Gebruiksaanwijzing SHARP XL-UH25H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-UH25H. Wij hopen dat dit SHARP XL-UH25H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-UH25H te teleladen.


SHARP XL-UH25H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7937 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-UH25H (11605 ko)
   SHARP XL-UH25H OPERATION MANUAL (11605 ko)
   SHARP XL-UH25H QUICK START GUIDE (578 ko)
   SHARP XL-UH25H QUICK START GUIDE (578 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-UH25H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS XL-UH25H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. Inhoud Pagina Algemene informatie Voorzorgen . 3 - 5 Bijzondere aantekening De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht, de inhoud, die met dit product werd geschapen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel en/of via andere kanalen), voor inkomstengenererende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen (gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op inkomsten genererende fysieke media (CD's, DVD's, half geleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] De informatie over de volgorde van de mappen en bestanden die op de disc is opgenomen, is afhankelijk van de schrijfsoftware. Het is mogelijk, dat dit toestel de bestanden niet weergeeft in de door ons verwachte afspeelvolgorde. Voor CD MP3/WMA, 512 nummers van mappen en bestanden, inclusief de mappen die niet afspeelbare betanden hebben kunnen worden afgelezen. De mapmodus kan in-/uitgeschakeld worden met de FOLDER toets op de afstandsbediening. De bestanden, die weergegeven worden bij ingeschakelde mapmodus verschillen van de bestanden, die weergegeven worden bij uitgeschakelde mapmodus. Voorbeeld van uitgeschakelde mapmodus: Beginnend bij het geselecteerde bestand, worden alle bestanden weergegeven. Wanneer bestand 3 in map C geselecteerd is, worden, beginnend bij bestand 3, alle bestanden tot en met bestand 10 van map E weergegeven. Voorbeeld van ingeschakelde mapfunctie: Alle bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld. Voor het geval dat de map D wordt geselecteerd, worden de bestanden 6, 7 en 8 afgespeeld. De bestanden 9 en 10 in de map E worden niet afgespeeld. ROOT (FOLDER 1) FOLDER A (FOLDER 2) FOLDER C (FOLDER 4) FOLDER D (FOLDER 5) FILE 3 FILE 4 FILE 5 FILE 6 FILE 7 FILE 8 FOLDER E (FOLDER 6) FILE 9 FILE 10 FOLDER B (FOLDER 3) FILE 1 FILE 2 N-16 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc XL-UH25H MP3/WMA-mapmodus (alleen voor MP3/WMA-bestanden) (vervolg) Procedure voor het afspelen van een MP3/WMA disc Mapmodus ingeschakeld Een CD-R/RW afspelen. NEDERLANDS 4 Druk op de / (CD / ) toets. De weergave begint en het geselecteerde bestandsnummer wordt in de display weergegeven. Titel, Artiest & Album naam wordt weergegeven als deze gegevens zijn vastgelegd op de disc. U kunt de inhoud van de display veranderen door op de DISPLAY toets te drukken. Weergave van het Weergave van de bestandsnummer bestandsnaam 1 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Kies de CD-functie door herhaaldelijk op de CD-toets van de afstandsbediening of op de FUNCTION-toets van het hoofdtoestel te drukken en leg een MP3/WMA-disc in de lade. MP3-indicator WMA-indicator TOTAL-indicator Het totale aantal bestanden ( CD-indicator ) Weergave van de klok TITLE-1 indicator Weergave van de titel 2 Druk op de FOLDER toets en druk op de TUNING ( of ) toets, om map, die u wilt weergeven, te selecteren. (Mapmodus ingeschakeld) FOLDER-indicator FOLDER-nummer TITLE-3 indicator Weergave van het album TITLE-2 indicator Weergave van de artiest Totaal aantal bestanden in map 3 3 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de of toets te drukken. Als wordt weergegeven bij ingeschakelde mapmodus, druk dan op de TUNING ( of ) toets, waarna de map geselecteerd kan worden, ook wanneer het toestel in de weergave-/pauzemodus staat. Het blijft in de weergave-/pauzemodus voor het eerste fragment van de geselecteerde map. Opmerking: Wanneer "NO SPPRT" in de display verschijnt, betekent dit, dat een "auteursrechtelijk beschermd WMA-bestand" of een "niet compatibel weergavebestand" geselecteerd is. N-17 Luisteren naar USB-geheugenapparaat/MP3-speler 3 Druk op de / (USB / ) toets. De weergave begint en het geselecteerde bestandsnummer wordt in de display weergegeven. De titel-, de artiest- en de albumnaam worden in de display weergegeven, indien ze op het USB-geheugenapparaat zijn opgenomen. U kunt de inhoud van de display veranderen door op de DISPLAY toets te drukken. Weergave van he bestandsnummer Weergave van de bestandsnaam XL-UH25H NEDERLANDS ( ) Opmerking: Dit product is niet compatibel met MTP- en AAC-bestandsystemen. Weergave van de klok TITLE-1 indicator Weergave van de titel USB-geheugentoestel/MP3-speler afspelen met de stand Map uitgeschakeld 1 Selecteer de functie USB door herhaaldelijk op de toets AUDIO IN/USB op de afstandbediening of de toets FUNCTION op het hoofdtoestel te drukken en open de USB-deur. Sluit het USB-geheugenapparaat, dat bestanden in MP3/WMA-formaat bevat, aan. [. . . ] Weergave Bestandsnaam niet correct. N-28 Referenties XL-UH25H Tabel probleemoplossing (vervolg) Condensatie Door plotselinge temperatuurverschillen en opslag of gebruik in een zeer vochtige ruimte wordt condens in het toestel (CD-pickup, enz. ) of op de zender van de afstandsbediening gevormd. U moet in geval van condensvorming de stroom ingeschakeld laten zonder een CD geplaatst en wachten totdat normale weergave weer mogelijk is (ongeveer 1 uur). Veeg condens met een zachte doek van de zender van de afstandsbediening alvorens deze voor bediening te gebruiken. NEDERLANDS Voor u het toestel verplaatst Verwijder het USB-geheugenapparaat en de disc uit het toestel. Als u het toestel draagt met het USB-geheugenapparaat er nog in, kan dat beschadiging van het toestel en van het USB-geheugenapparaat tot gevolg hebben. Zorg voor uw CD's Compact Discs zijn redelijk duurzaam, maar door vuil op het oppervlak van het schijfje kan er een afleesfout ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-UH25H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-UH25H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag