Gebruiksaanwijzing SIEMENS EP9A6QB90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS EP9A6QB90. Wij hopen dat dit SIEMENS EP9A6QB90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS EP9A6QB90 te teleladen.


SIEMENS EP9A6QB90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5683 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS EP9A6QB90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 42 Produktinfo Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Alleen dan kunt u uw apparaat op een juiste en veilige manier gebruiken. Bewaar de gebruiks- en installatie-instructies en overhandig deze met het apparaat indien het van eigenaar wisselt. De fabrikant is vrij van elke verantwoordelijkheid, indien de beschikkingen van deze handleiding niet nageleefd worden. [. . . ] Vindt er geen ontsteking plaats, zet de brander dan uit en herhaal de hiervoor beschreven stappen. Simmer cap Branderdeksel dat uitsluitend bestemd is voor het koken op minimaal vermogen. Ontsteekt de brander niet na 15 seconden, schakel de bedieningsknop dan uit en open de deur of het raam van de ruimte. Maak de ontstekingskaarsen regelmatig schoon met een kleine borstel die niet van metaal is. Let erop dat er geen heftige stoten op de ontstekingskaarsen worden uitgeoefend. -------- Code HZ298107 Extra wokrooster: gietijzer (4-5 kW) HZ298114 Extra rooster espressokoker HZ211310 Simmer cap De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich wanneer deze toebehoren niet of verkeerd gebruikt worden. Veiligheidssysteem Uw kookplaat beschikt over een veiligheidssysteem (thermokoppel) dat de gasuitlaat verhindert indien de branders per ongeluk uitgaan. Laat de knop niet los, houd deze stevig ingedrukt gedurende 4 seconden nadat de vlam ontstoken is. Een brander uitdoven Draai de overeenstemmende knop naar rechts tot stand 0. Enkele seconden nadat de brander uitgaat, klinkt er een geluid (plof). Dit is geen afwijking, dit betekent dat de veiligheid gedeactiveerd is. Waarschuwingen Tijdens de werking van de brander is het normaal dat u een zachte fluittoon hoort. 36 Tabellen en tips De eerste keren dat het apparaat gebruikt wordt is het normaal dat er geuren vrijkomen. Dit komt door de aanwezigheid van stof in de omgeving, gemorste vloeistof, enz. Mocht de vlam van de brander per ongeluk uitgaan, sluit dan de bedieningsknop van de brander en wacht ten minste 1 minuut alvorens hem weer te proberen aan te steken. Gebruik tijdens de bereiding op bak- en braadplaten of in pannen van aardewerk altijd het extra wokrooster om schade aan het apparaat te vookomen. Controleer voor gebruik of de roosters en de branderdeksels op de juiste wijze zijn geplaatst. Stoot niet tegen de kookplaat aan, noch plaats hierop te hoge gewichten. Gebruik geen twee branders of warmtebronnen voor één pan. Kooktabel In de volgende tabel staan de optimale kookstanden en bereidingstijden voor verschillende gerechten. De bereidingstijden en kookstanden zijn afhankelijk van het soort, het gewicht en de kwaliteit van de gerechten evenals het type gas en het materiaal van de pan. Voor de bereiding van deze gerechten zijn hoofdzakelijk pannen van roestvrij staal gebruikt. [. . . ] De automatische vonkontste- Er kunnen voedingsresten of resten van reinigingsmidde- De ruimte tussen de bougie en de brander moet schoon king werkt niet. Het apparaat is niet geaard, niet goed aangesloten of de Neem contact op met de elektrische installateur. De vlam van de brander is niet De delen van de brander zijn niet juist geplaatst. De gasstroom lijkt niet norDe gasuitlaat is gesloten met afsluitkranen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS EP9A6QB90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS EP9A6QB90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag