Gebruiksaanwijzing SHARP ZQ-M401B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP ZQ-M401B. Wij hopen dat dit SHARP ZQ-M401B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP ZQ-M401B te teleladen.


SHARP ZQ-M401B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1381 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP ZQ-M401B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Regelen van het contrast van de LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Aan en uit zetten van de toetstoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vrijmaken van geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Symbolen op het display en namen van onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] te drukken. 5, 2001 ­DAILY­ DATE: 4/12/2001 · De huidige datum wordt getoond. Voer de gewenste datum in. ­DAILY­ DATE: 04/05/2001 THU APR AMOUNT ? 04052001 THU APR 5, 2001 1, 200. 00 DESCRIPTION ? 5. · Druk op ENTER om terug te keren naar de datum-invoerprompt wanneer u de uitgaven voor een andere dag wilt controleren. ­DAILY­ DATE:APR 5, 2001 1, 200. 00 Flight tickets for inspection abroad 5. Druk op om alles in het geheugen op te slaan. ENTER THU APR 5, 2001 1, 200. 00 Flight tickets for inspection abroad ­ (2) Uitgaven samenvatten voor een bepaalde periode <Voorbeeld> Van: 1 april 2001 Tot: 30 april 2001 1. Druk op MENU NEXT NEXT (2: Uitgavenrapportage). 2 · Druk een of twee keer op C·CE om de omschrijving te wissen en druk nog eens op dezelfde toets om terug te keren naar de datum-invoerprompt. · U kunt de omschrijving overslaan door op ENTER en kies "2: EXPENSE REPORT" te drukken. 3. Voer de begin- en einddatum in. 04012001 04302001 ENTER ­PERIOD­ FROM:APR 1, 2001 TO : 04/30/2001 1. Druk een of twee keer op TO DO/ANN om de Verjaardagsfunctie in te schakelen. Druk op 1 en kies "1: MONTH/DAY" (1: Maand/Dag) om de datuminvoerprompt te laten verschijnen. Voer de datum in en druk op (of ). ENTER M/D= ­ / M=MONTH D=DAY 5. · Druk op ENTER om terug te keren naar de datum-invoerprompt. ­PERIOD­ FROM:APR 1, 2001 TO :APR 30, 2001 · Als het integerdeel van het berekende resultaat de 12 cijfers overschrijdt, zal er ", , , . Druk op C·CE om terug te keren naar de functie die u aan het gebruiken was voor u op MENU drukte. · Wanneer het geheugen bijna vol is en het F (FULL) teken op de schuifmaat onderaan het display bijna bereikt is, dient u gegevens die u niet meer nodig heeft te wissen om plaats te maken voor nieuwe. · Aangezien, behalve de Calculator- en Conversiefuncties, het geheugen gedeeld wordt door de gebruiksfuncties van het toestel, zal het aantal gegevens dat in de diversie functies kan worden opgeslagen mede afhangen van de gebruiksomstandigheden in de andere functies. Oproepen van gegevens 1. Opmerkingen bij het oproepen van gegevens · U kunt zoeken in de gegevens in alle functies, behalve de Klok-, Calculator- en Conversiefuncties. · Het direct zoeken, zoeken op sleutelwoord of het zoeken via de index maakt geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. · Wanneer het symbool " " of " " getoond wordt, is er meer informatie buiten het display. · Wanneer er geen relevante gegevens meer zijn om op te roepen of op te zoeken, zal de melding "NOT FOUND !" (Niet gevonden!) korte tijd op het display getoond worden, waarna het display terugkeert naar de invoerprompt. Vrijmaken van geheugen Wissen of bewerken van gegevens in het gebruik van de Agenda kan leiden tot onnodig in beslag genomen ruimte in het geheugen van de Agenda. Wis onnodig in beslag genomen geheugenruimte en maak geheugen vrij wanneer de melding "MEMORY FULL" (Geheugen vol) op de Agenda verschijnt. Druk op MENU NEXT NEXT 2. Op volgorde zoeken De gegevens worden in elke functie op volgorde opgeroepen. Druk een of twee keer op TO DO/ANN om te zoeken in de Verjaardagsfunctie en druk op 1 (of 2 ) om de zoekmethode te kiezen. Druk op NEXT (of PREV ) om de volgende (of vorige) gegevens op te roepen. Houd een van deze twee toetsen ingedrukt om gegevens snel achter elkaar op te roepen. . 2. [. . . ] Bijvoorbeeld: MEMORY BACKUP BATTERY INSTALLATION DATE MONTH · YEAR 4. · Gebruik geen vulpotlood of ander voorwerp met een scherpe of breekbare punt. Doe een nieuwe batterij in de Agenda met de positieve (+) pool naar boven (zichtbaar). Plak de sticker weer op zijn plaats, zet de klep weer terug en zet hem vast met de schroef. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP ZQ-M401B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP ZQ-M401B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag