Gebruiksaanwijzing SIEMENS ER326AB70E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS ER326AB70E. Wij hopen dat dit SIEMENS ER326AB70E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS ER326AB70E te teleladen.


SIEMENS ER326AB70E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1047 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS ER326AB70E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg bij uw lokale overheid het adres van het dichtstbijzijnde verzamelcentrum van recyclebaar materiaal en lever daar uw apparaat in, - giet geen gebruikte olie door de gootsteen. Bewaar deze in een gesloten vat en geef deze af in een inzamelpunt of bij het ontbreken hiervan, in een vuilnisbak, (deze komt terecht op een gecontroleerde stortplaats; waarschijnlijk is dit niet de beste oplossing, maar we vermijden waterverontreiniging) BELANGRIJK: Indien het apparaat, tegen onze verwachting in, schade vertoont of niet voldoet aan de voorziene kwaliteitseisen, verzoeken we u om ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Opdat de garantie geldig zou zijn, mag het apparaat niet gemanipuleerd noch onderworpen zijn aan een ongeschikt gebruik. Bewaar de gebruiks- en installatievoorschriften en overhandig deze met het apparaat als u het aan iemand anders overdraagt. [. . . ] Bij intensief en langdurig gebruik van het apparaat kan extra of doeltreffendere ventilatie nodig zijn: zet een raam open of verhoog het vermogen van de mechanische ventilatie. Indien een van de knoppen niet kan worden gedraaid, forceer deze niet. Telefoneer onmiddellijk de Technische Dienst, om over te gaan tot de reparatie of vervanging hiervan. Barsten of breuken in het glas brengen gevaar voor elektrische schokken met zich mee. Uw nieuw apparaat Brander tot 2, 8 kW Rooster Dualbrander met dubbele vlam tot 6 kW Rooster Dualbrander met dubbele vlam tot 6 kW Rooster Bedieningsknop Brander tot 1, 9 kW Bedieningsknop Bedieningsknop Deze apparaten kunnen onderling worden gecombineerd en/of met conventionele kookplaten van hetzelfde merk, waarbij het verbindingsaccessoire gebruikt wordt. 1 Op elke bedieningsknop staat de brander aangeduid die deze controleert. Voor een correcte werking van het apparaat is het onmisbaar te zorgen dat de roosters en alle delen van de branders juist geplaatst zijn. Druk op de knop van de gekozen brander en draai deze naar links tot de gewenste stand. Druk op de knop van de gekozen brander en draai deze naar links tot de maximale vermogensstand. De vlam gaat aan (het is niet meer nodig de knop ingedrukt te houden). 86 Indien deze niet ontvlamt, draai de knop in de uitstand en herhaal de stappen. Indien na het verstrijken van 15 seconden de vlam niet aangaat, schakel de brander uit en open de deur of het venster van de ruimte. Wacht minstens een minuut voordat u probeert de brander aan te steken. Veiligheidssysteem Afhankelijk van het model, kan uw kookplaat beschikken over een veiligheidssysteem (thermokoppel), dat de gasuitlaat verhindert indien de branders per ongeluk uitgaan. Om te garanderen dat deze inrichting actief is, schakel de brander gewoon in, zonder de knop los te laten, houd deze stevig ingedrukt gedurende 4 seconden na de vlam te hebben ontstoken. thermokoppel Bougie Een brander uitdoven Vermogensstanden Stand Draai de overeenstemmende knop naar rechts tot stand 0. Met de progressieve knoppen kan het vermogen geregeld worden dat u nodig heeft, tussen de maximumen de minimumstand. Waarschuwingen Tijdens de werking van de brander is het normaal dat u een zwakke fluittoon hoort. Bij de eerste gebruiken is het normaal dat er geuren vrijkomen, dit duidt niet op een risico of op een slechte werking; de geuren zullen langzamerhand verdwijnen. Enkele seconden nadat de brander uitgaat, klinkt er een geluid (plof). Dit is geen afwijking, dit betekent dat de veiligheid gedeactiveerd is. Houd er rekening mee dat de bougies geen hevige schokken mogen ondergaan. [. . . ] De onderdelen van de brander zijn niet Plaats de onderdelen op de juiste wijze op de juist geplaatst. Sluit de gaskraan, lucht de ruimte en waarschuw onmiddellijk een installatietechnicus die bevoegd is voor het controleren en certificeren van de installatie. Gebruik het apparaat niet totdat u er zeker van bent dat er geen gaslek in de installatie of in het apparaat is. Houd de knop, na het ontvlammen van de brander, nog enkele seconden ingedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS ER326AB70E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS ER326AB70E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag