Gebruiksaanwijzing SIEMENS GU15DA55/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS GU15DA55/02. Wij hopen dat dit SIEMENS GU15DA55/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS GU15DA55/02 te teleladen.


SIEMENS GU15DA55/02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1005 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS GU15DA55/02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde informatie over het apparaat door en handel zoals is beschreven. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. Nooit elektrische apparaten in het apparaat gebruiken (bijv. [. . . ] op het display verschijnt onder de in de fabriek ingestelde Eco-temperatuur het symbool . Om de Vakantie-modus te beindigen: Taalinstelling Als het apparaat in bedrijf wordt genomen, dan worden alle meldingen op het display in het Engels aangegeven. Als alternatief kan een van de talen uit de bovenstaande tabel gekozen worden. Deze functie wordt beindigd door: de Eco-functie in de setup-modus uit schakelen, door de Supervriesfunctie te activeren de gewenste temperatuur in het apparaat te wijzigen; het apparaat met de AAN/UITtoets uit te schakelen. l Toets vakantie indrukken. De vorige instellingen en temperatuurwaarden worden weer geactiveerd. l l Setup-toets indrukken. Keuzetoets indrukken tot ' %"2!wordt aangegeven. l l Insteltoets + of indrukken tot de gewenste taal wordt aangegeven. Op het display wordt weer de ingestelde temperatuur aangegeven. 11 Sabbat-modus Instellingen in de Sabbatmodus: de Supervriesfunctie wordt beindigd (indien geactiveerd); het akoestische signaal bij aanraking van de toetsen wordt uitgeschakeld (indien geactiveerd); de binnenverlichting is uitgeschakeld; de achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld. Invriezen en opslaan Inkopen van diepvriesproducten Attentie bij het inkopen van diepvriesproducten: Let erop dat de verpakking niet beschadigd is. In de winkel moet de temperatuur in de diepvrieskist 18 C of kouder zijn. Koop de diepvriesproducten op het allerlaatste moment, breng ze in kranten gewikkeld of in een koeltas snel naar huis. De diepvriesproducten vr de aangegeven houdbaarheidsdatum consumeren Ontdooide levensmiddelen niet opnieuw invriezen. Uitzondering: als u de levensmiddelen door koken of braden tot een kant en klaar gerecht verwerkt, dan kunt u het opnieuw invriezen. Zo verpakt u op de juiste manier: l l l l Levensmiddelen in de verpakking leggen. Om te voorkomen dat de ijsblokjes in het reservoir aan elkaar plakken, draait in het ijsblokjesreservoir in periodieke afstanden een metalen schroef (agitatiefunctie). De ijsbereider kan ongeveer 1, 3 kg ijsblokjes binnen 24 uur produceren. Leg nooit flessen of levensmiddelen in het ijsblokjesreservoir om snel te laten koelen. De ijsbereider kan geblokkeerd en daardoor beschadigd worden. Aanwijzing: Watertoevoer naar het apparaat beslist een paar uur vr het uitschakelen van de ijsbereider onderbreken. Om de ijsbereider uit te schakelen: l Toets IJsbereider op het bedieningspaneel indrukken. IJs- en waterdispenser Deze kunnen naar wens eruit gehaald/ getapt worden: gekoeld water ijsblokjes crushed ice Waarschuwing! Het in het apparaat gemonteerde waterfilter filtert uitsluitend kleine partikeltjes uit het toegevoerde water, geen bacterin of microben. m %PW Y [EXIV SJ MNW YMX HI HMWTIRWIV LEEPX KIFVYMO HER KIIR FVIIOFEEV WIVZMIW KSIH OERW ST ZIV[SRHMRKIR EPW LIX KPEW FVIIOX 2MIX MR HI HMWTIRWIVSTIRMRK KVMNTIR OERW ST ZIV[SRHMRK HSSV LIX LEOQIW 13 Bedieningspaneel van de ijs- en waterdispenser Keuzetoets voor water. IJs eruit halen m Attentie! Uitklapbaar plateau Keuzetoets voor ijsblokjes. -. WHMWTIRWIV RMIX PERKIV HER QMRYXIR FMRRIR IIR TIVMSHI ZER QMRYXIR KIFVYMOIR )IR TEEV QMRYXIR [EGLXIR ZSSVHEX Y IV STRMIY[ MNW YMXLEEPX /ERW ST WGLEHI EER LIX ETTEVEEX l Keuzetoets voor crushed ijs. Een geschikt glas of kan onder de dispenseropening zetten. Om de agitatiefunctie in en uit te schakelen. Blokkeertoets voor het bedieningspaneel van de ijs- en waterbereider (kinderbeveiliging). De toetsen op het bedieningspaneel zijn verlicht. l Keuzetoets voor ijsblokjes indrukken. of Om grotere schalen onder de dispenseropening te zetten: het plateau uitklappen. De wateropvangschaal eruit halen en schoonmaken Overgelopen water verzamelt zich in de wateropvangschaal en moet regelmatig verwijderd worden. Water tappen l Een geschikt glas of kan onder de dispenseropening zetten. l Keuzetoets voor crushed ijs indrukken. Er komt geen water meer uit als de toets wordt losgelaten. Aanwijzing: l Keuzetoets voor water indrukken. Er komt geen water meer uit als de toets wordt losgelaten. Tip: Het water van de waterdispenser is op de juiste temperatuur om te drinken gekoeld. Wilt u kouder water, dan moet u vr het tappen ijsblokjes in het glas doen. Toetsen voor de ijsdispenser loslaten als de schaal voor ca. Door ijs dat zich in de opening bevindt kan het bakje overlopen of de afgifte geblokkeerd worden. l l l l Plateau uitklappen. [. . . ] Blokkeertoets en agitatietoets tegelijkertijd indrukken en gedurende 3 seconden ingedrukt houden. De ijsbereider is uitgeschakeld, de condensatiewater-verwarming functioneert verder. Condensatiewater-verwarming uitschakelen: Blokkeertoets en agitatietoets tegelijkertijd indrukken en gedurende 3 seconden ingedrukt houden. Als er geen nieuw filter beschikbaar is: de omleidingsklep erin zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS GU15DA55/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS GU15DA55/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag