte trilling tot een plotselinge stoombelvorming en daarmee tot overkoken leiden. Om een gelijkmatig koken te bereiken dient u een glasstaaf of een soortgelijk, niet-metalen voorwerp in de beker of kom te plaatsen. Hier ontstaat géén warmtestraling en dus ook nauwelijks bruinering. om het gaarproces te onderbreken , zet u de schakelklok op "0". Schakel het apparaat in het magnetron- of combibedrijf nooit in als het leeg is. Het ontdooien van diepgevroren/gevroren levensmiddelen het snel verhitten/verwarmen van gerechten of dranken het garen van gerechten glas, porselein, keramiek, hittebestendig kunststof- of speciaal magnetronserviesgoed. Grill+ 70 magnetron Grill+ COMB 2 51 magnetron Grill+ COMB 3 33 magnetron * 100% komt overeen met 800 W Na enige oefening leert u snel, de vereiste gaarperiode in te schatten. Let op: de bereiding in de magnetron gaat veel sneller dan in een gewone oven. Als u een kortere periode dan 3 minuten wilt instellen, draait u de knop eerst voorbij de 10-minuten-markering en dan weer terug. Belangrijk: leg bij zuiver magnetrongebruik een magnetronkap over de levensmiddelen. Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de contactdoos. Wanneer het/de deurframe/deurafdichtingen en aangrenzende delen verontreinigd zijn, dienen deze met een vochtige doek te worden gereinigd. [. . . ] Wanneer het/de deurframe/deurafdichtingen en aangrenzende delen verontreinigd zijn, dienen deze met een vochtige doek te worden gereinigd. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HF22M260/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HF22M260/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag