Gebruiksaanwijzing SIEMENS HB84E562B/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS HB84E562B/03. Wij hopen dat dit SIEMENS HB84E562B/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS HB84E562B/03 te teleladen.


SIEMENS HB84E562B/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (495 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS HB84E562B/03INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de volgende onderdelen in goede staat verkeren: - Deur en scharnieren - Voorkant van de oven - Binnen- en buitenkant van de oven Wanneer u bij een van deze onderdelen een defect aantreft moet u DE OVEN NIET GEBRUIKEN, en direct contact opnemen met uw verkooppunt. Om een goede koeling van het apparaat mogelijk te maken wordt er aangeraden de magnetron in een meubel te plaatsen waarin aan de bovenkant een opening is aangebracht (zie bijgeleverde folder met Installatie-instructies). lET OP: De stekker van de magnetron moet ook na de installatie bereikbaar zijn. Bij het installeren van de magnetron dient u er goed op te letten dat de voedingskabel niet tegen de achterkant van de oven aan komt te zitten aangezien de hoge temperaturen daarvan die zouden kunnen beschadigen. [. . . ] Deze microgolven worden worden door de binnen ruimte gestuurd door een golfverdelingssysteem of via een draaiplateau. In de oven bewegen de microgolven alle kanten op, zij worden weerkaatst door de de metalen wanden en dringen op gelijkmatige wijze het voedsel binnen. Doe de stekker van de oven in het stopcontact met de juiste spaning (zie installatie). Voor de modellen die niet voorzien zijn van deze knop hoeft men alleen maar aan de deur te trekken. Stel de functie en de gewenste kooktijd in volgens de aanwijzingen uit de volgende hoofdstukken. Om gebruik door kinderen tegen te gaan) door de STOP toets drie seconden ingedrukt te houden. Op het Scherm zijn nu vier streepjes te zien, en de oven is geblokkeerd. Om de blokkering van de oven op te heffen moet u de START toets drie seconden ingedrukt houden. Hierna maakt de oven een geluidssignaal en op het Scherm zal weer de Klok te zien zijn. Wanneer deze toetsen niet ingedrukt worden zal de oven op niveau 1 ontdooien. Wanneer de oven afslaat en een kort piep laat horen, doet u de deur open en roert u het voedsel. Kan de deur van de oven te allen tijde geopend worden, in dit geval: - WORDT DE PRODUKTIE VAN MICROGOLVEN ONDMIDDELLIJK ONDERBROKEN: - zal de Grill uitgeschakeld worden, waarbij de oven heel heet blijft; - zal de Timer automatisch stoppen, en de resterende kooktijd aangeven. U kunt daarom, wanneer u dat wenst: 1Het voedsel roeren of schudden, om een gelijkmatig kookproces te bevorderen; 2-het vermogen van de oven veranderen door op de toetsen ­ o + te drukken; 3-Een andere functie kiezen, door te drukken op de Funtietoetsen; 4-De resterende kooktijd veranderen, door aan de DRAAIKNOP te draaien. Om de werking van de oven te onderbreken voordat de geprogrammeerde tijd verstreken is kunt u op STOP drukken of de deur openen. Wanneer u de opwarming van het voedsel niet wenst voort te zetten, sluit dan de deur en druk nogmaals op STOP. De oven laat nu een korte piep horen en op het Scherm verschijnt de Klok. Wanneer de oven zichzelf uitschakelt maakt het drie geluidssignalen en op het Scherm verschijnt het woord "End". De geluidssignalen worden om de 30 seconden herhaalt totdat de duer van de oven geopend wordt en er op STOP wordt gedrukt. Tips voor een Correct gebruik van de Oven magnetron Alvorens een schaal te gebruiken moet u controleren of die geschikt is voor de Magnetron (ZIE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN SCHALEN). Breng altijd een opening aan in de buitenkant van het voedsel alvorens die te koken. Wanneer u vloeistoffen verwarmt plaats die dan in een wijde schaal om de verdamping te bevorderen. Hoe meer voedsel u bereidt, des te meer tijd u nodig zult hebben om die te koken. [. . . ] Wanneer u tijdens de werking van de oven geluiden hoort begeleidt door vonken, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit. Het serviesgoed waarbij dit gebeurt of dat zeer heet is wanneer het uit de oven gehaald wordt is niet geschikt voor gebruik in de magnetron. UITZONDERINGEN: De geëmailleerde aardewerk schalen bevatten veel watermoleculen, en daarom worden die heel warm. Neem, in geval van twijfel contact op met de verkoper van het servies en verzeker u ervan dat die geschikt is voor gebruik in een magnetronoven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS HB84E562B/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS HB84E562B/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag