Gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP9H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP9H. Wij hopen dat dit SHARP XL-MP9H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP9H te teleladen.


SHARP XL-MP9H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1180 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-MP9H (1480 ko)
   SHARP XL-MP9H (1480 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-MP9H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-MP9H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud !3 - 5 Speciale opmerking De levering van dit product geeft geen licentie voor of enig recht op het distribueren van data gemaakt met dit product in of met winst-genererende zendsystemen (terrestrisch, satelliet, kabel en/of andere distributiekanalen), winstgenererende programma's (via Internet, intranets en/of andere netwerken), andere winst-genererende datadistributiesystemen (abonnee-audio of audioon-demand programma's en dergelijke), of met winst-genererende fysieke media (compactdiscs, digitale versatiele discs, semiconductor chips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] Druk nog eens op de TUNING toets om het automatisch afstemmen te stoppen. Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data Systeem), zal eerst de frequentie getoond worden en daarna zal de RDS indicator oplichten. U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS zenders via "ASPM", zie bladzijde 22. Ontvangen van FM stereo uitzendingen: Druk op de FUNCTION toets zodat de "ST" indicator oplicht. " " wordt getoond indien het FM programma stereo wordt uitgezonden. Als de FM ontvangst zwak is, kunt u op de FUNCTION toets drukken zodat de "ST" indicator uit gaat. U kunt in plaats van de bedieningshendel ook de toetsen op de afstandsbediening gebruiken. FM stereo-ontvangst indicator FM-stereofunctie indicator Radio 6 SHARP TINSZA058SJZZ (H) N-18 05/5/17 XL-MP9H(H)N2. fm TINSZA058SJZZ XL-MP9H Luisteren naar een opgeslagen zender " Zenders opslaan in het geheugen U kunt 40 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en deze met een druk op een toets weer oproepen. (Voorkeurzenders) NEDERLANDS " Instellen van een voorkeurzender Druk de bedieningshendel korter dan 0, 5 seconden naar PRESET of PRESET om de gewenste zender te kiezen. Kiezen van een voorkeurzender met de directe cijfertoetsen: Druk op de overeenkomende cijfertoets ("0" - "+10"). Voorbeeld: Voor het kiezen van 28, drukt u op "+10", op "+10" en vervolgens op "8". 1 2 Voer de stappen 1 - 3 uit onder "Luisteren naar de radio" op bladzijde 18. Druk op de MEMORY/SET toets om de functie voor het programmeren van zenders te activeren. " Aftasten van de voorkeuzezenders 3 Druk binnen 5 seconden de bedieningshendel naar PRESET of PRESET om het voorkeurkanaalnummer te kiezen. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. Radio 4 Druk binnen 5 seconden op de MEMORY/SET toets om deze zender in het geheugen op te slaan. De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch worden afgetast. (Aftasten voorkeuzegeheugen) 1 Druk de bedieningshendel langer dan 0, 5 seconden naar PRESET of PRESET . Het voorkeuzezendernummer gaat knipperen en er zal op volgorde 5 seconden lang op elk van de geprogrammeerde zenders worden afgestemd. 2 Druk de bedieningshendel nogmaals naar PRESET of PRESET wanneer de gewenste zender is gevonden. " Wissen van een opgeslagen zender 1 2 3 Roep een opgeslagen zender op. Met de afstandsbediening, drukt u op de SHIFT toets en vervolgens op de MEMORY toets. Met de afstandsbediening, drukt u op de SHIFT toets en vervolgens op de CLEAR toets. Als de "MEMORY" indicator en de aanduiding van het voorkeurzendernummer doven alvorens de zender in het geheugen is ingevoerd, dient de procedure te worden herhaald vanaf stap 2. 5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. " Wissen van het gehele ingestelde geheugen 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om het toestel in de standbystand te zetten. Houd de MEMORY/SET toets ingedrukt en druk de bedieningshendel naar PRESET , druk op de ON/STAND-BY toets totdat "TUCL" verschijnt. N-19 Opmerkingen: !Met de afstandsbediening, drukt u op de SHIFT toets en vervolgens in stap 2 en 4 op de MEMORY toets. De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt. 05/5/17 XL-MP9H(H)N2. fm TINSZA058SJZZ Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) RDS is een door een groeiend aantal FM zenders aangeboden service. [. . . ] Mogelijke oorzaak " Zit de disc misschien ondersteboven in het toestel?" De weergave stopt halver- " Voldoet de disc aan de standaarwege of verloopt niet naar den?" Het weergegeven geluid " Is het toestel onderhevig aan trilslaat over of stopt middenlingen?" Heeft zich wellicht condens gevormd binnenin het toestel? 6 N-28 05/5/17 XL-MP9H(H)N3. fm TINSZA058SJZZ XL-MP9H Tabel probleemoplossing (vervolg) ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-MP9H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-MP9H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag