Gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP8H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP8H. Wij hopen dat dit SHARP XL-MP8H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP8H te teleladen.


SHARP XL-MP8H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (982 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-MP8H (201 ko)
   SHARP XL-MP8H (1274 ko)
   SHARP XL-MP8H annexe 1 (1274 ko)
   SHARP XL-MP8H QUICK GUIDE (201 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-MP8H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-MP8H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud !3 - 5 Speciale opmerking De levering van dit product geeft geen licentie voor of enig recht op het distribueren van data gemaakt met dit product in of met winst-genererende zendsystemen (terrestrisch, satelliet, kabel en/of andere distributiekanalen), winstgenererende programma's (via Internet, intranets en/of andere netwerken), andere winst-genererende datadistributiesystemen (abonnee-audio of audioon-demand programma's en dergelijke), of met winst-genererende fysieke media (compactdiscs, digitale versatiele discs, semiconductor chips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] Druk op de ren. 1ste fragment toets om het totaal aantal fragmenten te controle- [Tijdens de weergavefunctie] Let op: !Wees voorzichtig zodat u de disc bij het plaatsen of verwijderen niet beschadigt. Een disc kan niet worden afgespeeld indien deze is beschadigd, vuil is of omgekeerd ligt. Ontsporen wordt mogelijk veroorzaakt indien het toestel aan schokken of trillingen blootstaat. Plaats het toestel verder van de andere apparatuur indien er tijdens werking van een disc TV- of radiostoring is. Fragment- Verstreken nummer weergavetijd Mapnaam Fragmentnaam Albumnaam Artiestnaam Titelnaam N-13 05/5/11 XL-MP8H(H)N2. fm TINSZA056SJZZ Geavanceerde discweergave " Opzoeken van het begin van een fragment Naar het begin van het volgende fragment verspringen: Druk tijdens weergave korter dan 0, 5 seconden op de toets. Opnieuw beginnen van het spelende fragment: Druk tijdens weergave korter dan 0, 5 seconden op de toets. Opmerking: U kunt naar een gewenst fragment verspringen door herhaaldelijk op de of toets te drukken, totdat het gewenste fragmentnummer verschijnt. Bij gebruik van de bedieningshendel op het toestel, moet u deze naar de overeenkomende richting drukken. XL-MP8H NEDERLANDS " Opzoeken van het gewenste deel " Kiezen van de gewenste map of het fragment aan de hand van de naam (Alleen voor CD-R/ RW opgenomen met het MP3-formaat of WMAformaat) Snel vooruit spoelen: Houd de toets ingedrukt tijdens weergave. Indien het eind van het laatste fragment tijdens snel voorwaarts wordt bereikt, verschijnt "END" op het display en wordt de disc gepauzeerd. Wanneer het begin van het eerste fragment tijdens snel achterwaarts wordt bereikt, start de weergave van de disc automatisch. U kunt het gewenste gedeelte opzoeken door de bedieningshendel naar of te drukken. 1 Druk tijdens de stopfunctie op de DISPLAY toets om de mapnaam te tonen. Discweergave U hoort het geluid van een CD, uitgezonderd van een CD-R/RW met het MP3- of WMA-formaat. (Controleer de verstreken weergavetijd op het display. ) 6 2 3 Kies de gewenste map met de of toets. Druk op de DISPLAY toets om de fragmentnaam te tonen. 4 5 Kies het gewenste fragment met de Druk op de starten. toets om de weergave te of toets. N-14 05/5/11 XL-MP8H(H)N2. fm TINSZA056SJZZ XL-MP8H Geavanceerde discweergave (vervolg) " Direct zoeken van een fragment Met gebruik van de directe zoektoetsen kunnen de gewenste fragmenten worden afgespeeld. NEDERLANDS " Herhaalde of willekeurige weergave U kunt de gewenste weergavefunctie kiezen; "Herhaalde weergave", "Willekeurige weergave" en "Normale weergave". 1 Gebruik tijdens de stopfunctie de directe zoektoetsen van de afstandsbediening om het gewenste fragment te kiezen. Gebruik de "+10" toets om nummer 10 of hoger te kiezen. 1 2 Druk op de RANDOM/REPEAT toets. Herhaal stap 1 om de gewenste weergavefunctie te kiezen. Normale weergavefunctie Willekeurige weergavefunctie Discweergave A. Bijvoorbeeld 13 kiezen 1 Druk éénmaal op de "+10" toets. 2 Druk op de "0" toets. Herhaalde weergavefunctie Willekeurige herhaalde weergavefunctie 3 Druk op de toets om de weergave te starten. 2 Druk op de toets om de weergave te starten. De weergave van het gekozen fragment start. Het toestel stopt automatisch nadat het laatste fragment van de disc is afgespeeld. Het gekozen fragment kan gemakkelijk worden gestart door tijdens weergave op de directe zoektoetsen te drukken. Een hoger fragmentnummer dan het aantal fragmenten op de disc kan niet worden gekozen. Met een CD-R/RW die met het MP3-formaat of WMA-formaat is opgenomen, kunt u wel fragmentnummers maar niet de map met de directe zoektoetsen kiezen. N-15 Herhalen van geprogrammeerde fragmenten: Voer stappen 1 - 4 uit van "Geprogrammeerde weergave" op bladzijde 16 en kies vervolgens herhaalde weergave. De willekeurige weergave stopt automatisch nadat alle fragmenten éénmaal zijn afgespeeld. [. . . ] Kies daarvoor eerst de "AUX" functie. " Hoofdtelefoon !Zet het volume laag voor u de hoofdtelefoon aansluit of uit het toestel haalt. Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3, 5 mm diameter stekker heeft en een impedantie tussen de 16 en 50 Ohm. De luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon aansluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-MP8H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-MP8H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag