Gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP50H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP50H. Wij hopen dat dit SHARP XL-MP50H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-MP50H te teleladen.


SHARP XL-MP50H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1676 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-MP50H (1660 ko)
   SHARP XL-MP50H (1660 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-MP50H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-MP50H mikro komponent system bestende av XL-MP50H (huvudenhet) och CP-MP80H (hgtalarsystem). Micro sistemi XL-MP50H composto da XL-MP50H (apparecchio principale) e CP-MP80H (sistema di diffusori). XL-MP50H micro systeem bestaande uit XL-MP50H (hoofdtoestel) en CP-MP80H (luidsprekersysteem). XL-MP50H Sistema de Micro Componente composto de XL-MP50H (unidade principal) e CP-MP80H (sistema de alto-falante). [. . . ] toets om de disclade te ope- 3 4 Weergave van een CD of MP3-disc 3 4 5 6 7 8 Plaats de disc met de labelkant boven in de disclade. 12 cm 8 cm Plaats 8 cm discs beslist in het midden van de discgeleiders. 5 Druk op de OPEN/CLOSE toets om de disclade te sluiten. [CD] [MP3] MP3 disc indicator Totaal aantal fragmenten Totale weergavetijd Totaal aantal fragmenten 6 Druk op de te beginnen. ( ) toets om de weergave vanaf fragment 1 Disc weergave-indicator Na weergave van het laatste fragment van de CD schakelt het toestel automatisch in de stopfunctie. N-10 04/3/25 XLMP80HH_N. fm TINSZA021SJZZ XL-MP50H Luisteren naar een CD of MP3-disc (vervolg) Onderbreken van de weergave: Bediening via hoofdtoestel: Druk op de toets. Om de weergave vanaf hetzelfde punt te laten hervatten, dient u nog een keer op de toets te drukken. Verwijderen van de disc: Druk op de OPEN/CLOSE 1 NEDERLANDS " Veranderen van het display (alleen voor MP3discs) Druk tijdens de stop- of weergavefunctie op de MP3 DISPLAY toets. [Tijdens de stopfunctie] Weergave van een CD of MP3-disc Totaal aantal fragmenten Foldernaam Fragmentnaam toets als de stopfunctie is ingesteld. Wanneer de spanning wordt onderbroken met de lade geopend moet u wachten totdat er weer spanning wordt geleverd. Als een disc beschadigd, vuil of ondersteboven geladen is, zal deze worden overgeslagen of niet worden afgespeeld. Ontsporen wordt mogelijk veroorzaakt indien het toestel aan schokken of trillingen blootstaat. Indien een radio of TV de weergave van de CD stoort, dient u het toestel verder van de TV of radio te plaatsen. Fragmentnummer Verstreken weergavetijd Foldernaam Fragmentnaam TINSZA021SJZZ N-11 04/3/25 XLMP80HH_N. fm TINSZA021SJZZ Geavanceerde weergave van een CD of MP3-disc 2 XL-MP50H " Kiezen van de gewenste map of het fragment met de naam (alleen voor MP3-discs) " Opzoeken van het begin van een fragment Naar het begin van het volgende fragment verspringen: Druk tijdens weergave korter dan 0, 5 seconden op de toets. Opnieuw beginnen van het spelende fragment: Druk tijdens weergave korter dan 0, 5 seconden op de toets. NEDERLANDS 1 2 Weergave van een CD of MP3-disc Opmerking: U kunt naar een gewenst fragment verspringen door herhaaldelijk op de of toets te drukken, totdat het gewenste fragmentnummer verschijnt. 3 4 5 6 7 8 " Opzoeken van het gewenste deel Snel vooruit spoelen: 1 Druk tijdens de stopfunctie op de MP3 DISPLAY toets van de afstandsbediening om de mapnaam te tonen. Houd de toets ingedrukt tijdens weergave. De CD wordt gepauzeerd wanneer het eind van het laatste fragment tijdens snel voorwaarts is bereikt. Indien het begin van het eerste fragment tijdens snel achterwaarts wordt bereikt, zal de weergave starten zodra u de loslaat. 2 3 4 5 Kies de gewenste folder met de Druk op de MP3 DISPLAY toets om de fragmentnaam te tonen. De geprogrammeerde volgorde wordt automatisch geannuleerd wanneer u de disclade opent of de standbyfunctie activeert. Het programma wordt niet gewist, ook niet wanneer u de ingang van CD naar een andere functie verandert. Willekeurige weergave is niet mogelijk tijdens geprogrammeerde bediening. Met MP3-discs kunt u wel het fragmentnummer maar niet de map met de directe zoektoets(en) kiezen. 3 Druk op de MEMORY (MEMORY/ SET) toets om het fragmentnummer op te slaan. Weergavevolgorde 4 Herhaal de stappen 2 - 3 voor verdere fragmenten. U kunt de geprogrammeerde fragmenten door een druk op de CLEAR toets wissen indien u een vergissing heeft gemaakt. Druk op de ( ) toets om de weergave te starten. 5 N-14 04/3/25 XLMP80HH_N. fm TINSZA021SJZZ XL-MP50H Luisteren naar de radio 3 Stem af op de gewenste zender met de TUNING ( of ) toets. Afstemmen met de hand: Druk zo vaak als nodig is op de TUNING toets om af te stemmen op de gewenste zender. Automatisch afstemmen: Wanneer de TUNING toets meer dan 0, 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, zal het automatisch afstemmen beginnen en stoppen bij de eerste zender die ontvangen kan worden. NEDERLANDS 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de stroom in te schakelen. Houd de FUNCTION toets ingedrukt tot "FM" of "AM" op het display verschijnt. Druk bij gebruik van de afstandsbediening op de TUNER (BAND) toets om "FM" of "AM" te kiezen. Opmerkingen: ! [. . . ] Open de cassettehouder niet met geweld. Afstandsbediening Symptoom Mogelijke oorzaak " De afstandsbediening werkt " Zit de stekker van het toestel in het niet. " Valt er sterk licht op de sensor voor de afstandsbediening? 04/3/25 XLMP80HH_N. fm TINSZA021SJZZ XL-MP50H Onderhoud !Bij problemen Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz. ) of wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden. Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-MP50H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-MP50H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag