Gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M240/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M240/04. Wij hopen dat dit SIEMENS HF22M240/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF22M240/04 te teleladen.


SIEMENS HF22M240/04 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (894 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SIEMENS HF22M240/04 (927 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HF22M240/04

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door mensen (incl. kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het apparaat gebruiken onder leiding of volgens de aanwijzingen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. · Omdat onderstaande instructies over verschillende modellen gaan, kunnen de kenmerken van uw vriezer iets verschillen van de vriezers die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen: WAARSCHUWING Gevaren of onveilige toepassingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijkletselofdedood. [. . . ] veiligheidsinformatie _7 veiligheidsinformatie · Dit apparaat bevat isobutaan koelmiddel (R600a), een natuurlijk en uiterst milieuvriendelijk gas, dat echter ook brandbaar is. Tijdens het vervoer van het apparaat dient u erop te letten dat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. · Koelmiddel dat uit de buizen loopt is ontbrandbaar en kan oogletsel veroorzaken. Vermijd in geval van lekkage open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waarin het apparaat is geplaatst enkele minuten. · Ter voorkoming van de vorming van een ontvlambaar lucht gasmengsel bij een lek in het koelcircuit, dient de afmeting van de ruimte waarin het apparaat geplaatst wordt, afgestemd te zijn op de gebruikte hoeveelheid koelmiddel. De ruimte dient 1m³ groot te zijn voor iedere 8g R600a koelmiddel in het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw apparaat wordt aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant. AANVULLENDE TIPS VooR CoRRECT GEBRUIK · In geval van een stroomstoring belt u het plaatselijke energiebedrijf om te vragen hoe lang het gaat duren. - De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur opgeheven zijn, zullen de temperatuur in de vriezer niet beïnvloeden. U moet echter bij een stroomonderbreking het openen van de deur beperken. - Mocht de stroomuitval langer dan 24 uur duren, dan moet u alle ingevroren levensmiddelen verwijderen. · Wanneer een slot op de vriezer zit, moet de sleutel buiten het bereik van kinderen blijven en niet vlak in de buurt van het apparaat worden opgeborgen. Draai de 2 schroeven weer vast op hun plaats. VOORZORG · Nadat u de deur hebt omgezet moet u erop letten dat de rubberen deurafsluiting goed is geregeld. · Als het product lawaai maakt nadat u de deur hebt omgezet, moet u een beetje olie gebruiken op de deurafsluiting. installatie _15 uw vriezer installeren DE VRIEZER WATERPAS ZETTEN Als het apparaat vooraan ietwat hoger staat dan achteraan, kan de deur gemakkelijker worden gesloten en geopend. Draai de verstelpoten met de wijzers van de klok mee om het apparaat hoger te plaatsen en tegen de wijzers van de klok in om het te laten zakken. Geval 1) Het apparaat helt over naar links. · Draai de linkerverstelpoot in de richting van de pijl tot het apparaat waterpas staat. Geval 2) Het apparaat helt over naar rechts. · Draai de rechterverstelpoot in de richting van de pijl tot het apparaat waterpas staat. 16_ installatie DE VRIEZER INSTALLEREN Nu uw nieuwe vriezer is geïnstalleerd en op zijn plaats is gezet, bent u klaar om het apparaat in te richten en te genieten van alle mogelijkheden en functies. Zodra u de volgende stappen hebt uitgevoerd, moet uw vriezer in principe klaar zijn voor gebruik. Is dit niet het geval, controleer dan eerst de netvoeding en de elektriciteitsbron of raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen" aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw Samsung Electronics servicecenter. 1. Zet de vriezer op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de vriezer. Als de stekker in het stopcontact zit, moet de binnenverlichting gaan branden zodra u de deuren opent. Nadat de vriezer is ingeschakeld, duurt het een paar uur voordat de juiste temperatuur is bereikt. Zodra de temperatuur van de vriezer laag genoeg is, kunt u de voedingswaren en dranken in de vriezer plaatsen. 01 INSTALLATIE installatie _17 uw vriezer bedienen hET BEDIENINGSPANEEL CoNTRoLEREN 1 2 3 4 5 1 KINDERSLoT 2 VRIEZER U kunt de kinderslotfunctie inschakelen/uitschakelen om te verhinderen dat kinderen op de knoppen van het bedieningspaneel drukken. U kunt de temperatuur van de vriezer instellen tussen -14°C en -24°C. [. . . ] Zorg ervoor dat u de rubberen deursluiting goed terugzet; anders werkt de vriezer niet efficiënt. 03 REINIGING WAARSCHUWING hET oNDERhoUD VAN DE BINNENDELEN Het binnenlicht onderhouden Het binnenlicht is uitgerust met een LED-lamp. LEDlamp reiniging _25 aanhangsel PRoBLEMEN oPLoSSEN PROBLEEM het apparaat functioneert niet of de temperatuur is te hoog. OPLOSSING · Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. · Is de temperatuurregeling op het frontpaneel correct ingesteld? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HF22M240/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HF22M240/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag