Gebruiksaanwijzing SIEMENS EH 879ML11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH 879ML11. Wij hopen dat dit SIEMENS EH 879ML11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS EH 879ML11 te teleladen.


SIEMENS EH 879ML11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (743 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS EH 879ML11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 23 Produktinfo Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Indien u het apparaat aan iemand anders overdraagt, geef dan ook de documentatie van het apparaat mee. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Indien de olie of het vet vlam vat, blus het vuur dan nooit met water. [. . . ] Kijk, om te weten of de pannen geschikt zijn, of ze worden aangetrokken door een magneet. Speciale pannen voor inductie Er bestaat een ander soort pannen speciaal voor inductie, met een geheel ferromagnetische bodem. Controleer de diameter, deze kan zowel van invloed zijn op de pandetectie als op het kookresultaat. Niet geschikte pannen Gebruik nooit pannen van: ■ ■ dun normaal staal glas 15 Het apparaat leren kennen Deze gebruiksinstructies kunnen op de diverse kookplaten toegepast worden. Op pagina 2 staat een algemeen overzicht van de modellen met informatie over hun afmetingen. Het bedieningspaneel $DQZLM]LQJHQ YRRU YHUPRJHQVVWDQG³É RSHUDWLRQDOLWHLW ¯ UHVWZDUPWH ‡¤ IXQFWLH SRZHUERRVW ° %HGLHQLQJVYODN YRRU GH Ä ZDUPKRXG]RQH %HGLHQLQJVYODNNHQ YRRU KRRIGVFKDNHODDU EHVFKHUPLQJVIXQFWLH ELM UHLQLJLQJ HQ NLQGHUVORW  WLPHUIXQFWLH Bedieningsvlakken 3URJUDPPHHU]RQH YRRU KHW VHOHFWHUHQ YDQ GH YHUPRJHQVVWDQG HQ GH WLPHUIXQFWLH %HGLHQLQJVYODNNHQ YRRU KHW VHOHFWHUHQ YDQ GH NRRN]RQH Bij het aanraken van een symbool wordt de overeenkomstige functie geactiveerd. – Aanwijzingen De instellingen wijzigen niet als er verschillende symbolen tegelijk aangeraakt worden. hierdoor kan de programmeerzone worden gereinigd in geval van gemorst voedsel. – De kookzones Kookzone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met de geschikte maat. De zone wordt automatisch ingeschakeld als een pan gebruikt wordt waarvan de bodem dezelfde maat heeft als de buitenste zone. Gebruik enkel pannen die geschikt zijn voor koken op inductie, zie hoofdstuk “Geschikte pannen". $ Enkelvoudige kookzone æ Braadzone q Resistieve warmhoudzone Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft œ/•, branden zo lang de kookzone warm is. als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone uitgeschakeld is , verschijnen afwisselend de indicator œ/• en de geselecteerde kookstand. 16 Programmeren van de kookplaat In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden afgesteld. In de tabel staan de kookstanden en de bereidingstijden voor verschillende gerechten vermeld. Op de Aan- en uitzetten van de kookplaat De kookplaat wordt in- en uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. Uitschakelen: druk op het symbool # tot de indicator boven de hoofdschakelaar dooft. Aanwijzing: De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld zodra alle kookzones meer dan 20 seconden uitgeschakeld zijn. Beweeg, binnen de volgende 10 seconden, uw vinger over de programmeerzone, totdat de gewenste vermogensstand verschijnt. – Als er geen pan op de inductiekookzone geplaatst wordt, zal de geselecteerde kookstand beginnen knipperen. Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan de Powerboost functie automatisch uitgeschakeld worden om de elektronische onderdelen aan de binnenzijde van de plaat te beschermen. [. . . ] Als de storing na de voorgaande controles niet is opgelost, neem dan contact op met de technische dienst. Het elektronische systeem is oververhit geraakt en heeft de overeenkomstige kookzone uitgeschakeld. Het elektronische systeem is oververhit geraakt en heeft alle kookzones uitgeschakeld. Onjuiste voedingsspanning, overschrijding Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS EH 879ML11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS EH 879ML11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag