Gebruiksaanwijzing SIEMENS HF12M540/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF12M540/05. Wij hopen dat dit SIEMENS HF12M540/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HF12M540/05 te teleladen.


SIEMENS HF12M540/05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (985 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HF12M540/05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El monitor LCD presenta información acerca de las funciones y las selecciones de la toma. Ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta. Kennismaken met uw camera microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren. [. . . ] WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen. Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals: - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts. - Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen. Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand Wanneer de camera of oplader in gebruik is, mag deze niet worden afgedekt. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Gebruik de camera en de bijbehorende accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte. Als de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een menu voor het instellen van datum, tijd en taal weergegeven op het LCD-scherm. Dit menu wordt niet meer weergegeven nadat u de datum, tijd en taal hebt ingesteld. : Beweegt de cursor naar het hoofdmenu [Date & Time] als de cursor zich op het eerste item van de datum- en tijdinstellingen bevindt. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links van de huidige positie verplaatst. U kunt één van de volgende 22 kiezen: - Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, eenvoudig Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/ Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars, en Turks. Zelfs als de camera opnieuw wordt gestart, blijft de taalinstelling gehandhaafd. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde cd-rom. Automatisch scherpstelkader Waarschuwing voor cameratrilling Datum / tijd Belichtingscorrectie Witbalans ISO Besturingsmodus Lichtmeting Opnamekwaliteit / Frameratio Opnamegrootte Batterij Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen Aantal overgebleven opnamen / overgebleven tijd Spraakmemo / Microfoon uit Optische / digitale zoombalk / digitale zoomratio U kunt de gewenste werkwijze voor de camera kiezen door de functiekiezer die zich boven op de camera bevindt te gebruiken. Kies deze modus voor het snel en eenvoudig maken van opnamen met zo min mogelijk tussenkomst van de gebruiker. Om een geavanceerd menu te kiezen, selecteert u de andere cameramodus. Helpt de gebruiker de juiste methode voor het maken van opnamen te leren en bevat oplossingen voor mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. [. . . ] - De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven. - Dit wordt gebruikt om bepaalde opnamen te beschermen zodat ze niet gewist worden (Vergrendelen) [SELECTEER] : Het keuzescherm voor het beveiligen/ontgrendelen van een afbeelding wordt getoond. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop DELETE ( ) te drukken. Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCDscherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HF12M540/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HF12M540/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag