Gebruiksaanwijzing SHARP XV-N51XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XV-N51XE. Wij hopen dat dit SHARP XV-N51XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XV-N51XE te teleladen.


SHARP XV-N51XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3526 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XV-N51XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinformatie in de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd. LET OP GEVAARLIJKE SPANNINGEN. GEEN SCHROEVEN VERWIJDEREN, BEHALVE DE VOORGESCHREVEN GEBRUIKERONDERHOUDSSCHROEVEN. LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE BEHUIZING NIET WORDEN GEOPEND. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREERBARE ONDERDELEN IN HET APPARAAT, BEHALVE DE LAMPEENHEID. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL. 1 NEDERLANDS WAARSCHUWING De koelventilator in deze projector blijft ongeveer 90 seconden lopen nadat de projector in standby is gezet. [. . . ] · Als u de projector wilt uitschakelen terwijl deze met de audioapparatuur is verbonden, moet u eerst de audioapparatuur uitschakelen en daarna de projector. · Het volume van de externe apparatuur verandert overeenkomstig het volumeniveau van de projector. 26 Bedienen van de projector via een computer Wanneer de RS-232C aansluiting van de projector met behulp van een DIN-D-sub RS-232C adapter (los verkrijgbaar accessoire: AN-A1RS) en een RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type, los verkrijgbaar) op een computer wordt aangesloten, kan de computer gebruikt worden om de projector te bedienen en de status van de projector te controleren. 54 voor verdere informatie. Aansluiten op een computer met een RS-232C seriële bedieningskabel en een DIN-D-sub RS-232C adapter Naar de RS-232C aansluiting Computer Naar de RS-232C aansluiting DIN-D-sub RS-232C adapter (los verkrijgbaar accessoire: AN-A1RS) Aansluitingen RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type, los verkrijgbaar) Opmerking · De RS-232C functie werkt niet als uw computer-aansluiting niet juist is ingesteld. 53 voor het aansluiten van een RS-232C seriële bedieningskabel. Info · Sluit de RS-232C kabel niet op een andere poort dan de RS-232C poort van de computer aan. · De RS-232C seriële bedieningskabel mag niet op de computer worden aangesloten of ervan worden losgemaakt wanneer de computer ingeschakeld is. Dit om beschadiging van de computer te voorkomen. 27 In/uitschakelen van de projector Bijgeleverd accessoire Netsnoer Aansluiten van het netsnoer Sluit het bijgeleverde netsnoer op de netstroomaansluiting aan de achterkant van de projector aan. Netstroomaansluiting Info De projector inschakelen Voordat u de onderstaande aanwijzingen uitvoer t, moet u eerst alle exter ne apparatuur aansluiten en de stekker in het stopcontact steken. 23 tot 28. ) Verwijder de lensdop en druk op S STANDBY/ON van de projector of fON van de afstandsbediening. Opmerking · Betreffende de lampindicator De lampindicator geeft de status van de lamp aan. Rood: De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld of de lamp moet vervangen worden. · Wanneer de projector wordt ingeschakeld, kan het beeld enigszins flikkeren gedurende de eerste minuut dat de lamp is ingeschakeld. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de regelcircuits van de lamp die de uitgangskarakteristieken van de lamp stabiliseren. · Als de projector in de ruststand (standby) wordt gezet en dan meteen weer wordt ingeschakeld, kan het even duren voordat de lamp gereed is om te beginnen met projecteren. · Bij het verlaten van de fabriek is de taal op Engels ingesteld. 34)). Insteltoetsen (P/R/O/Q) RETURN toets RBeeldschermdisplay (Trapeziumvorm-correctiefunctie) Trapezium INS 0 END 1 Druk op g KEYSTONE om de trapeziumvorm-correctiefunctie in te schakelen. · U kunt het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctiefunctie ook weergeven met d KEYSTONE op de projector. Samendrukken van bovenkant. (Verplaats de schuifbalk in de + richting. ) 2 Druk op P /Q of O /R om de trapeziumvorm-correctie in te stellen. · U kunt de trapeziumvorm-correctie ook instellen met de insteltoetsen op de projector. Basisbediening Samendrukken van onderkant. (Verplaats de schuifbalk in de - richting. ) Opmerking · Druk op l RETURN terwijl het display van de trapeziumvorm-correctiefunctie op het scherm wordt getoond om terug te keren naar de standaardinstelling. Info 3 Druk op g KEYSTONE. · Het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctie verdwijnt. · U kunt ook d KEYSTONE op de projector gebruiken. · Tijdens het instellen van het beeld met de trapeziumvormcorrectiefunctie kunnen de rechte lijnen en de randen van het beeld gekarteld worden weergegeven. 33 Beeldprojectie (vervolg) Grootte Aanpassen functie Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u kiezen uit een "REK", "ZIJBALK" of "CINEMA ZOOM" beeld. Druk op HRESIZE. · Zie blz. 43 voor het maken van de instellingen op het menuscherm. RESIZE toets VIDEO · "REK" is vast ingesteld wanneer 540P, 720P of 1080I signalen worden ontvangen. Ingangssignaal DVD / Video Beeldtype REK Weergavebeeld ZIJBALK CINEMA ZOOM 4:3 beeldverhouding 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM Letterbox Samengedrukt 16:9 beeldverhouding 540P, 720P, 1080I 16:9 beeldverhouding : Uitgesneden gebied waarop geen beelden geprojecteerd kunnen worden. 34 Computer REK ZIJBALK 4:3 beeldverhouding SVGA (800 K 600) XGA (1024 K 768) SXGA (1280 K 960) SXGA L (1400 K 1050) SXGA (1280 K 1024) 1280 K 720 854 K 480 640 K 480 854 K 480 854 K 480 640 K 480 J Andere beeldverhoudingen Ingangssignaal Computer Beeldtype REK Weergavebeeld ZIJBALK CINEMA ZOOM Resolutie lager dan SVGA SVGA 4:3 beeldverhouding Resolutie hoger dan SVGA Basisbediening SXGA (1280K1024) 5:4 beeldverhouding 1280K720 16:9 beeldverhouding : Uitgesneden gebied waarop geen beelden geprojecteerd kunnen worden. 35 Gebruik van de afstandsbediening Een bewegend beeld stilzetten 1 2 Druk op NFREEZE. · Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet. Druk nog een keer op NFREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen. FREEZE toets Kiezen van de beeldmodus U kunt de geschikte beeldmodus kiezen die het beste past bij het geprojecteerde beeld waarnaar u kijkt. Druk op GPICTURE MODE. · Bij indrukken van GPICTURE MODE verandert de beeldmodus als volgt: Standaard Natuurlijk Dynamisch Cinema1 Cinema2 PICTURE MODE toets AUTO SYNC toets Opmerking · Zie blz. (Automatische synchronisatie) De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer een ingangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld. Druk op F AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie. Opmerking · Wanneer met de automatische synchronisatieinstelling geen optimaal beeld wordt verkregen, kunt u het helpmenu gebruiken om de instelling handmatig te maken. 46. ) 36 Menu-onderdelen Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld. Hoofdmenu Submenu Beeldmodus "Beeld" menu INGANG 1 (Component)/INGANG 2 (Component)/INGANG 3/INGANG 4 Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Kleurtmp Wit benadr. Progressief Lampinstelling Reset SEL/INS SCH-INS 0 0 0 0 0 7500K 1 3D Progressief Helder ENTER END PRJ-INS Standaard Help Beeld Bladzijde 41 Bladzijde 41 Standaard Natuurlijk Dynamisch Cinema 1 Cinema 2 Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 *1 +30 *1*2 +30 *1 +30 *3 +30 *3 Bladzijde 42 Kleurtmp INGANG 1 (RGB)/INGANG 2 (RGB) Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SEL/INS SCH-INS 0 0 0 0 7500K 1 Helder PRJ-INS Standaard Help Bladzijde 42 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K Wit benadr. [. . . ] Het beeld flikkert bij INGANG 1 (RGB)/ INGANG 2 (RGB). 46 Het beeld is te helder en erg wit. De lamp gaat tijdens het projecteren plotseling uit Het beeld flikkert soms. · Selecteer "Start de "Automat. sync. "-instellingen. " na "Verticale strepen of flikkering in het beeld" te hebben geselecteerd in het "Help" menu en druk dan op ENTER. 46 Als het beeld niet beter is geworden, selecteert u "Horizontale ruis regelen" en daarna drukt u op ENTER. · Wanneer de temperatuur in het inwendige van de projector oploopt, gaat de koelventilator sneller draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XV-N51XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XV-N51XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag