Gebruiksaanwijzing SIEMENS GI38NP60/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI38NP60/04. Wij hopen dat dit SIEMENS GI38NP60/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI38NP60/04 te teleladen.


SIEMENS GI38NP60/04 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1585 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SIEMENS GI38NP60/04 (1146 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS GI38NP60/04

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veilligheid Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, zal dit 48 uur later automatisch gebeuren. Temperatuuralarm Zodra de temperatuur van het vriesvak boven de -12 °C komt, gaat het rode alarmlampje branden en klinkt er een alarmsignaal. Na sluiten van de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer kunt openen. Stel de vriezer zodanig in dat de binnentemperatuur nooit warmer dan 18 °C wordt. Na afloop van een stroomonderbreking gaat het apparaat vanzelf weer aan en wordt automatisch de invriesmodus ingeschakeld. Als u de invriesfunctie niet handmatig uitschakelt, zorgt de elektronica van het 36 apparaat daar, na verloop van 5 uur, automatisch voor. Bij het uitschakelen van de invriesmodus gaat het gele lampje (C) uit. Invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen Omdat invriezen met de No-Frost-technologie sneller gaat, zullen de levensmiddelen die op deze manier worden ingevroren hun oorspronkelijke vorm, voedingswaarde en smaak behouden, ook nadat ze ontdooid zijn. Zorg ervoor dat de diepgevroren levensmiddelen niet in aanraking komen met het ventilatiedeksel of de ventilator op de achterkant van het apparaat. Voor het beste resultaat adviseren wij u de diepgevroren levensmiddelen gelijkmatig over de laden te verdelen. Als u kleine porties maakt, duurt het invriesproces korter en later gaat het ontdooien ook sneller. Teneinde letsel door bevriezing te voorkomen, ijsjes die net uit de vriezer gehaald zijn niet onmiddellijk aanraken. Laat de deuren een klein eindje openstaan, dan kunnen er geen nare luchtjes ontstaan. Problemen oplossen Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. 39 Probleem Het apparaat koelt niet voldoende. Het apparaat koelt helemaal niet. Mogelijke oorzaak De thermostaat staat te laag. Er is een te grote hoeveelheid levensmiddelen geplaatst: Er moet een te grote hoeveelheid levensmiddelen tegelijkertijd ingevroren worden. Controleer of het apparaat stevig staat (alle vier de poten moeten op de grond staan). Het apparaat maakt lawaai Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. Stroomstoring of storing in de werking: Indien zich een stroomstoring voordoet tijdens het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, de deur van de vriezer niet openen. Zodra de stroomstoring over is, zal het gele lampje (3) van de snelvriesfunctie gaan branden. 13 uur) en het apparaat vol is, dan zullen de diepgevroren levensmiddelen niet bederven. [. . . ] Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. De fabrikant verleent een jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstel-werkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, met verlengd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS GI38NP60/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS GI38NP60/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag