Gebruiksaanwijzing SIEMENS EH611TK11E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH611TK11E. Wij hopen dat dit SIEMENS EH611TK11E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH611TK11E te teleladen.


SIEMENS EH611TK11E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (923 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS EH611TK11E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 22 Produktinfo Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Indien u het apparaat aan iemand anders overdraagt, geef dan ook de documentatie van het apparaat mee. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Het bereiden van voedsel au bain-marie Met de bereidingswijze au bain-marie kan het voedsel worden verwarmd in een pan die op zijn beurt in een grotere pan water wordt geplaatst. [. . . ] Kook- en veiligheidscontrole; de plaat levert energie of stopt de energietoevoer onmiddellijk als op de controleknop gedrukt wordt. De inductiekookzone levert geen warmte meer af als de pan wordt weggenomen, ook al wordt het apparaat voor die tijd niet uitgeschakeld. – ■ ■ Geschikte pannen Ferromagnetische pannen Uitsluitend geschikt voor inductiekoken zijn ferromagnetische pannen zoals van: ■ ■ ■ geëmailleerd staal gietijzer speciale pannen voor inductie van roestvrij staal. Kijk, om te weten of de pannen geschikt zijn, of ze worden aangetrokken door een magneet. Speciale pannen voor inductie Er bestaat een ander soort pannen speciaal voor inductie, met een geheel ferromagnetische bodem. Controleer de diameter, deze kan zowel van invloed zijn op de pandetectie als op het kookresultaat. Niet geschikte pannen Gebruik nooit pannen van: ■ ■ ■ ■ dun normaal staal glas aardewerk koper 15 Het apparaat leren kennen Deze gebruiksinstructies kunnen op de diverse kookplaten toegepast worden. Op pagina 2 staat een algemeen overzicht van de modellen met informatie over hun afmetingen. Het bedieningspaneel $DQZLM]LQJHQ YRRU YHUPRJHQVVWDQG³É GH RSHUDWLRQDOLWHLW ¯ UHVWZDUPWH ‡¤ 3RZHUERRVWIXQFWLH ° %HGLHQLQJVYODN YRRU # KHW NLQGHUVORW %HGLHQLQJVYODN YRRU GH KRRIGVFKDNHODDU %HGLHQLQJVYODNNHQ YRRU KHW VHOHFWHUHQ YDQ GH YHUPRJHQVVWDQG %HGLHQLQJVYODNNHQ YRRU GH  WLPHUIXQFWLH Bedieningsvlakken Bij het aanraken van een symbool wordt de overeenkomstige functie geactiveerd. – Aanwijzingen De instellingen wijzigen niet als er verschillende symbolen tegelijk aangeraakt worden. hierdoor kan de programmeerzone worden gereinigd in geval van gemorst voedsel. – De kookzones Kookzone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met de geschikte maat. De zone gaat automatisch aan wanneer een pan gebruikt wordt, waarvan de bodem dezelfde maat heeft als de buitenste zone. $ Enkelvoudige kookzone ð Dubbele zone ò Drievoudige zone Gebruik enkel pannen die geschikt zijn om te koken op inductie, zie hoofdstuk “Geschikte pannen". Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft œ/•, branden zo lang de kookzone warm is. als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone uitgeschakeld is , verschijnen afwisselend de indicator œ/• en de geselecteerde kookstand. 16 Programmeren van de kookplaat In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden afgesteld. In de tabel staan de kookstanden en de bereidingstijden voor verschillende gerechten vermeld. Op Aan- en uitzetten van de kookplaat De kookplaat wordt in- en uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. Uitschakelen: druk op het symbool # tot de indicator boven de hoofdschakelaar dooft. Aanwijzing: De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld zodra alle kookzones meer dan 20 seconden uitgeschakeld zijn. [. . . ] Het elektronische systeem is oververhit geraakt en heeft de overeenkomstige kookzone uitgeschakeld. Het elektronische systeem is oververhit geraakt en heeft alle kookzones uitgeschakeld. Onjuiste voedingsspanning, overschrijding Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier. Van de normale werklimieten De kookzone is oververhit en werd uitge- Wacht tot het elektronische systeem voldoende afgekoeld is en zet schakeld om uw kookplaat te beschermen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS EH611TK11E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS EH611TK11E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag