Gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65L/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65L/01. Wij hopen dat dit SIEMENS GI18DA65L/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65L/01 te teleladen.


SIEMENS GI18DA65L/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1147 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS GI18DA65L/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden. 50 nl Bij beschadiging - Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden; - stekker uit het stopcontact trekken; - Ruimte gedurende een paar minuten goed luchten; - Contact opnemen met de Servicedienst. Hoe meer koelmiddel het apparaat bevat, des te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat wordt opgesteld. In een te kleine ruimte kan bij een lek een ontvlambaar mengsel van gas en lucht ontstaan. [. . . ] ) Om uit te schakelen: supervriestoets opnieuw indrukken (het supervriessysteem wordt niet automatisch uitgeschakeld). 4 TemperatuurĆ waarschuwingslampje (rood) brandt als het in de diepvrieskast te warm is waardoor de diepvrieswaren kunnen ontdooien. Het kan zonder gevaar voor de diepvrieswaren tijdelijk branden: bij het in gebruik nemen van het apparaat, bij het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen, als de deur van het apparaat te lang geopend wordt, als de temperatuurkiezer op een hoger cijfer wordt gezet (koudere temperatuur). 5 AlarmsignaalĆuittoets (niet bij alle modellen) Als het rode waarschuwingslampje brandt is tegelijkertijd het alarmsignaal te horen. Het gaat uit als het rode waarschuwingslampje uitgaat of als de alarmsignaalĆuittoets wordt ingedrukt. let op omgevingsĆ temperatuur en beluchting De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje. Hiermee wordt aangegeven bij welke omgevingstemperatuur het apparaat gebruikt kan worden. Klimaatklasse SN N ST T toelaatbare omgevingstemperatuur +10 °C tot 32 °C +16 °C tot 32 °C +18 °C tot 38 °C +18 °C tot 43 °C Beluchting De lucht aan de achterwand van het apparaat wordt verwarmd. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. 53 nl Apparaat aansluiten Na het opstellen van het apparaat dient men minstens ½ uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. 5/B Het vriestableau is geschikt om er de koudeĆaccu in te bewaren en voor het stuk voor stuk invriezen van bessen, stukjes fruit, kruiden en groente. Om te ontdooien de diepvrieswaren weer stuk voor stuk naast elkaar leggen. Diepvrieswaren opslaan S Belangrijk voor een optimale luchtcirculatie in de diepvriesruimte: de diepvriesladen tot de aanslag erin schuiven. S Als er veel levensmiddelen moeten worden opgeslagen, dan kunt u de levensmiddelen direct op diepvriesroosters en op de boden van de diepvriesruimte opstapelen. De diepvriesladen tot de aanslag uittrekken, aan de voorkant iets optillen en eruit halen afb. 6 Het ijsbakje voor ¾ met water vullen en op de bodem van de vriesvak zetten. Het vastgevroren ijsbakje alleen met een bot voorwerp losmaken (lepelsteel). Om de ijsblokjes uit het ijsbakje te halen: het bakje kort onder stromend water houden of iets verbuigen. Maximale invriescapaciteit De levensmiddelen moeten zo snel mogelijk door en door worden ingevroren. Daarom mag de maximale invriescapaciteit van uw apparaat niet overschreden worden. De diepvriesproducten liefst in een koeltas vervoeren en snel in de diepvriesruimte leggen. [. . . ] Wilt u de maximale invriescapaciteit benutten, dan moet het supervriessysteem 24 uur van tevoren worden ingeschakeld. 2 kg) kunnen zonder gebruik van het supervriessysteem worden ingevroren. Het gele controlelampje geeft aan dat het supervriesĆ systeem is ingeschakeld. Ontdooien van diepvrieswaren Afhankelijk van soort en bereidingswijze van de levensmiddelen kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: S bij omgevingstemperatuur, S in de koelkast, S in de elektrische oven, met of zonder heteluchtverwarming, S in de magnetron. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS GI18DA65L/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS GI18DA65L/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag