Gebruiksaanwijzing SHARP XL-T300H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-T300H. Wij hopen dat dit SHARP XL-T300H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-T300H te teleladen.


SHARP XL-T300H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1663 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-T300H (252 ko)
   SHARP XL-T300H annexe 1 (1330 ko)
   SHARP XL-T300H QUICK GUIDE (252 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-T300H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 Video-CD en Super Video-CD functie Video-CD en Super Video-CD weergave Weergave van een video CD (Super Video CD) met P. B. C. 12 CD, CD-R en CD-RW functie CD-functie Weergave in een gewenste volgorde (geprogrammeerde weergave) . . 21 MP3 en JPEG-discs afspelen Weergave starten vanaf het gewenste punt (directe weergave) . 13 Basisbediening Opzoeken van begin van een hoofdstuk (fragment) (verspringen) . [. . . ] DTS (Digital Out) SINGLE ELAPSED Nummer van actuele track Verstreken weergavetijd voor de actuele track TRACK:01/30 Totaalaantal tracks 00:54 Digitaal inkomend signaal van disks met dit handelsmerk Een van de digitale systemen voor theatergebruik. Daar de nadruk gelegd wordt op de geluidskwaliteit, kunt u in het home theater systeem van realistische geluidseffecten genieten. Het DTS-indicatielampje gaat branden wanneer de disk die is opgenomen in DTS, wordt afgespeeld. Dolby Digital SINGLE REMAIN TRACK:01/30 00:40 Resterende weergavetijd voor de actuele track TOTAL ELAPSED TRACK:01/30 00:54 Totale verstreken afspeeltijd voor de disk TOTAL REMAIN TRACK:01/30 00:50 Totale resterende afspeeltijd voor de disk Digitaal inkomend signaal van disks met dit handelsmerk Een van de digitale systemen voor theatergebruik. Het DIGITAL-indicatielampje gaat branden wanneer de disk die is opgenomen in DIGITAL wordt afgespeeld. DISPLAY OFF DivX: SINGLE ELAPSED 0:01:06 Verstreken weergavetijd voor de actuele track Veranderen van het display op TV-scherm U kunt de bedieningsindicatoren op het TV-scherm tonen of verbergen. (De display verandert door iedere toetsdruk. ) Nummer van de actuele titel Totaalaantal hoofdstukken Nummer van het actuele hoofdstuk Totaalaantal titels Weergavetijd T:01/03 0:17:17 C:01/29 SINGLE REMAIN 0:20:05 Resterende weergavetijd voor de actuele track DISPLAY OFF Opmerking: Wanneer P. B. C voor SVCD of VCD op "ON" staat, wordt de totaal verlopen speelduur en de verblijvende speelduur niet weergegeven. N-18 Video-CD en Super Video-CD weergave De volgende weergavefuncties zijn hetzelfde als voor DVD of CD. Pagina Opzoeken van begin van een hoofdstuk (fragment) (verspringen) . 16 De inhoud tussen twee specifieke punten herhaald afspelen (A-B herhaling). 18 ON / STAND-BY Afspelen zonder gebruik van de weergaveregelfunctie U kunt een met P. B. C. opgenomen video CD (Super Video CD), ook zonder gebruik van de weergave-regelfunctie, afspelen. Het menuscherm verschijnt in dit geval niet en de disc wordt als een video-CD (Super Video CD) zonder P. B. C. Het hoofdapparaat toont "RANDOM" bij een track die wordt afgespeeld. Display apparaat ANDOM De tracks op de disk(s) kunnen automatisch in willekeurige volgorde worden afgespeeld. 1 Druk terwijl de disk stilstaat of wordt afgespeeld op de REPEATtoets van de afstandsbediening totdat "RANDOM" wordt getoond. TV-scherm Display apparaat RANDOM Select Digest Type 1 2 3 4 5 6 3 U kunt het weergeve in willekeurige volgorde annuleren door op de RANDOM/ -toets te drukken totdat het indicatielampje "RANDOM" op het TV-toestel uit is. Opmerkingen: Als u op de toets drukt bij weergave in willekeurige volgorde, kunt u doorgaan naar de volgende willekeurig gekozen track. Drukt u op de toets , dan wordt het begin van de track die wordt afgespeeld, opgezocht. Bij weergave in willekeurige volgorde, kiest en speelt het apparaat de fragmenten automatisch. (U kunt niet zelf een bepaalde volgorde voor weergave kiezen. ) Let op: Na gebruik van de herhaalde of willekeurige weergavefunctie moet u niet vergeten de toets in te drukken. De disc zal anders doorlopend worden afgespeeld. 3 Druk op de Direct Zoeken-toetsen op de afstandsbediening, om het gewenste fragment te kiezen. De weergave start vanaf het gekozen fragment, nadat u op de toets / hebt gedrukt. Wanneer op de video-CD meer dan 6 fragmenten staan: Elke keer, dat u op de -toets drukt, worden de 6 volgende fragmenten getoond. [. . . ] Stel het volume in met de VOLUME regelaar. Tabel probleemoplossing (vervolg) Afstandsbediening Mogelijke oorzaak Zit de stekker van het toestel in het stopcontact? Valt er sterk licht op de sensor voor de afstandsbediening? Symptoom De afstandsbediening werkt niet. Tabel probleemoplossing Veel vermeende problemen kunnen door de gebruiker zelf worden opgelost, zonder een reparateur in te schakelen. Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum. Tuner Symptoom Mogelijke oorzaak Staat het toestel dicht bij een TV of computer?Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. De tuner produceert continu rare geluiden. Algemeen Mogelijke oorzaak Zet het toestel in de standbystand en zet het vervolgens weer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-T300H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-T300H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag