Gebruiksaanwijzing SIEMENS EH851FT17E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH851FT17E. Wij hopen dat dit SIEMENS EH851FT17E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH851FT17E te teleladen.


SIEMENS EH851FT17E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2244 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS EH851FT17E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Kochstelle einstellen Im Einstellbereich können Sie die gewünschte Kochstufe auswählen. Hinweis: Wird die Funktion deaktiviert, kehren die Kochstufen zu den voreingestellten Werten zurück auswählen. 31 Produktinfo Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Berg de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en de apparaatpas goed op voor later gebruik of om ze door te geven aan volgende eigenaren. [. . . ] Wordt op een van beide kookzones slechts één vorm gebruikt, dan kan deze naar de tweede kookzone worden verschoven. In dit geval worden de kookstand en de gekozen instellingen overgenomen. Move-functie Met deze functie kunt u de twee linkerkookzones van dezelfde grootte combineren en voor beide kookzones verschillende kookstanden kiezen. vooraf ingestelde kookstanden: Voorste kookzone = kookstand Š Achterste kookzone = kookstand ‚. De kookstanden kunnen voor elke kookzone onafhankelijk van elkaar worden veranderd. aanwijzingen ■ Kookgerei op slechts één van de kookzones plaatsen. De functie wordt niet geactiveerd wanneer op elk van beide kookzones afzonderlijk kookgerei staat. – Tips voor het gebruik van pannen Om te zorgen voor een goede detectie en verdeling van de warmte, wordt aanbevolen de pan correct te centreren: Gebruik slechts ëén kookgerei waardoor maar één kookzone wordt bedekt. op het display van de kookzone waar geen kookgerei op staat , is de kookstand zwakker verlicht. Deze is echter niet geactiveerd tot het kookgerei op de betreffende kookzone verschoven en herkend wordt. Is de functie al geactiveerd en wordt er een tweede vorm op de vrije kookzone geplaatst, dan blijft de indicatie, net als daarvoor, zwak verlicht. Het kookgerei van de ene naar de andere kookzone schuiven: ■ 25 Activeren Voor elk van beide kookzones een verschillende kookstand kiezen. Kies een van de twee kookzones die bij de Move-functie Kookstand wijzigen Een van de twee kookzones kiezen die bij de Move-functie horen en de kookstand in het instelgebied veranderen. Aanwijzing: Wordt de functie gedeactiveerd, dan krijgen de kookstanden weer hun oorspronkelijke instellingen. Aanwijzing: Wanneer één van de twee kookzones op ‹ wordt gezet, wordt de functie binnen ca. Aanwijzingen De indicatie van de kookzone waarop het kookgerei zich bevindt, is helderder verlicht. Op het display van de kookzone die gekozen blijft, is de indicatie ¬ verlicht. – Kinderslot De kookplaat kan beveiligd worden tegen ongewilde inschakeling, om te voorkomen dat kinderen de kookzones kunnen inschakelen. Automatisch kinderslot Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgeschakeld. Activeren en deactiveren In hoofdstuk Basisinstellingen vindt u informatie over het inschakelen van het automatische kinderslot. het kinderslot activeren en deactiveren De kookplaat moet uitgeschakeld zijn. Activeren: houd het symbool ‚ gedurende circa 4 seconden ingedrukt. [. . . ] Het geluid verdwijnt of vermindert zodra de vermogensstand wordt verlaagd. Het geluid verdwijnt zodra er water of voedsel in de pan wordt gedaan. Knisperen Dit geluid doet zich voor bij pannen die bestaan uit lagen van verschillende materialen. Het geluid komt door de trillingen die ontstaan op de verbindingsvlakken van de verschillende 30 materialen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS EH851FT17E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS EH851FT17E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag