Gebruiksaanwijzing SIEMENS EH611FK17E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH611FK17E. Wij hopen dat dit SIEMENS EH611FK17E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH611FK17E te teleladen.


SIEMENS EH611FK17E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3170 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS EH611FK17E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 29 Produktinfo Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Com : Veiligheidsvoorschriften Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door Berg de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en de apparaatpas goed op voor later gebruik of om ze door te geven aan volgende eigenaren. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd volgens het meegeleverde installatievoorschrift. [. . . ] Op pagina 2 vindt u een typenoverzicht met informatie over afmetingen. Het bedieningspaneel Bedieningsvlakken # ½ › Indicatoren Hoofdschakelaar De kookzone selecteren Programmeerzone Functie Powerboost De tijd programmeren Kinderslot Bescherming bij reiniging ‚ -Š ‹ › Vermogensstanden Operationaliteit Restwarmte Functie Powerboost Kookwekker Automatische uitschakeling 0 IIIIIIIIIIII + • /œ V 0 $ ‚ x Bedieningsvlakken Bij het aanraken van een symbool wordt de overeenkomstige functie geactiveerd. De kookzones Kookzone $ Enkelvoudige kookzone ð Dubbele zone ò Drievoudige zone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met de geschikte maat. De zone gaat automatisch aan wanneer een pan gebruikt wordt, waarvan de bodem dezelfde maat heeft als de buitenste zone. Gebruik enkel pannen die geschikt zijn om te koken op inductie, zie hoofdstuk “Geschikte pannen". Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft de indicator œ of •, branden zolang de kookzone warm is. als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone uitgeschakeld is , verschijnen afwisselend de indicator œ o • en de geselecteerde vermogensstand. Een portie na de andere frituren 23 Kinderslot De kookplaat kan beveiligd worden tegen ongewilde inschakeling, om te voorkomen dat kinderen de kookzones kunnen inschakelen. Deactiveren: houd het symbool ‚ /$gedurende circa 4 seconden ingedrukt. Het kinderslot activeren en deactiveren Activeren: houd het symbool ‚ /$gedurende circa 4 seconden ingedrukt. Automatisch kinderslot Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgeschakeld. Activeren en deactiveren In hoofdstuk Basisinstellingen vindt u informatie over het inschakelen van het automatische kinderslot. Functie Powerboost Met de functie Powerboost kan het voedsel sneller worden verwarmd dan wanneer de vermogensstand Š wordt gebruikt. Gebruiksbeperkingen Deze functie is beschikbaar in alle kookzones, als de andere zone van dezelfde groep niet in werking is, (zie afbeelding). Zo niet, zal de visuele indicator van de geselecteerde kookzone knipperen › en Š; vervolgens zal de kookstand automatisch aangepast worden Š. De indicator › wordt niet meer in beeld gebracht en de kookzone keert terug naar de vermogensstand Š. Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan de Powerboost functie automatisch uitgeschakeld worden om de elektronische onderdelen aan de binnenzijde van de plaat te beschermen.  Timerfunctie Deze functie kan op twee verschillende manieren gebruikt worden: ■ ■ 3. Selecteer binnen de volgende 10 seconden de gewenste om een kookzone automatisch uit te schakelen.   Een kookzone automatisch uitschakelen De zone gaat automatisch uit na het verstrijken van de geselecteerde tijd. Aanwijzing: Het is mogelijk om dezelfde kooktijd voor alle zones automatisch te programmeren. [. . . ] Het geluid verdwijnt zodra er water of voedsel in de pan wordt gedaan. Knisperen Dit geluid doet zich voor bij pannen die bestaan uit lagen van verschillende materialen. Het geluid komt door de trillingen die ontstaan op de verbindingsvlakken van de verschillende materialen. De hoeveelheid voedsel en de manier waarop het wordt bereid, kunnen de intensiteit van het geluid doen variëren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS EH611FK17E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS EH611FK17E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag