Gebruiksaanwijzing SHARP XR-55X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XR-55X. Wij hopen dat dit SHARP XR-55X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XR-55X te teleladen.


SHARP XR-55X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11978 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XR-55X (11015 ko)
   SHARP XR-55X (10940 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XR-55X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Eenvoudig starten Installatie Aansluitingen Basisbediening Handige voorzieningen Aanhangsel MULTIMEDIA-PROJECTOR XR-55X XR-50S MODEL GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK · Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. · Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. 11 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: Serienummer: ii SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. [. . . ] - wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van het ingangssignaal wijzigt. - wanneer de Grootte aanpassen functie is gewijzigd. Handige voorzieningen Druk op PICTURE MODE. · Bij indrukken van PICTURE MODE verandert de beeldmodus als volgt: STANDAARD PRESENTATIE CINEMA SPEL sRGB* Opmerking · Zie blz. 41 voor verdere informatie betreffende de beeldmodus. * "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGBsignaal wordt ontvangen. 33 Gebruik van de afstandsbediening (vervolg) Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis Wanneer de projector met behulp van een USB-kabel op een computer wordt aangesloten, dan kunt u de afstandsbediening gebruiken als muis. Wanneer de afstand tussen de computer en de projector te groot is en niet door de USB-kabel kan worden overbrugd, dan kan de afstandsbediening-ontvanger (optioneel, AN-MR2) worden gebruikt om de projector met de afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ontvanger voor details. Aansluiting met een USB-kabel Computer Naar USB-aansluiting Afstandsbediening-ontvanger Naar USB-aansluiting (optioneel, AN-MR2) of USB-kabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA014WJPZ) Na aansluiting kan de muisaanwijzer als volgt worden bestuurd. Voor het verplaatsen van de cursor Druk op de MOUSE/insteltoetsen (P/R/O/Q). Druk op L-CLICK. PAGE UP/ PAGE DOWN toetsen MOUSE/insteltoetsen (P/R/O/Q) Voor de linkermuisknop Voor de rechtermuisknop Druk op R-CLICK. Wanneer de computer slechts één muisknop ondersteunt (zoals een Macintosh) Druk op L-CLICK of R-CLICK. L-CLICK en R-CLICK hebben een gemeenschappelijke functie. R-CLICK toets Bij gebruik van de [Page Up] of [Page Down] toetsen Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer. Druk op PAGE UP of PAGE DOWN. L-CLICK toets Opmerking · Deze functie werkt alleen met besturingsprogramma's van Microsoft® Windows® OS en Mac OS® die USB ondersteunen. · U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven. · Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent. 34 Menu-onderdelen Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld. invoer starten "Beeld" menu Submenu Hoofdmenu Beeld Beeldmodus Submenu Bladzijde 39 Resolutie Bladzijde 41 Bladzijde 41 Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB *1 Bladzijde 39 Grootte Aanpassen Bladzijde 39 Normaal Volledig Dot By Dot Gebied zoomen V-oprekken Kader 16:9 Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 *2 +30 *2 +30 *2 +30 +30 Trapezium -80 +80 Bladzijde 39 Eco+Stil [Aan/Uit] Bladzijde 39 Taal (Language) Bladzijde 42 English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português polski Magyar Türkçe Kleurtmp -1 1 Bladzijde 39 Bladzijde 42 BrilliantColorTM 0 2 Bladzijde 42 Informatie C. M. S. Instelling [Aan/Uit] Bladzijde 39 Ga naar het menu Voltooien Bladzijde 42 C. M. S. Bladzijde 39 Bladzijde 42 Filmfunctie *2 Bladzijde 43 Ruisonderdr. Auto Uit Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Bladzijde 43 Eco+Stil [Aan/Uit] Bladzijde 43 Reset C. M. S. -Kleurschakering R GE GR C B M Reset -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 Bladzijde 42 C. M. S. -Verzadiging Handige voorzieningen Bladzijde 42 C. M. S. -Waarde Bladzijde 42 Reset Terug *1 Onderdeel bij invoer van een RGB-signaal naar COMPUTER. *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar COMPUTER, of wanneer S-VIDEO of VIDEO geselecteerd is. 35 Menu-onderdelen (vervolg) "Signaalinstelling (SIG-INS)" menu Hoofdmenu SIG-INS Klok Fase H-Pos V-Pos Reset -150 -30 -150 -60 +150 *3 +30 *3 +150 *4 +60 *4 *4 "Scherm-instelling (SCH-INS)" menu Hoofdmenu SCH-INS Grootte Aanpassen Submenu Submenu Bladzijde 44 Bladzijde 46 Bladzijde 46 Bldverschuiv. -96 -75 +96 *7 +75 *8 Normaal Volledig Dot By Dot Gebied zoomen V-oprekken Kader 16:9 Bladzijde 44 Resolutie Bladzijde 46 Trapezium -80 -40 Auto RGB YPbPr Auto PAL SECAM NTSC4. 43 NTSC3. 58 PAL-M PAL-N PAL-60 0 IRE 7. 5 IRE +80 *7 +40 *8 Bladzijde 44 Signaaltype *5 Bladzijde 46 Overscan [Aan/Uit] Bladzijde 44 Videosysteem *6 Bladzijde 47 OSD Display [Aan/Uit] Bladzijde 45 Bladzijde 47 Closed caption Bladzijde 47 Achtergrond Uit CC1 CC2 Logo Blauw Geen Video-ops. Bladzijde 45 Signaal info Bladzijde 48 Installatiegids [Aan/Uit] Bladzijde 45 *3 Onderdelen met RGB als signaalingang door COMPUTER/COMPONENT. *6 Onderdeel voor het selecteren van S-VIDEO of VIDEO. Bladzijde 48 Projectie Bladzijde 48 Wandkleur Voor Plafond + voor Achter Plafond + achter Uit zwartbord witbord English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português polski Magyar Türkçe Bladzijde 48 Taal (Language) Bladzijde 48 *7 Instelbereik voor de XR-55X. *8 Instelbereik voor de XR-50S. 36 "Projector-instelling (PRJ-INS1/2)" menu Hoofdmenu PRJ-INS1 Automat. [Aan/Uit] Submenu Bladzijde 49 Bladzijde 49 Auto Power Off [Aan/Uit] Bladzijde 49 Automatisch herstarten [Aan/Uit] Bladzijde 49 Luidspreaker [Aan/Uit] Bladzijde 49 RS-232C Bladzijde 49 Ventilatormodus 9600bps 38400bps 115200bps Normaal Hoog Bladzijde 50 Syst. vergrend. [Aan/Uit] Bladzijde 50 functievergrendeling [Aan/Uit] Bladzijde 51 Hoofdmenu PRJ-INS2 Snelstartmenu [Aan/Uit] Submenu Bladzijde 49 Bladzijde 51 FUNCTION knop Bladzijde 51 STANDBY-modus Invoer zoeken Audio stil Bldverschuiv. Signaal info Snelstart Eco *9 Bladzijde 52 DLP® LinkTM [Aan/Uit] Bladzijde 52 DLP® LinkTM Omkeren *9 Bladzijde 52 Alles terugstellen Bladzijde 52 Handige voorzieningen Lamptimer (duur) Bladzijde 52 *9 Deze optie is alleen beschikbaar voor de XR-55X. 37 Gebruik van het menuscherm Selecteer vanuit het snelstartmenu, wat een verzameling van de meest gebruikte functies is, of het menu Voltooien, waarmee geavanceerde instellingen en aanpassingen mogelijk zijn. Insteltoetsen (P/R/O/Q) ENTER toets MENU toets ENTER toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) RETURN toets · Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm wanneer het menu wordt weergegeven. MENU toets Menu-selecties (Snelstartmenu) · U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector. 1 2 3 Druk op MENU. · Het "Snelstartmenu" scherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt. Voorbeeld Snelstartmenu Zoekopdr. invoer starten Resolutie Grootte Aanpassen Trapezium Eco+Stil Taal(Language) Informatie 0 Uit Nederlands 1024×768 Normaal Druk op P of R voor het selecteren van het gewenste item, en druk op ENTER. Druk op P/R/O/Q om het geselecteerde item aan te passen en druk vervolgens op ENTER. Ga naar het menu Voltooien. . . Info · Voor het weergeven van de geavanceerde instellingen en aanpassingen weer te geven, selecteert u "Ga naar het menu Voltooien". · Als u het Snelstartmenu niet wilt weergeven stelt u "Ga naar het menu Voltooien" - "PRJINS2" - "Snelstartmenu" op "Uit". [. . . ] Als deze gebruiksaanwijzing geen oplossing biedt voor uw probleem, neemt u contact op met de hieronder vermelde SHARP serviceafdelingen. Verenigde Staten Sharp Electronics Corporation 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) lcdsupport@sharpsec. com http://www. sharpusa. com Canada Sharp Electronics of Canada Ltd. (905) 568-7140 http://www. sharp. ca Australië Mexico Sharp Electronics Corporation Mexico Branch (525) 716-9000 http://www. sharp. com. mx Benelux SHARP Electronics Benelux BV 0900-SHARPCE (0900-7427723) Nederland 9900-0159 Belgium http://www. sharp. nl http://www. sharp. be http://www. sharp. lu Sharp Corporation of Australia Pty. 1300-135-022 http://www. sharp. net. au Latijns-Amerika Sharp Electronics Corp. Latin American Group (305) 264-2277 www. servicio@sharpsec. com http://www. siempresharp. com Duitsland Sharp Electronics (Europe) GMBH 01805-234675 http://www. sharp. de Nieuw-Zeeland Sharp Corporation of New Zealand Telefoon: (09) 573-0111 Fax: (09) 573-0112 http://www. sharp. net. nz Singapore Sharp-Roxy Sales (S) Pte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XR-55X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XR-55X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag