Gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65. Wij hopen dat dit SIEMENS GI18DA65 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS GI18DA65 te teleladen.


SIEMENS GI18DA65 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (885 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS GI18DA65

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment Ć WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Technische veiligheid S Het apparaat bevat een geringe hoeveelheid van het milieuvriendelijke maar brandbare koelmiddel R600a. Let erop dat de leidingen van het koelcircuit bij het transport of de installatie niet beschadigd worden. [. . . ] Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact met een zekering van 10 ampère of meer, op 220ć240 V/50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A of meer. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Nadat het rode controlelampje is uitgegaan de alarmsignaalĆuittoets opnieuw indrukken zodat het alarm bij een storing kan afgaan. Bij apparaten met temperatuurindicatie de temperatuurkiezer altijd zó instellen dat de wijzer van de temperatuurindicatie langdurig in het zwarte bereik staat afb. S Als de deur na het sluiten van de diepvriesruimte niet meteen weer geopend kan worden: 2 tot 3 minuten wachten tot de ontstane onderdruk is opgeheven. 54 nl S Als de koelmachine loopt, kan zich op verschillende plaatsen van de vriesroosters snel een laagje rijp vormen. Ontdooien is pas noodzakelijk als zich op het hele oppervlak van het vriesrooster een laag rijp of ijs heeft gevormd met een dikte van meer dan 5 mm. S De voorzijde van het apparaat wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condensatiewater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Voor langdurig opslaan van diepvrieswaren moet de temperatuur altijd zodanig worden ingesteld dat de wijzer van de temperatuurindicatie (na langere tijd) in het zwarte bereik staat. Bij het uitvallen van de stroom - langere tijd in het gearceerde bereik staat, dan moet u controleren of de diepvrieswaren niet aan het ontdooien zijn. Pas nadat de levensmiddelen gekookt, gebraden of op een andere manier tot een kant en klaar gerecht zijn bereid, kunnen ze opnieuw worden ingevroren. 4 De cijfers bij de symbolen geven de toelaatbare bewaartijd van de diepvrieswaren in maanden aan. Bij kant en klaar gekochte diepvriesproducten moet u altijd letten op de verpakkingsdatum of op de houdbaarheidsdatum. 3 (niet bij alle modellen) De stroomonafhankelijke temperatuurindicatie geeft twee bereiken aan. Het zwarte bereik de juiste vriestemperatuur Het gearceerde bereik een te lage vriestemperatuur Een indicatie in het gearceerde bereik kan geen kwaad: S bij het in gebruik nemen van het apparaat. S bij het inladen van verse levensmiddelen of als de deur te lang open stond. De koudeĆaccu vertraagt bij het uitvallen van de stroom of bij een storing het verwarmen van de opgeslagen diepvrieswaren. de langste bewaartijd wordt bereikt als u de accu direct op de levensmiddelen in het bovenste vak legt. De koudeĆaccu kan er ook uitgehaald worden om levensmiddelen tijdelijk koel te houden, bijv. 5/B Het vriestableau is geschikt om er de koudeĆaccu in te bewaren en voor het stuk voor stuk invriezen van bessen, stukjes fruit, kruiden en groente. [. . . ] Flessen of serviesgoed raken elkaar De flessen of het serviesgoed los van elkaar zetten. 60 nl Kleine storingen zelf verhelpen Ga, alvorens de Servicedienst in te schakelen, aan de hand vande volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maareen advies (bijv. Over de bediening of het onderhoud van hetapparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moetu, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoekbetalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS GI18DA65

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS GI18DA65 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag