Gebruiksaanwijzing SHARP XL-UH2080H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-UH2080H. Wij hopen dat dit SHARP XL-UH2080H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-UH2080H te teleladen.


SHARP XL-UH2080H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-UH2080H (4966 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-UH2080H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS XL-UH2080H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. Inhoud Algemene informatie Pagina Voorzorgen . 3 - 5 Bijzondere aantekening De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht , de inhoud, die met dit product werd gescha pen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel of via andere kanalen), voor inkomstengene rerende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen ( gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op inkomsten genererende fysieke media (CD's DVD's, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] De USB poort is alleen bedoeld voor directe aansluiting op een USB geheugenapparaat zonder enige kabel. Annuleren van de willekeurige weergavevolgorde: Druk op de PLAY MODE toets. Opmerkingen: Indien u, tijdens de willekeurige weergave, op de -toets drukt, kunt u naar het volgende nummer gaan, dat door de willekeurige weergave gekozen is. Bij willekeurige weergave worden de fragmenten automatisch kris-kras door elkaar weergegeven. (U kunt niet zelf een bepaalde volgorde voor weergave kiezen. ) N-20 Weergave van USB geheugen 2 Trek het USB-geheugenapparaat uit de USB-aansluiting. XL-UH2080H NEDERLANDS Geavanceerde (vervolg) weergave van USB Luisteren naar de radio Opmerking: ( ) Wanneer de mapmodus is ingeschakeld, kan de geselecteerde afspeelmodus alleen worden benut voor bestanden in de geselecteerde map. Opmerkingen: Dit toestel is alleen maar compatibel met het formaat: "MPEG-1 Audio laag3". (de aftastfrequentie Fs is 32, 44, 1, 48kHz) De formaten: "MPEG-2 Audio laag-3", "MPEG-2, 5 Audio laag-3" en MP1, MP2 zijn niet compatibel. De afspeelvolgorde voor MP3-bestanden kan verschillen navenant de schrijfsoftware, die werd gebruikt bij het downloaden van het bestand. De compatibele bitsnelheid is 32~320 kbps voor MP3 en 64~160 kbps voor WMA. Schrijf achter de MP3/WMA bestanden altijd de extensie: ". MP3" of ". WMA". De bestanden kunnen niet worden afgespeeld, wanneer geen MP3/WMAextensie voorhanden is. Dit toestel kan in de display map- of bestandsnamen met maximaal 32 letters weergeven. Het maximale totale aantal mappen is 255, de hoofddirectory niet inbegrepen. Mappen met bestanden, die niet weergegeven kunnen worden, worden ook meegeteld. De afspeeltijd wordt eventueel niet correct in de display weergegeven, wanneer een bestand met variabele bitsnelheid wordt afgespeeld. De ID3TAG informatie die ondersteunt wordt zijn alleen TITLE, ARTIST en ALBUM. De titelnaam, artiestnaam en albumnaam kunnen worden weergegeven door op de DISPLAYknop te drukken als een bestand wordt teruggespeeld of in de pauzemodus. Ook WMA-metatags zijn compatibel met de titel-, de artiest- en de albumnaam, die in WMA-bestanden zijn opgenomen. Auteursrechtelijk beschermde WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld. Radio DISPLAY N-21 Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. TUNER (BAND) toets (hoofdtoestel en afstandsbediening): Het toestel wordt ingeschakeld en de "TUNER" functie wordt geactiveerd. / toets van het hoofdtoestel: Het toestel wordt ingeschakeld en het afspelen van de laatste functie begint (CD, TUNER, AUDIO IN, USB). XL-UH2080H Afstemmen Zenders opslaan in het geheugen U kunt 40 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en deze met een druk op een toets weer oproepen. (Voorkeurzenders) NEDERLANDS 1 2 3 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND) toets en kies de frequentieband van uw keuze (FM of AM). Druk op de TUNING ( of ) toets op de afstandsbediening om de gewenste zender af te stemmen. Afstemmen met de hand: Druk zo vaak als nodig is op de TUNING ( of ) toets en stem af op de zender van uw keuze. [. . . ] Veeg condens met een zachte doek van de zender van de afstandsbediening alvorens deze voor bediening te gebruiken. NEDERLANDS Als er zich een probleem voordoet Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz. ) of wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden. Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan. 2 Indien het toestel na de voorgaande handeling nog niet juist functioneert, moet u de stekker even uit het stopcontact trekken, weer terug steken en de spanning vervolgens inschakelen. Opmerking: Indien geen van de handelingen het toestel weer herstelt, moet u het gehele geheugen terugstellen. Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-UH2080H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-UH2080H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag