Gebruiksaanwijzing SIEMENS EC845SB90E/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS EC845SB90E/01. Wij hopen dat dit SIEMENS EC845SB90E/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS EC845SB90E/01 te teleladen.


SIEMENS EC845SB90E/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2095 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SIEMENS EC845SB90E/01 (2365 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS EC845SB90E/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal het apparaat niet uit de beschermende verpakking, tot het moment van de inbouw. Wij verzoeken u de instructies te lezen alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken. De informatie hierin is van vitaal belang voor een correcte werking en nog belangrijker: voor uw veiligheid. De verpakking van uw apparaat is geproduceerd met de strikt noodzakelijke materialen om een doeltreffende bescherming tijdens het transport te verzekeren. [. . . ] Bij de eerste gebruiken is het normaal dat er geuren vrijkomen, dit duidt niet op een risico of op een slechte werking; de geuren zullen langzamerhand verdwijnen. Enkele seconden nadat de brander uitgaat, klinkt er een geluid (plof). Dit is geen afwijking, dit betekent dat de veiligheid gedeactiveerd is. Houd er rekening mee dat de bougies geen hevige schokken mogen ondergaan. Deze is te wijten aan de aanwezigheid van stof in de omgeving, gemorste vloeistof, etc. Het gebruik van een gaskookapparaat geeft warmte en vocht af in het lokaal waarin het geïnstalleerd is. Daarom moet de keuken goed geventileerd zijn: de natuurlijke ventilatieopeningen moeten open staan, en zo nodig dient een mechanisch ventilatiesysteem te worden geïnstalleerd (afzuigkap). Bij intensief en langdurig gebruik van het apparaat kan extra ventilatie nodig zijn, zoals het openzetten van een raam of een meer doeltreffende ventilatie, bijvoorbeeld door het vermogen van de mechanische ventilatie, voor zover aanwezig, te verhogen. Mocht de vlam van de brander per ongeluk uitgaan, sluit dan de bedieningsknop van de brander en wacht ten minste 1 minuut alvorens hem weer te proberen aan te steken. Geschikte pannen Brander Brander met dubbele of driedubbele vlam Snelbrander Halfsnelbrander Hulpbrander Minimumdiameter van de pan 22 cm 22 cm 14 cm 12 cm 26 cm 20 cm 16 cm Maximumdiameter van de pan 10 Wokpan Een wok is een uit China afkomstig kookgerei. Het is een soort lichte, ronde, diepe koekenpan met handvatten en een vlakke of holronde bodem. In de wok, kan het voedsel op gevarieerde wijze bereid worden: gestoofd, gefrituurd, op een zacht vuurtje, op de grill, en bovendien met stoom. Raak het symbool 0 aan, selecteer de brander en wijzig de tijd naar <<Ú door gebruik te maken van het symbool - of +. De indicator verdwijnt na enkele seconden of toont de resterende tijd van het volgende programma. Indien u de geprogrammeerde tijden wenst te controleren, raak dan het symbool 0 aan om alle programma's te zien. Annuleren van het programma N. B. 14 Andere functies Vergrendeling van de knoppen van de timer Druk gedurende ten minste 4 seconden op het symbool 0. Er klinkt een pieptoon en op het display verschijnt onderstaand bericht ~­. Vervolgens toont het display opnieuw de informatie van de programma's. Indien, wanneer deze functie geactiveerd is, een ander symbool aangeraakt wordt, klinkt een pieptoon en verschijnt ~­op het display. Druk, om de knopvergrendeling te deactiveren, nogmaals ten minste 4 seconden lang op het symbool 0. Uw kookplaat is uitgerust met een beveiligingssysteem voor de elektronica van uw timer. Als de elektronica van de timer een hoge temperatuur bereikt, wordt het bericht · afgewisseld met informatie over de programma's die in uitvoering zijn en blijven de branders in werking. Indien de temperatuur daalt tot een aanvaardbaar niveau, verdwijnt het bericht ·. Indien de temperaturen de toegestane maximumwaarden bereiken, schakelt de timer alle branders van uw kookplaat uit als beveiligingsmaatregel en op de display verschijnt afwisselend het bericht · en de resterende tijden van de programma's die in uitvoering waren en zijn stopgezet. [. . . ] Reinig na elk gebruik het oppervlak van de verschillende elementen van de brander, nadat deze is afgekoeld. Achtergebleven resten (aangekoekt voedsel, vetdruppels, enz. ), hoe weinig ook, zetten zich vast op het oppervlak en zijn later moeilijk te verwijderen. De beweging van sommige pannen kan metaalresten achterlaten op de roosters. Reinig de branders en de roosters met zeepsop en wrijf erover met een niet-metalen borstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS EC845SB90E/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS EC845SB90E/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag