Gebruiksaanwijzing SIEMENS ED885RB90E/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS ED885RB90E/01. Wij hopen dat dit SIEMENS ED885RB90E/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS ED885RB90E/01 te teleladen.


SIEMENS ED885RB90E/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (754 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS ED885RB90E/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING attendeert een situatie die tot ernstige verwonding kan leiden, VOORZICHTIG geeft een situatie aan die tot kleine of matige verwondingen kan leiden. Geeft aan dat er iets moet worden gedaan. 5 5 Algemene tips over de veiligheid OPMERKING De afstandsbediening is gevoelig voor extreme hitte, hoge vochtigheid, sterke magnetische velden (>0, 1T), röntgenstraling en mechanische belasting. u Stel de afstandsbediening niet bloot aan extreme temperaturen of hoge vochtigheid. [. . . ] in een een magnetron WAARSCHUWING Draadloze systemen kunnen de werking van meetapparaten en elektronische toestellen belemmeren. u Zorg er voor dat de toetsvergrendeling geactiveerd is in ziekenhuizen of vliegtuigen. u Laat de elektromagnetische compatibiliteit controleren vóórdat u het systeem gebruikt met een elektronisch implantaat of levensondersteuningssysteem. In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van draadloze apparatuur. u Neem contact op met de plaatselijke overheden voor meer informatie. u Neem contact op met uw hoortoestelspecialist wanneer uw hoortoestel wordt bediend door de afstandsbediening van een andere gebruiker. 6 Algemene tips over de veiligheid 5 WAARSCHUWING Risico in explosieve omgevingen, bijv. u Gebruiks uw hoortoestellen en de afstandsbediening niet in gebieden waar explosies kunnen plaatsvinden. De Siemens ePen afstandsbediening is onderzocht door de European Notified Body of Medical associatie. Deze hebben na onderzoek geen problemen vastgesteld bij gebruik van de afstandsbediening i. c. m. u de dop draait en los laat, wijzigt u het volume met één stap. u Wanneer u de dop draait en in deze positie vast houdt, zal het volume blijven veranderen. Het LED-lampje op de afstandsbediening knippert eenmaal en blijft vervolgens branden. U hoort een akoestisch signaal in uw hoortoestellen wanneer het maximum/minimum volume is bereikt. Uw hoortoestelspecialist kan akoestische signalen in uw hoortoestellen (de-)activeren. 12 u Wanneer u Schuif Veranderen van luisterprogramma 11 u Zorg ervoor dat de afstand tussen de afstandsbediening en hoortoestellen niet de afstand overschrijdt van één meter. u Wanneer u twee hoortoestellen gebruikt zal op beide hoortoestellen tegelijkertijd het programma worden gewijzigd. Iedere keer dat u het programmaknopje indrukt, zal het hoortoestel naar het volgende programma schakelen, bevestigd door een akoestisch signaal welke aangeeft in welk programma het hoortoestel zich bevindt. Voorbeeld: Programma één is ingeschakeld en u wilt schakelen naar programma 3: u Druk de programmatoets tweemaal in. 13 12 Onderhoud en behandeling Reinigen OPMERKING u Voorkom contact van uw afstandsbediening met water! [. . . ] Voorbeeld: Programma één is ingeschakeld en u wilt schakelen naar programma 3: u Druk de programmatoets tweemaal in. 13 12 Onderhoud en behandeling Reinigen OPMERKING u Voorkom contact van uw afstandsbediening met water!u Reinig uw afstandsbediening niet met alcohol of benzine. u Reinig uw afstandsbediening wanneer nodig met een zachte tissue. u Vermijd schurende schoonmaakvloeistoffen met teodelen zoals zuur, ammoniak etc. . 14 Probleemoplossing 13 Probleem De afstandsbediening werkt niet Een andere afstandsbediening beïnvloedt uw hoortoestellen Er is feedback of harde geluiden zijn hoorbaar Mogelijke oplossing Vervang lege batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS ED885RB90E/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS ED885RB90E/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag