Gebruiksaanwijzing SIEMENS GU15DA55/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS GU15DA55/01. Wij hopen dat dit SIEMENS GU15DA55/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS GU15DA55/01 te teleladen.


SIEMENS GU15DA55/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1005 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS GU15DA55/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 15 15 15 15 15 2 Belangrijke aanwijzingen ! Dit montagevoorschrift is bedoeld om u bij de inbouw van uw nieuwe apparaat behulpzaam te zijn. De fabrikant kan niet voor een verkeerd uitgevoerde montage aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren de plaatsing en ingebruikname door een gekwalificeerde vakman te laten uitvoeren. Dit is een voorwaarde voor een veilige montage en ingebruikname van het apparaat. [. . . ] Het apparaat kan naar voren kantelen als de deur van het apparaat geopend wordt. 4. Voorbereiden van het apparaat - Ga voorzichtig te werk. Anders kunnen uw helpers gewond raken of het apparaat beschadigd worden. Om de ondergrond tegen beschadiging tijdens de installatie te beschermen: D Plak een rest tapijt of linoleum met plakband op de vloer vóór de geplande plaats van opstelling. ! Waarschuwing! Transportmiddel altijd in het midden aan de achter kantvan het apparaat plaatsen. Kans op beschadiging van het apparaat! D De houders aan de zijkanten en de bevestigings platen verwijderen waarmee de kastdeuren zijn aan gebracht. Hiertoe de bevestigingsschroeven los draaien en de aanslagdelen verwijderen. Aanwijzing: De aanslagdelen bewaren omdat ze anders verloren kunnen gaan. D Het apparaat met een plateauwagen, steekwagen of pompwagen vervoeren. Wees voorzichtig met het mes om de oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen. Meegeleverd toebehoren uit de beschermende verpakking halen. ! D Waarschuwing! De transportbeveiligingen waardoor de inschuifbare leg plateaus en voorraadvakken in het apparaat beschermd worden, pas na beëindiging van de installatie verwij deren. Anders kunnen onderdelen beschadigd worden. D Apparaat controleren op beschadigingen tijdens het transport. 17 5. ! Verwisselen van de deurophanging Waarschuwing! Vóór de werkzaamheden aan de deurscharnieren de veer ontspannen - Kans op verwondingen!Afhankelijk van de omstandigheden op de plaats van opstelling kan de deurophanging naar de tegenover liggende kant verplaatst worden. Als de deurophanging niet verwisseld hoeft te worden: doorgaan met de volgende stappen voor de montage. De schroeven in overeenstemming met de houten plank kiezen: lengte = min. 2, 5 x de dikte van het hout, diameter 12 of 14 mm. D Aanwijzing: Het aantal schroeven overeenkomstig de nisbreedte kiezen zodat gegarandeerd wordt dat de plank stevig gemonteerd kan worden. Afhankelijk van de ondergrond: D D Daarnaast de meegeleverde houtschroeven gebruiken (als de ondergrond het toelaat). 7. Aanbrengen van een extra kantelbeveiliging Staander in de achterwand van de nis zoeken en de boorgaten in overeenstemming met de positie van de staander op de houten plank markeren. Houten plank aan de achterwand van de nis vastschroeven. Belangrijke aanwijzing: Indien mogelijk de houten plank altijd aan de achterwand van de nis vastschroeven. Als de kantelbeveiligingsbeugels niet goed bevestigd kunnen worden, kan een houten balk boven het apparaat als alternatief voor de kantelbeveiliging gebruikt worden. Let erop dat er geen tussenruimte tussen het apparaat en de houten balk is. D of D D D Houten plank (doorsnede minimaal 8 x 10 cm) op de gewenste lengte zagen. De lengte moet overeenkomen met de breedte van de inbouwnis! 21 8. Voorbereiden van de wateraansluiting 9. Aanbrengen van de zijkantenbescherming (alleen bij apparaten die een wateraansluiting nodig hebben) ! Waarschuwing! Hoofdkraan dichtdraaien om schade door water dat naar buiten stroomt te voorkomen. D Aansluitleiding leggen. Gebruik altijd de aangegeven ruimtes voor de leiding om beschadigingen van de aansluitleiding bij het latere inschuiven van het apparaat te voorkomen. D Om de zijkanten van de inbouwnis te beschermen de meegeleverde beschermingsstrips met plakband vastzetten. 10. Plaatsing Side by Side Als 2 apparaten Side by Side moeten worden opgesteld de twee apparaten nu met elkaar verbinden. Nadere ge gevens over de plaatsing Side by Side vindt u in het montagevoorschrift van de afdichtingssets. D Aansluitleiding met plakband op de bodem vastzetten. 22 11. Inschuiven van het apparaat in de inbouwnis. Aanwijzing: Als de vloer of het apparaat in verhouding tot de inbou wnis scheef is, dan moeten de in de hoogte verstelbare rollen vóór het inschuiven van het apparaat in de nis overeenkomstig worden gesteld. D ! Waarschuwing! Stekker in het stopcontact steken. Bij het inschuiven van het apparaat in de nis voor zichtig te werk gaan om de op de vloer vastgezette waterleidingaansluiting of de elektrische leiding niet te beschadigen. Aanwijzing: Bij plaatsing Side by Side is voor elk apparaat een apart stopcontact vereist! D Elektrische leiding beschermen tegen inklemmen onder of achter het apparaat. [. . . ] Vingerbescherming monteren Het aantal onderste bevestigingsbeugels hangt af van de breedte en het design van de meubeldeur. 23. De vingerbescherming moet de deurspleet over de volle lengte afdekken. Als de hoogte van de deur de standaardhoogte overschrijdt, moet de extra lange vingerbescherming (zie "Extra toebehoren") gebruikt worden. D D Vingerbescherming in de spleet tussen apparaat en niswand schuiven (1. ). Vingerbescherming aan de bevestigingsklemmen inklemmen (2. ). D Vingerbescherming tegen de scharnierzijde van de deur houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS GU15DA55/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS GU15DA55/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag