Gebruiksaanwijzing SHARP XV-315P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XV-315P. Wij hopen dat dit SHARP XV-315P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XV-315P te teleladen.


SHARP XV-315P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1631 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XV-315P OPERATION MANUAL (887 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XV-315P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 10A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED. [. . . ] Druk op PAGE omhoog of PAGE omlaag. Opmerking · Deze functie werkt alleen met de besturingssystemen Microsoft® Windows® en Mac OS®. Deze functie werkt echter niet met de volgende besturingssystemen, die USB niet ondersteunen. · U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven. · Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent. -39 Menu-onderdelen Navolgend worden de opties getoond die ingesteld kunnen worden in de projector. Menu "Beeld" Hoofdmenu Beeld Beeldmodus Submenu Bladzijde 45 Bladzijde 45 Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 *2 *2 *2 Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB*1 Bladzijde 45 Kleurtmp Bladzijde 45 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K *3 Progressief Bladzijde 46 Filmfunctie *3 3D Progressief 2D Progressief Auto Uit Uit Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Uit Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Aan Uit Bladzijde 46 Ruisonderdr. Bladzijde 46 MNR Bladzijde 46 Eco + Stil Bladzijde 46 Reset Bladzijde 45 *1 Item als RGB-signalen via COMPUTER/COMPONENT 1, 2 of DVI-D worden ingevoerd *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar COMPUTER/COMPONENT 1of 2, of wanneer VIDEO of S-VIDEO geselecteerd is. *3 "Progressief" en "Filmfunctie" kunnen alleen worden ingesteld met 480I, 576I, 1035I of 1080I signaal als ingang. -40 "Signaalinstelling (SIG-INS)" menu Hoofdmenu SIG-INS Klok Fase H-Pos V-Pos Reset -150 -30 -150 -60 +150 +30 +150 +60 *4 *4 *5 *5 *5 Bladzijde 47 Bladzijde 47 Resolutie Bladzijde 47 Automat. sync. Bladzijde 47 Signaaltype *6 Aan Uit Auto RGB Component Bladzijde 47 Dynamisch bereik *7 Bladzijde 48 Videosysteem *8 Auto Standarad Verbeterd Auto PAL SECAM NTSC4. 43 NTSC3. 58 PAL-M PAL-N PAL-60 Bladzijde 48 Signaal info Bladzijde 48 *4 Onderdeel met RGB als signaalingang door COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 *5 Onderdeel met COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 als ingang *6 Onderdeel voor het selecteren van COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 of DVI-D *7 Onderdeel voor het selecteren van DVI-D *8 Onderdeel voor het selecteren van VIDEO of S-VIDEO "Scherminstelling (SCH-INS)" menu Hoofdmenu SCH-INS Grootte Aanpassen Submenu Bladzijde 49 Bladzijde 49 Bldverschuiv. -40 +40 Bladzijde 49 H-Trapezium -60 +60 Normaal Volledig Dot By Dot Gebied zoomen V-oprekken Rek Bladzijde 49 V-Trapezium -100 +100 Bladzijde 49 Auto V-trapezium Bladzijde 49 OSD Display Aan Uit Aan Uit Logo Blauw Geen Midden Rechtsbov. Voor Plafond+voor Achter Plafond+achter English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português polski Magyar Türkçe Handige voorzieningen Bladzijde 50 Achtergrond Bladzijde 50 Menupositie Bladzijde 50 Projectie Bladzijde 50 Taal (Language) Bladzijde 50 -41 Menu-onderdelen "Projectorinstelling (PRJ-INS)" menu Hoofdmenu PRJ-INS Auto Power Off Submenu Bladzijde 51 Bladzijde 51 Automatisch herstarten Aan Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit Vast Varlabel Aan Uit Aan Uit 9600 bps 38400 bps 115200 bps Normaal Hoog Oude code Nieuwe code Herbevestigen Bladzijde 51 Systeemgeluid Bladzijde 51 Luidspreker Bladzijde 51 Audio uitgang Bladzijde 51 Monitor uit Bladzijde 51 LAN/RS232C Bladzijde 51 RS-232C Bladzijde 52 Ventilatormodus Bladzijde 52 Syst. vergrend. Bladzijden 52 en 53 Alles terugstellen Bladzijde 53 Lamptimer (duur) Bladzijde 53 "Netwerk" menu Hoofdmenu Netwerk Wachtwoord Bladzijde 54 Bladzijde 54 DHCP-Client Oud wachtwrd Nieuw wachtw Herbevestigen Aan Uit *1 Bladzijde 55 TCP/IP Bladzijde 55 MAC-adres *2 IP Adres Subnet Mask Gateway Bladzijde 55 Projector *2 Bladzijde 55 *1 Alleen instelbaar wanneer DHCP-Client is ingesteld op "Uit" *2 Alleen weergegeven -42 Gebruik van het menuscherm Insteltoetsen ('/"/\/|) ENTER-toets MOUSE/insteltoetsen ('/"/\/|) ENTERtoets MENU-toets MENU-toets RETURN-toets RETURN-toets · Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm wanneer het menu wordt weergegeven. Menu-selecties (Afstellingen) Voorbeeld: Instellen van "Helder". · U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector. 1 2 Druk op MENU. · Het "Beeld" menuscherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt. Voorbeeld: "Beeld" menuscherm Menu-onderdeel Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Progressief Filmfunctie Ruisonderdr. MNR Eco + Stil Reset SEL/INS Terug SIG SCH 0 0 0 0 0 0 0 7500K 3D Progressief Auto Uit Uit Uit ENTER END PRJ Standaard Netw Druk op Q of O en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken. Handige voorzieningen -43 Gebruik van het menuscherm 3 Druk op ' of " en selecteer "Helder" om afstellingen te maken. · Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast aangegeven. Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Progressief Filmfunctie Ruisonderdr. MNR Eco + Stil Terug SEL/INS Terug SIG SCH 0 0 0 0 0 0 0 PRJ Standaard Netw Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt Druk op ENTER. · Het gekozen onderdeel (bijv. "Helder") wordt afzonderlijk onderaan op het scherm aangegeven. Films worden niet waargenomen. 7 Vermindering zoemgeluid (MNR) Het zogenaamde zoemgeluid (flikkering) kan worden verminderd. Beschikbare instellingen Uit Niveau 1 - 3 Beschrijving MNR werkt niet. Stelt het MNR-niveau in voor het bekijkenvan een helderdere afbeelding. Opmerking · Wanneer u progressieve inputs gebruikt, kan "Filmfunctie" niet worden geselecteerd. · De functie "Filmfunctie" functioneert niet wanneer "2D Progressief" in "Progressief modus" is geselecteerd. Info · Deze functie is beschikbaar voor alle signalen met VIDEO of S-VIDEO. · Deze functie is beschikbaar voor 480I, 480P, 576I en 576P signalen met COMPUTER1/2 of DVI. 6 Beeldruisonderuking De functie voor ruisonderdrukking zorgt voor hoogwaardige beelden met minimale puntverschuiving en kleurruis. Beschikbare Beschrijving instellingen Ruisonderdrukking werkt niet. Niveau 1 - 3 8 Instellen van de Eco+stille modus Beschikbare instellingen Aan Uit Helderheid Ca. 2000 uur Laag Normal Opmerking · U kunt zowel de ECO+QUIET op de afstandsbediening als die op de projector gebruiken om de Eco+stille modus in of uit te schakelen. (Zie bladzijde 35. ) -46 Signaalinstelling (menu "SIG-INS") Menubediening Beeld SIG­INS SCH 0 0 0 0 640 x 480 Aan Auto Standaard Auto PRJ Netw Klok Fase H-Pos V-Pos Reset Resolutie Automat. sync. 43 1 2 3 4 5 6 7 3 Instellen van de automatische synchronisatie Wordt gebruikt om een computerbeeld automatisch in te stellen. Beschikbare instellingen Aan Beschrijving De automatische synchronisatie vindt plaats wanneer de projector wordt ingeschakeld of als de ingangssignalen worden veranderd wanneer de projector is aangesloten op een computer. De automatische synchronisatie wordt niet automatisch uitgevoerd. H : 60. 3 Signaal info : 800 x 600 kHz/ V : 37. 8 Hz SEL/INS Terug ENTER END Uit 1 Het computerbeeld instellen Indien de optimale beeldkwaliteit niet door middel van automatische synchronisatie (Automat. sync. ) kan worden verkregen, gebruik dan de functie SIG-INS. Beschikbare instellingen Klok Fase H-Pos V-Pos Beschrijving De verticale ruis regelen. De horizontale ruis regelen (vergelijkbaar met tracking op uw videorecorder). Het beeld op het scherm centreren door het naar links of naar rechts te verplaatsen. [. . . ] 50 Projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 43 REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 RESIZE-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XV-315P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XV-315P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag