Gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP737H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP737H. Wij hopen dat dit SHARP XL-HP737H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP737H te teleladen.


SHARP XL-HP737H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2641 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-HP737H (2980 ko)
   SHARP XL-HP737H (2980 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-HP737H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-HP737H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud !10 Accessoires Algemene informatie Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn. ! [. . . ] " Druk nog eens op de TUNING toets om het automatisch afstemmen te stoppen. " Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data Systeem), zal eerst de frequentie getoond worden en daarna zal de RDS indicator oplichten. " U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS zenders via "ASPM", zie bladzijde 30. Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. " TUNER (BAND) toets (hoofdtoestel en afstandsbediening): Het toestel wordt ingeschakeld en de "TUNER" functie wordt geactiveerd. / toets van het hoofdtoestel: Het toestel wordt ingeschakeld " en weergave met de laatst gekozen functie start (CD/TAPE/ TUNER/VIDEO). Ontvangen van FM stereo uitzendingen: Druk op de TUNER (BAND) toets zodat de "ST" indicator oplicht. " " " wordt getoond indien het FM programma stereo wordt uitgezonden. " Als de FM ontvangst zwak is, kunt u op de TUNER (BAND) toets drukken zodat de "ST" indicator uit gaat. Afstemmen 1 2 N-23 Druk op de ON/STAND-BY toets om de stroom in te schakelen. Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND) toets om de gewenste golfband (FM of AM) te kiezen. FM stereo-ontvangst indicator 04/1/19 XL-HP737H(H)N3. fm TINSZA065AWZZ XL-HP737H !Zenders opslaan in het geheugen U kunt 40 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en deze met een druk op een toets weer oproepen. Instellen van een voorkeurzender Druk de PRESET ( of ) toets korter dan 0, 5 seconden in om op de gewenste zender af te stemmen. NEDERLANDS 1 2 Voer stappen 1 - 3 van "Afstemmen" op bladzijde 23 uit. Druk op de MEMORY/SET (MEMORY) toets om de functie voor het programmeren van zenders te activeren. !Aftasten van de voorkeuzezenders De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch worden afgetast. (Aftasten voorkeuzegeheugen) 1 Houd de PRESET ( of ) toets tenminste 0, 5 seconden ingedrukt. Het voorkeuzezendernummer gaat knipperen en er zal op volgorde 5 seconden lang op elk van de geprogrammeerde zenders worden afgestemd. 2 Druk nog een keer op de PRESET ( of ) toets wanneer u de gewenste zender gevonden heeft. 3 Druk binnen 30 seconden op de PRESET ( of ) toets om het voorkeurzendernummer te selecteren. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET (MEMORY) toets om deze zender in het geheugen op te slaan. 4 Als de "MEMORY" indicator en de aanduiding van het voorkeurzendernummer doven alvorens de zender in het geheugen is ingevoerd, dient de procedure te worden herhaald vanaf stap 2. 5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. ! [. . . ] " Stel de CD's niet bloot aan overmatige warmte of vochtigheid, of aan direct zonlicht. " Pak een CD altijd vast aan de rand, en nooit aan het plaatoppervlak. Vingerafdrukken, vuil of water op de CD kan storingen bij het aflezen van de CD-signalen veroorzaken. Als een CD vuil is en daardoor niet goed speelt, maak deze dan schoon door met een zachte, droge doek van het middenpunt uit naar de rand toe te vegen. ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-HP737H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-HP737H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag