Gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65/02. Wij hopen dat dit SIEMENS GI18DA65/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65/02 te teleladen.


SIEMENS GI18DA65/02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1147 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS GI18DA65/02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veilligheid Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] U kunt het water als volgt verwijderen: Zet een hoog genoeg bakje voor het apparaat. Trek het afvoergootje (in het midden van de onderkant van het apparaat) voorzichtig in de richting van de pijl. U kunt het ontdooiproces versnellen door een pan of schaal met warm water op het draadrooster te zetten. Na het ontdooien de binnenzijde van het apparaat droog wrijven en het afvoergootje weer terugduwen. Als het rode lampje uit is de diepvriesproducten weer in het apparaat leggen. Reiniging en onderhoud U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Stof en vuil die zich op de condensor en de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. 32 Als de koelkast niet in gebruik is Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk: Trek de stekker uit het stopcontact. De deur open laten om geurvorming te voorkomen. Problemen oplossen Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het dan door een erkend installateur in de buurt van de koelkast aanbrengen. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn ­ 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie) en latere aanvullingen 36 Bewaartijdentabel Diepvriesproducten bewaren Soort groente kant-en-klare producten aardappelgerechten, pastagerechten soep fruit vlees consumptie-ijs -18°C 12 maanden 6 maanden 12 maanden 6 maanden 12 maanden 5 maanden 3 weken 37 Service Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Service-informatielijn (0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen) Consumentenbelangen (0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) Adres service-afdeling AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn www. aeg. nl Belangrijk!Houd bij het opgeven van een storing altijd modelaanduiding, PNC-nummer en S-nummer van uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat en kunt u het beste hieronder noteren. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is. Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. de storingstabel (zie hoofdstuk "Wat te doen als. . . ") zelf had kunnen opheffen, - als onze service-technicus u verschillende malen moet bezoeken, omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gekregen en nu bijv. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS GI18DA65/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS GI18DA65/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag